Bản đồ hành chính tỉnh bình định & thông tin quy hoạch bình định mới nhất

Bình Định gồm 10 thị trấn trực thuộc, chính là phần nhiều thị xã sau: An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nrộng, Tuy Phước.
Bạn đang xem: Bản đồ hành chính tỉnh bình định & thông tin quy hoạch bình định mới nhất

Bu00ecnh u0110u1ecbnh cu00f3 10 huyu1ec7n tru1ef1c thuu1ed9c, u0111u00f3 lu00e0 nhu1eefng huyu1ec7n sau: An Lu00e3o, Hou00e0i u00c2n, Hou00e0i Nhu01a1n, Phu00f9 Mu1ef9, Phu00f9 Cu00e1t, Vu0129nh Thu1ea1nh, Tu00e2y Su01a1n, Vu00e2n Canh, An Nhu01a1n, Tuy Phu01b0u1edbc.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":191940,"user":{"id":1,"login_name":"hoamuongbien202","name":"thanh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"traitimanhthuocveemtn
*Xem thêm: Du Học Bổng Du Học Ngành Dược (Pharmacy), Du Học Ngành Dược Tại Mỹ Có Những Điều Kiện Gì

Bình Định bao gồm 1 thị thành trực trực thuộc cùng 10 huyện:

Thành phố Quy Nhơn bao gồm 16 phường và 5 xãHuyệnAn Lãogồm 1 thị trấn cùng 9 xãHuyện An Nrộng gồm 2 thị xã và 13 xãHuyện Hoài Ân gồm một thị trấn và 14 xãHuyện Hoài Nhơn gồmét vuông thị xã với 17 xãHuyệnPhù Cát bao gồm 1 thị trấn và 17 xãHuyện Phù Mỹ bao gồm 2 thị xã cùng 17 xãHuyệnTuy Phướcgồm 2 thị trấn với 11 xãHuyệnTâu Sơn1 thị trấn cùng 14 xãHuyện Vân Canh gồm1 thị xã cùng 6 xãHuyệnVĩnh Thạnh gồm 1 thị trấn cùng 8 xã

Tỉnh Bình Định tất cả 161 làng, phường cùng thị trấn
Xem thêm: So Sánh A50 Và A50S : Bản Nâng Cấp Có Thực Sự Khác Biệt?

Bu00ecnh u0110u1ecbnh bao gu1ed3m 1 thu00e0nh phu1ed1 tru1ef1c thuu1ed9c vu00e0 10 huyu1ec7n: Thu00e0nh phu1ed1 Quy Nhu01a1n gu1ed3m 16 phu01b0u1eddng vu00e0 5 xu00e3 Huyu1ec7nAn Lu00e3ogu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 9 xu00e3 Huyu1ec7n An Nhu01a1n gu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 13 xu00e3 Huyu1ec7n Hou00e0i u00c2n gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 14 xu00e3 Huyu1ec7n Hou00e0i Nhu01a1n gu1ed3m2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7nPhu00f9 Cu00e1t gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7n Phu00f9 Mu1ef9 gu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 17 xu00e3 Huyu1ec7nTuy Phu01b0u1edbcgu1ed3m 2 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 11 xu00e3 Huyu1ec7nTu00e2u Su01a1n1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 14 xu00e3 Huyu1ec7n Vu00e2n Canh gu1ed3m1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 6 xu00e3 Huyu1ec7nVu0129nh Thu1ea1nh gu1ed3m 1 thu1ecb tru1ea5n vu00e0 8 xu00e3 Bu00ecnh u0110u1ecbnh cu00f3 161 xu00e3, phu01b0u1eddng vu00e0 thu1ecb tru1ea5n ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"11 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":191940,"user":{"id":1,"login_name":"tbbkc6","name":"nguyen dinch tin","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dinhtin196

Chuyên mục: Blogs