TÌM SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ

Tân oán lớp 3 số bao gồm cha chữ số là câu hỏi các nhỏ được làm quen với số có 3 chữ số, biết phương pháp gọi, viết, so sánh những con số với nhau.Hôm nay eshopdaroana.com đã giới thiệu tới bé dạng toán lớp 3 số gồm cha chữ số nhằm con có thể nhận thấy cùng cụ được phần nhiều kiến thức và kỹ năng nlỗi hiểu, viết và so sánh các số cùng nhau.

Bạn đang xem: Tìm số có 3 chữ số

1. Giới thiệu về số tất cả bố chữ số

1.1 Số tất cả ba chữ số là gì?

Ví dụ: số có 3 chữ số là: 134.

Số 134 là số có 3 chữ số. Trong đó:1 là chữ số hàng ngàn, 3 là chữ sốhàng chục với 4 là chữ số mặt hàng đơn vị

1.2 Cách phát âm số tất cả 3 chữ số

khi hiểu buộc phải chăm chú đề nghị bóc tách những số theo mặt hàng trường đoản cú trái sang trọng phải: trăm, chục, đơn vị để đọcCrúc ý một trong những từ bỏ lúc đọc:“linch, mươi, mười, năm, lăm, một, kiểu mẫu, tư, tư” nhằm đọcDùng trường đoản cú “linh” để gọi khi: số chữ 0 ở trong phần sản phẩm chục

Ví dụ: 307: Đọc là ba trăm linh bảy

Dùng từ bỏ “mươi” để phát âm khi: chữ số 0 ở chỗ sản phẩm đơn vị

Ví dụ: 230 đọc là: nhì trăm tía mươi

Dùng từ bỏ “mốt” nhằm phát âm lúc cóchữ số 1 ở đoạn mặt hàng đơn vị

Ví dụ: 351 hiểu là bố trăm năm mươi mốt

Dùng trường đoản cú “tư” nhằm đọc khi: chữ số 4 ở chỗ hàng đơn vị

Ví dụ: 574 hiểu là năm trăm bảy tư

Dùng trường đoản cú “lăm” để đọc khi: chữ số 5 ở trong phần mặt hàng đơn vị

Ví dụ: 225 phát âm là nhị trăm nhì mươi lăm

1.3. Cách viết số có 3 chữ số

Để viết đúng số thoải mái và tự nhiên gồm ba chữ số, những con yêu cầu viết hợp thiết bị từ từ hàng trăm, hàng chục, mặt hàng đơn vị tự trái qua đề nghị.

1.4. Thứ đọng từ bỏ số tất cả 3 chữ số

Hàng trăm, hàng trăm và sản phẩm đơn vị.

Ví dụ: 315 thì 3 là chữ số hàng nghìn, một là chữ số hàng đơn vị.

1.5. So sánh số gồm 3 chữ số

So sánh những sản phẩm từ bỏ trái thanh lịch buộc phải, số nào có giá trị sinh hoạt đứng thảng hàng bự hơn vậy thì lớn hơn.

Ví dụ:231 nhỏ dại rộng 331. Ta so sánh chữ số 2 nghỉ ngơi hàng trăm trong các 231 nhỏ dại hơn chữ số 3 sinh sống hàng ngàn trong số 331.

2. Các dạng bài xích tập tân oán lớp 3 số bao gồm cha chữ số

2.1. Dạng 1: Đọc số

2.1.1. Phương thơm pháp làm

Cách 1: Phân biệt được các chữ số hàng trăm ngàn, chục, 1-1 vị

Cách 2: Áp dụng quy tắc gọi từ bỏ trái qua đề xuất, xem xét áp dụng những trường đoản cú “linch, mươi, mười, năm, lăm, một, mốt, bốn, tư”

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Đọc những chữ số sau

111, 215, 305, 410, 444, 250, 326

Bài 2. Từ phương pháp phát âm cho thấy thêm chữ số đó có chữ số nào?

a) Bảy trăm mười lăm

b) Chín trăm linch ba

c) Năm trăm sáu mươi

d) Bốn trăm chín mươi bảy

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

Số 111 được đọc là một trong trăm mười một.

Số 215 được gọi là hai trăm mười lăm.

Số 305 được phát âm là ba trăm linh năm.

Số 410 được phát âm là tư trăm mười.

Số 444 được phát âm là tứ trăm tư mươi bốn.

Xem thêm: Tải Mẫu Phiếu Nhập Kho Theo Quyết Định 48 Và 15, Mẫu Phiếu Xuất Kho Theo Quyết Định 15 Và 48

Số 250 được đọc là nhì trăm năm mươi.

Số 326 được đọc là tía trăm nhị mươi sáu.

Bài 2.

a) Bảy trăm mười lăm là: 715

b) Chín trăm linch ba: 903

c) Năm trăm sáu mươi: 560

d) Bốn trăm chín mươi bảy: 497

2.2. Dạng 2: Viết số

2.2.1. Pmùi hương pháp làm

Bước 1: Đọc kĩ đề xuất đề bài

Cách 2: Xác định đúng đâu là hàng trăm, chục, đơn vị chức năng. Viết những số theo trang bị từ bỏ từ bỏ trái qua phải

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Dựa vào bí quyết gọi viết biện pháp số từ bỏ nhiên

a) Bảy trăm hai mươi chín

b) Bốn trăm linc một

c) Năm trăm hai mươi mốt

d) Một trăm tứ mươi bốn

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng: giải pháp gọi “chín trăm tám mươi ba” được viết thành số thoải mái và tự nhiên là

A. 938

B. 983

C. 839

D. 893

2.2.3. Đáp án

Bài 1

a) 729

b) 401

c) 521

d) 144

Bài 2.

B

2.3. Dạng 3: So sánh điền vết “>” “

2.3.1. Phương thơm pháp làm

*

2.3.2. Bài tập

Bài 1. Sử dụng những dấu “>”; “

a) 342 … 253

b) 743 … 746

c) 579 … 579

d) 193 … 281

2.3.3. Đáp án

Bài 1

a) So sánh số ở trong hàng trăm của nhị số ta tất cả 3 > 2 buộc phải 342 > 253

b) So sánh số trực thuộc hàng trăm với chục của nhị số ta thấy 74 = 74 nên ta xét mang lại mặt hàng đơn vị vị 3

c) So sánh ta thấy 579 = 579

d) vị 1

2.4. Dạng 4: Sắp xếp vật dụng tự những hàng số

2.4.1. Phương thơm pháp làm

Bước 1: Xếp các chữ số vào từng phạm vi

Cách 2: So sánh những chữ số cùng nhau, vận dụng nguyên tắc so sánh số bao gồm 3 chữ số

Cách 3: Sắp xếp theo thử dùng của đề bài

2.4.2. Bài tập

Bài 1. Sắp xếp các chữ số trong hàng sau theo vật dụng tự:

a)tự lớn cho tới bé: 473, 758, 362, 108, 821

b)từ bỏ bé bỏng tới lớn: 928, 726, 982, 573, 373, 109

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

a) Sắp xếp theo máy từ từ to tới bé: 821, 758, 473, 362, 108

b) Sắp xếp theo trang bị trường đoản cú trường đoản cú nhỏ xíu tới mập ta có: 109, 373, 573, 726, 928, 982

2.5. Dạng 5: Tìm số lớn số 1, nhỏ dại tuyệt nhất vào hàng số

2.5.1. Phương pháp làm

Bước 1: So sánh những chữ số trong dãy số đề bài cho, áp dụng các nguyên tắc đối chiếu số bao gồm cha chữ số.

Cách 2: Lựa lựa chọn số lớn số 1, bé dại tốt nhất trong dãy số vừa đối chiếu đó, Kết luận theo từng trải đề đến.

2.5.2. Bài tập

Bài 1: Tìm số lớn nhất vào hàng số sau

563, 589, 378, 896, 866, 746, 876, 864

Bài 2: Tìm số nhỏ độc nhất vô nhị trong hàng số sau:

435, 670, 204, 684, 118, 112, 102

2.5.3. Bài giải

Bài 1.

Số lớn nhất là 896.

Bài 2.

Số nhỏ dại tuyệt nhất là 102.

Học tốt toán lớp 3 số tất cả tía chữ sốlà căn cơ nhằm bé học tập toán thù sinh hoạt những bậc học tập cao hơn. Tđê mê khảo các khóa học toán thù trên eshopdaroana.com sẽ giúp nhỏ rèn luyện và nâng cao kiến thức và kỹ năng toán thù học.