Thông tư 202 bộ tài chính

 


Người nộp chi phí trong lĩnh vực thanh toán bảo đảo theo Thông bốn số 202 của Sở Tài Chính bao gồm tình nhân cầu:
Trong khi, Thông tư 202/2016/BTC còn quy định về tổ chức triển khai thu phí gồm những: Chi viên sản phẩm hải hoặc Cảng vụ mặt hàng hải; Trung trọng tâm Đăng ký thanh toán, tài sản; Cục Đăng cam kết non sông giao dịch thanh toán đảm bảo.

Bạn đang xem: Thông tư 202 bộ tài chính


- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm an toàn bằng cồn sản (trừ tàu bay), tàu biển khơi là 80 ngàn đồng; ngôi trường đúng theo chuyển đổi đăng ký là 60 ngàn đồng; Phí xóa đăng ký thanh toán giao dịch bảo đảm là 20 nghìn đồng.
Phí đăng ký vnạp năng lượng phiên bản thông tin về bài toán xử trí gia tài bảo đảm an toàn là 70 nghìn và phí tổn cấp bạn dạng sao chứng nhận đăng ký thanh toán đảm bảo an toàn là 30 nghìn.
- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo vệ bởi rượu cồn sản (trừ tàu bay), tàu biển khơi là 30 nghìn đồng.
- Phí cấp cho mã số thực hiện cơ sở tài liệu về thanh toán bảo vệ đăng ký trước thời điểm ngày 01/7 thường niên là 300 ngàn đồng/năm; ngôi trường hòa hợp ĐK từ ngày 01/7 thường niên thì giá tiền là 150 nghìn đồng/năm.
Theo Thông bốn 202, miễn phí tổn trong nghành nghề dịch vụ thanh toán bảo đảm đối với cá nhân, hộ mái ấm gia đình vay vốn ngân hàng Giao hàng cách tân và phát triển nông nghiệp, nông thôn; đưa tin Giao hàng hoạt động tố tụng, tài sản kê biên; thay đổi lên tiếng sau thời điểm được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch đảm bảo; Thông báo vấn đề kê biên gia tài thực hành án; sửa chữa thay thế bởi sai sót của cán bộ đăng ký.
Tổ chức thu tiền phí trong nghành nghề dịch vụ thanh toán đảm bảo đề nghị nộp tổng thể số chi phí phí nhận được vào ngân sách công ty nước. Tuy nhiên, theo Thông tứ 202, so với tổ chức triển khai thu tiền phí được khoán thù chuyển động thì được trích lại 80% (so với Trung vai trung phong đăng ký thanh toán giao dịch, tài sản), 85% (so với những Chi cục mặt hàng hải hoặc Cảng vụ mặt hàng hải).
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 202/2016/TT-BTC

thủ đô, ngày 9 tháng 11 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘPhường, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ TRONGLĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật Phí và lệ tổn phí ngày 25 mon 11năm 2015;

Căn cđọng Luật túi tiền công ty nước ngày 25 tháng6 năm 2015;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23mon 8 năm 2016 của nhà nước vẻ ngoài cụ thể và trả lời thực hành một sốđiều của Luật Phí và lệ phí;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 215/2013/NĐ-CPhường ngày 23mon 1hai năm 2013 của nhà nước điều khoản tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi với cơ cấutổ chức triển khai của Sở Tài chính;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu ban hành Thông bốn quyđịnh nấc thu, cơ chế thu, nộp, cai quản, sử dụng mức giá trong nghành nghề giao dịch thanh toán bảođảm, nhỏng sau:

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh,đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông tứ này phương tiện mức thu, chế độ thu, nộp,miễn, làm chủ, áp dụng tổn phí vào lĩnh vực thanh toán giao dịch đảm bảo an toàn.

2. Thông bốn này vận dụng so với tín đồ nộp, tổ chứcthu tiền phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí tổn cung cấp tin về thanh toán bảo vệ,tầm giá cấp mã số thực hiện cơ sở tài liệu về giao dịch thanh toán bảo đảm với tổ chức triển khai, cá nhânkhác gồm liên quan tới sự việc thu, nộp, miễn, làm chủ, thực hiện mức giá ĐK giao dịchbảo đảm, phí cung cấp tin về thanh toán bảo vệ, mức giá cung cấp mã số sử dụng cơssống dữ liệu về giao dịch thanh toán bảo đảm.

Điều 2. Người nộp phí

Tổ chức, cá thể đề xuất ĐK giao dịch bảo đảm, tin báo về giao dịch thanh toán bảo vệ,cấp cho bạn dạng sao văn uống bạn dạng chứng nhận ngôn từ đăng ký giao dịchbảo đảm, cung cấp mã số thực hiện cơ sở tài liệu về giao dịch thanh toán bảođảm trên phòng ban nhà nước gồm thẩmquyền thì cần nộp phí theo điều khoản.

Điều 3. Tổ chức thu phí

1. Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ mặt hàng hải ở trong Cục Hàng hải VN (Sở Giao thôngvận tải) thu tiền phí ĐK giao dịch bảo vệ,chi phí đưa tin về giao dịch thanh toán bảođảm bởi tàu hải dương.

2. Trung tâmĐăng cam kết giao dịch thanh toán, gia sản của CụcĐăng ký đất nước giao dịch thanh toán đảm bảo an toàn (Bộ Tư pháp) thugiá thành ĐK thanh toán đảm bảo an toàn, đúng theo đồng; tầm giá cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bởi rượu cồn sản(trừ tàu bay), tàu hải dương.

3. Cục Đăng ký kết giang sơn thanh toán giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp)thu phí cấp cho mã số sử dụng cửa hàng tài liệu vềgiao dịch thanh toán đảm bảo tại Cục Đăng ký kết nước nhà thanh toán giao dịch bảo đảm an toàn.

Điều 4. Mức thu phí

Mức thu phí vào lĩnh vực thanh toán giao dịch bảo vệ nhưsau:

Số TT

Nội dung

Mức thu

1

Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng cồn sản (trừ tàu bay), tàu biển

a

Đăng cam kết thanh toán giao dịch đảm bảo an toàn trước tiên bằng đụng sản (trừ tàu bay), tàu biển

80.000 đồng/hồ sơ

b

Đăng ký thay đổi văn bản thanh toán đảm bảo an toàn đã đăng ký

60.000 đồng/hồ sơ

c

Đăng cam kết vnạp năng lượng bạn dạng thông báo về Việc cách xử trí gia sản bảo đảm

70.000 đồng/hồ nước sơ

d

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

trăng tròn.000 đồng/hồ nước sơ

đ

Cấp bạn dạng sao vnạp năng lượng bản chứng nhận câu chữ đăng ký thanh toán giao dịch bảo đảm

30.000 đồng/trường hợp

2

Phí cung cấp thông tin về thanh toán bảo đảm an toàn bởi đụng sản (trừ tàu bay), tàu biển

30.000 đồng/hồ nước sơ

3

Phí cấp mã số áp dụng đại lý tài liệu về giao dịch bảo đảm

a

Trường đúng theo đăng ký thực hiện đại lý dữ liệu về giao dịch đảm bảo trước ngày 01/7 mặt hàng năm

300.000 đồng/khách hàng hàng/năm

b

Trường thích hợp ĐK sử dụng đại lý dữ liệu về giao dịch thanh toán bảo đảm an toàn từ thời điểm ngày 01/7 hàng năm

150.000 đồng/khách hàng/năm

Điều 5. Miễn phí

Các ngôi trường phù hợp dưới đây được miễn phí:

1. Các cánhân, hộ gia đình vay vốn ngân hàng tại tổ chứctín dụng trực thuộc một trong những lĩnh vựccho vay vốn Giao hàng cải cách và phát triển NNTT,nông làng biện pháp trên Điều 4, Điều 9 Nghịđịnh số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chínhtủ về cơ chế tín dụng thanh toán Ship hàng pháttriển NNTT, nông thôn.

2. Yêu cầu thay thế sửa chữa sai sót về nội dung đăng kýgiao dịch đảm bảo, hợp đồng vị lỗi của cán bộĐK.

3. Thông báoViệc kê biên gia tài thi hànhán, trải nghiệm thay đổi câu chữ sẽ thông tin câu hỏi kê biên tài sản thi hành án, xoá thôngbáo bài toán kê biên của Chấp hành viêntheo quy định của lao lý thi hànhán.

Xem thêm: Loi Bai Hat Gap Me Trong Mơ ⇒By Tiếng Trung Chinese, Gặp Mẹ Trong Mơ

4. Tgiỏi đổi biết tin của tổ chức triển khai, cá nhân sau khiđược cung cấp mã số thực hiện đại lý dữ liệu về giaodịch đảm bảo an toàn.

5. Chấp hành viên trải đời đưa tin về gia tài kê biên.

6. Điều tra viên, Kiểm sát viên cùng Thđộ ẩm phán kinh nghiệm cung cấp tin phục vụ mang đến chuyển động tố tụng.

Điều 6. Kê khai, nộp phí

1. Người nộp tầm giá đề nghị nộp số tiền mức giá khi nộp làm hồ sơ đề nghị ban ngành bên nước tất cả thẩm quyền thực hiện các các bước luật thu phíđương nhiên Thông tư này.

2. Chậm tuyệt nhất là ngày 05 các tháng, tổ chức thu phíphải gửi số chi phí phí tổn đã thu của thángtrước vào thông tin tài khoản giá tiền chờ nộp túi tiền msống trên Kho bạc đơn vị nước.

3. Tổ chức thu phí tiến hành kê knhị, nộp số tiền giá tiền chiếm được theo tháng, quyết tân oán năm, theo phía dẫn trên khoản3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tứ số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 tháng11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài bao gồm hướngdẫn thực hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Quản lý thuế cùng Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22tháng 7 năm trước đó của Chính phủ.

Điều 7. Quản lý, thực hiện phí

1. Tổ chức thu tiền phí nộp toàn thể sốtiền chi phí nhận được vào túi tiền đơn vị nước. Nguồn ngân sách trang trải cho vấn đề thẩm định và đánh giá vàthu tiền phí vì ngân sách nhà nước sắp xếp trong dựtoán của tổ chức triển khai thu theo chính sách, định nút đưa ra ngânsách công ty nước.

2. Trường thích hợp tổ chức thu phí được khoán chi phíhoạt động theo phép tắc của nhà nước hoặcThủ tướng Chính phủ về phép tắc từ bỏ chủ, từ chịu đựng tráchnhiệm vào việc áp dụng biên chế vàsử dụng ngân sách đầu tư cai quản hành chủ yếu đối với các phòng ban nhà nước thì tiến hành quản lý, áp dụng chi phí mức giá nhỏng sau:

a) Đối với Trung tâm đăng ký giao dịch,tài sản:Số chi phí mức giá thu được được cai quản, sử dụng nlỗi sau:

- Trích 80% số tiềnchi phí chiếm được để trang trải ngân sách cho các ngôn từ bỏ ra theo công cụ tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số120/2016/NĐ-CP.. ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chínhbao phủ.

- Chuyển 05% số tiềnphí nhận được vào tài khoản của Cục Đăng ký đất nước về giao dịch thanh toán để trang trải chi phí mang đến việcquản lý, bảo trì khối hệ thống ĐK thanh toán giao dịch bảo đảm trực đường.

- Nộp 15% số chi phí phí tổn chiếm được vào ngân sáchnhà nước theo cmùi hương, đái mục của Mục lục ngân sách nhànước hiện tại hành.

b) Đối cùng với những Chi viên sản phẩm hảihoặc Cảng vụ mặt hàng hải: Số tiềnphí tổn nhận được được quản lý, thực hiện nhỏng sau:

Trích lại 85% số chi phí giá tiền thu được để trang trải bỏ ra phícho các văn bản bỏ ra luật trên khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CPhường ngày 23 tháng 8 năm năm 2016 của Chính phủ, nộp 15% chi phí tầm giá thu được vào ngân sách công ty nước theo chương thơm, tè mục củaMục lục chi phí bên nước hiện hành.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thông tưnày còn có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày01 tháng 0một năm 2017 và thay thế Thông bốn liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTPhường ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài bao gồm và Sở Tư pháp lí giải chế độ thu, nộp, thống trị, áp dụng phíđăng ký và tầm giá báo tin về giao dịchđảm bảo.

2. Các câu chữ không giống tương quan đến sự việc thu, nộp, cai quản,sử dụng, triệu chứng trường đoản cú thu, công khai minh bạch chính sách thugiá tiền, lệ tổn phí ko đề cập trên Thôngbốn này được thực hiện theo cách thức tại Luật Phí với lệ giá thành, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23tháng 8 năm năm 2016 của nhà nước lý lẽ chihuyết và giải đáp thực hành một vài điềucủa Luật Phí cùng lệ phí; Thông tứ số156/2013/TT-BTC ngày 06 mon 1một năm 2013 của Sở trưởng BộTài chính giải đáp thực hiện một sốđiều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật Quản lý thuế với Nghị địnhsố 83/2013/NĐ-CP. ngày 22 mon 7 năm trước đó của Chínhphủ; Thông bốn của Sở trưởng Sở Tàibao gồm chính sách in, xây đắp, quản lývà thực hiện các một số loại hội chứng từ bỏ thu phí,lệ phí ở trong chi phí nhà nước với các vnạp năng lượng phiên bản sửa thay đổi, bổ sung cập nhật (nếu như có).

3. Trong quátrình tiến hành, ví như tất cả vướng mắc đềnghị những tổ chức, cá nhân phản nghịch ánhkịp lúc về Bộ Tài bao gồm nhằm nghiên cứu và phân tích, trả lời bổ sung cập nhật./.

Xem thêm: Cuộc Thi An Toàn Cùng Xe Đạp Điện Xe Máy Điện, Cuộc Thi “An Toàn Xe Đạp Điện, Xe Máy Điện” 2015

Nơi nhận: - Văn uống phòng Trung ương với những Ban của Đảng; - Vnạp năng lượng phòng Tổng Bí thư; - Văn uống phòng Quốc hội; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; - Toà án quần chúng tối cao; - Kiểm tân oán đơn vị nước; - Các Sở, ban ngành ngang Sở, cơ sở thuộc Chính phủ; - Cơ quan tiền Trung ương của các đoàn thể; - HĐND, UBND, Sngơi nghỉ Tài chủ yếu, Cục Thuế những tỉnh, thành thị trực nằm trong Trung ương; - Công báo; - Website bao gồm phủ; - Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bản (Bộ Tư pháp); - Các đơn vị thuộc Sở Tài chính; - Website Sở Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST5).


Chuyên mục: Blogs