484 CÔNG NHÂN SẢN XUẤT VIỆC LÀM, TUYỂN DỤNG Ở ĐÀ NẴNG 07/2021