Trường đại học quảng nam tuyển sinh liên thông

Trường Đại Học Quảng Nam giảng dạy 15 ngành bậc ĐH, 25 ngành bậc cao đẳng cùng đang sẵn sàng những điều kiện msống một trong những mã ngành sau ĐH đáp ứng nhu yếu của làng hội.


Đại Học Quảng Nam Tuyển Sinc 2022

Trường Đại học tập Quảng Nam thông tin tiêu chuẩn tuyển chọn sinh hệ Đại học thiết yếu quy cùng với những chăm ngành huấn luyện và đào tạo nlỗi sau:

1. Các ngành tuyển chọn sinh

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A10, D01

Ngành Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ tiêu: 30

Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, A02, A10

Ngành Sư phạm Sinch học

Mã ngành: 7140213

Chỉ tiêu: 30

Tổ đúng theo xét tuyển: A02, B00, B02, B04

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, Ctrăng tròn, D14

Ngành giáo dục và đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Chỉ tiêu: 80

Tổ đúng theo xét tuyển: M00, M01, M02, M03

Ngành Giáo dục đái học

Mã ngành: 7140202

Chỉ tiêu: 90

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C14, D01

Ngành Vật lý học

Mã ngành: 7440102

Chỉ tiêu: 50

Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, A02, A10

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu: 200

Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, A10, D01

Ngành Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

Chỉ tiêu: 50

Tổ đúng theo xét tuyển: A02, B00, B02, B04

Ngành Văn uống học

Mã ngành: 7229030

Chỉ tiêu: 60

Tổ đúng theo xét tuyển: C00, C19, Ctrăng tròn, D14

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu: 200

Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D11, D66

Ngành Lịch sử

Mã ngành: 7229010

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A08, C00, C19, D14

Ngành nước ta học(Vnạp năng lượng hóa du lịch)

Mã ngành: 7310630

Chỉ tiêu: 150

Tổ phù hợp xét tuyển: A09, C00, Ctrăng tròn, D01

Chi Tiết Các Tổ Hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển chọn vào Đại học tập Quảng Nam có những khối hận ngành:

Khối A00 tất cả các môn (Toán thù, Vật lý, Hóa học)Kân hận A01 có những môn (Toán thù, Vật lý, Tiếng Anh)Kân hận A02 gồm những môn (Toán, Vật lí , Sinc học)Kân hận A10 gồm những môn (Tân oán, Vật lý, Giáo dục công dân)Khối B00 tất cả các môn (Tân oán, Hóa học tập, Sinh học)Khối B02 có các môn (Tân oán, Sinh học, Địa lí)Khối hận B04 có các môn (Tân oán, Sinh học tập, Giáo dục đào tạo công dân)Khối hận C00 tất cả những môn (Văn, Sử, Địa)Kăn năn C14 tất cả những môn (Văn, Hóa học, giáo dục và đào tạo công dân)Kăn năn C19 bao gồm những môn (Vnạp năng lượng, Lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân)Khối hận C20 tất cả những môn (Vnạp năng lượng, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân)Khối D01 bao gồm những môn (Văn uống, Toán, giờ Anh)Khối D11 bao gồm các môn (Vnạp năng lượng, Vật lí, Tiếng Anh)Khối D14 gồm những môn (Văn uống, Lịch sử, Tiếng Anh)Kân hận D66 tất cả những môn (Vnạp năng lượng, giáo dục và đào tạo công dân, Tiếng Anh)Kân hận M00 có các môn (Vnạp năng lượng, Toán thù, Đọc diễn cảm, Hát)Kân hận M01 có những môn (Văn uống, Lịch sử, Năng khiếu)Kăn năn M02 bao gồm những môn (Toán thù, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2)Kân hận M03 gồm các môn (Văn, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2)

Trường Đại Học Quảng Nam Là Trường Công Hay Tư ?

Đại Học Quảng Nam là ngôi trường công lập, ngôi trường đào tạo 15 ngành bậc đại học, 25 ngành bậc cao đẳng với sẽ sẵn sàng những điều kiện mngơi nghỉ một số mã ngành sau ĐH đáp ứng nhu yếu của thôn hội.

Trường Đại Học Quảng Nam Ở Đâu ?

Tên ngôi trường Tiếng Việt: Đại học Quảng Nam

Tên ngôi trường Tiếng Anh: Quang Nam University (QNU)

qnamuni.edu.vn

Lời kết: Trên đấy là thông tin tuyển chọn sinch Trường Đại Học Quảng Nam tiên tiến nhất bởi kênh tuyển chọn sinh 24h.vn cập nhật.