Trường Đại Học Kinh Tế Luật Tuyển Sinh 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52380107_502C Luật tmùi hương mại nước ngoài quality cao A01; D01; D90 ---
2 52380107_502C Luật thương thơm mại nước ngoài unique cao A00 ---
3 52380107_502 Luật tmùi hương mại quốc tế A01; D01; D90 ---
4 52380107_502 Luật tmùi hương mại quốc tế A00 ---
5 52380107_501C Luật marketing chất lượng cao A00; A01; D01; D90 ---
6 52380107_501 Luật khiếp doanh A01; D01; D90 ---
7 52380107_501 Luật gớm doanh A00 ---
8 52380101_504 Luật Tài thiết yếu - Ngân hàng A01; D01; D90 ---
9 52380101_504 Luật Tài bao gồm - Ngân hàng A00 ---
10 52380101_503C Luật dân sự chất lượng cao A00; A01; D01; D90 ---
11 52380101_503 Luật dân sự A01; D01; D90 ---
12 52380101_503 Luật dân sự A00 ---
13 52340412_411C Thương mại năng lượng điện tử rất tốt (dự kiến) A00; A01; D01; D90 ---
14 52340412_411 Thương mại điện tử A01; D01; D90 ---
15 52340412_411 Tmùi hương mại năng lượng điện tử A00 ---
16 52340405_406C Hệ thống báo cáo thống trị chất lượng cao A00; A01; D01; D90 ---
17 52340405_406 Hệ thống lên tiếng quản lý (406) A01; D01; D90 ---
18 52340405_406 Hệ thống thông báo thống trị (406) A00 ---
19 52340302_409C Kiểm toán quality cao A01; D01; D90 ---
20 52340302_409C Kiểm tân oán chất lượng cao A00 ---
21 52340302_409 Kiểm tân oán (409) A01; D01; D90 ---
22 52340302_409 Kiểm toán (409) A00 ---
23 52340301_405CA Kế toán thù rất chất lượng trọn vẹn bởi giờ đồng hồ Anh (dự kiến) A00; A01; D01; D90 ---
24 52340301_405C Kế toán thù chất lượng cao A00; A01; D01; D90 ---
25 52340301_405 Kế tân oán (405) A01; D01; D90 ---
26 52340301_405 Kế toán thù (405) A00 ---
27 52340201_404CA Tài bao gồm – Ngân mặt hàng chất lượng cao trọn vẹn bởi giờ đồng hồ Anh (dự kiến) A00; A01; D01; D90 ---
28 52340201_404C Tài chủ yếu - Ngân sản phẩm unique cao A01; D01; D90 ---
29 52340201_404C Tài chủ yếu - Ngân sản phẩm chất lượng cao A00 ---
30 52340201_404 Tài bao gồm - Ngân hàng A01; D01; D90 ---
31 52340201_404 Tài chính - Ngân hàng A00 ---
32 52340120_408CA Kinch donước anh tế chất lượng cao trọn vẹn bởi tiếng Anh A00; A01; D01; D90 ---
33 52340120_408C Kinch doanh quốc tế unique cao A01; D01; D90 ---
34 52340120_408C Kinc doanh quốc tế quality cao A00 ---
35 52340120_408 Kinh donước anh tế (408) A01; D01; D90 ---
36 52340120_408 Kinc donước anh tế (408) A00 ---
37 52340115_410C Marketing unique cao A00; A01; D01; D90 ---
38 52340115_410 Marketing (410) A01; D01; D90 ---
39 52340115_410 Marketing (410) A00 ---
40 52340101_407C Quản trị sale unique cao A01; D01; D90 ---
41 52340101_407C Quản trị marketing chất lượng cao A00 ---
42 52340101_407 Quản trị sale (407) A01; D01; D90 ---
43 52340101_407 Quản trị marketing (407) A00 ---
44 52310106_402C Kinc tế đối nước ngoài chất lượng cao A01; D01; D90 ---
45 52310106_402C Kinh tế đối nước ngoài quality cao A00 ---
46 52310106_402 Kinh tế đối ngoại A01; D01; D90 ---
47 52310106_402 Kinch tế đối ngoại A00 ---
48 52310101_403C Kinc tế cùng Quản lý công quality cao A00; A01; D01; D90 ---
49 52310101_403 Kinh tế với Quản lý công A01; D01; D90 ---
50 52310101_403 Kinh tế và Quản lý công A00 ---
51 52310101_401 Kinc tế học A01; D01; D90 ---
52 52310101_401 Kinc tế học A00 ---

*

QSK-Trường đại học Kinch Tế - Luật (ĐHQG TPhường.HCM)