Thông Tư 109/2016

Thông tứ 109/2016/TT-BTC khí cụ lập dự toán thù, làm chủ, áp dụng và quyết toán thù ngân sách đầu tư vị ngân sách công ty nước đảm bảo nhằm tiến hành những cuộc Tổng điều tra thống kê tổ quốc cùng các cuộc điều tra những thống kê theo dụng cụ của Luật Thống kê năm ngoái.

Bạn đang xem: Thông tư 109/2016

 

1. Nội dung chi, mức chi của những cuộc điều tra thống kê bởi túi tiền trung ương cùng địa phương bảo đảm


Theo Thông tư số 109/2016 thì các khoản bỏ ra sau đây vẫn bên trong câu chữ chi của những cuộc điều tra thống kê được chi phí nhà nước bảo đảm an toàn có có:
- Chi hỗ trợ desgin cách thực hiện điều tra thống kê, lập chủng loại phiếu khảo sát thống kê lại khoán tối đa 30 triệu đồng cùng đưa ra tổng hợp, đối chiếu, nhận xét công dụng điều tra thống kê khoán thù về tối đa 30 triệu đồng so với cơ sở công ty trì điều tra thống kê lại sinh hoạt TW và 10 triệu VND so với cấp cho tỉnh giấc.
- Chi kiến thiết sổ tay nghiệp vụ mang đến khảo sát viên thống kê theo quyết định của cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền; Chi tập huấn nhiệm vụ điều tra thống kê lại và bỏ ra công tác kiểm soát, đo lường và thống kê vận động khảo sát thống kê, phúc tra phiếu điều tra thống kê theo Thông tư 97/2010/TT-BTC;
- Chi in tài liệu lý giải điều tra thống kê, sổ tay nghiệp vụ mang lại điều tra viên thống kê lại, phiếu điều tra thống kê lại, biểu chủng loại điều tra thống kê lại, xuất bạn dạng ấn phẩm khảo sát thống kê;
Một số câu chữ bỏ ra khác được công cụ tại Thông bốn 109 như: Chi tiền công; chi đến đối tượng người tiêu dùng cung cấp thông tin; bỏ ra chuyển vận tài liệu điều tra thống kê; bỏ ra xử trí tác dụng điều tra thống kê;…
Đối cùng với những địa pmùi hương thì Thông bốn 109/TT-BTC công cụ thì nút đưa ra cho các cuộc khảo sát những thống kê địa thế căn cứ vào thực trạng thực tế với khả năng cân đối ngân sách địa phương thơm không thật nấc tối nhiều theo chi phí trung ương. Trường vừa lòng quan trọng hoàn toàn có thể chi vượt tuy vậy không thực sự 20%.

2. Lập, phân chia dự toán thù và quyết toán thù ngân sách đầu tư những cuộc khảo sát thống kê, Tổng điều tra những thống kê quốc gia


Thông tư 109 năm năm 2016 phương tiện vấn đề lập, phân bổ dự toán thù với quyết toán kinh phí được tiến hành theo Luật Ngân sách bên nước, Luật Kế tân oán với những vnạp năng lượng bản chỉ dẫn. Theo kia câu chữ cụ thể như sau:
- Lập, phân bổ dự toán: Cơ quan liêu được giao trọng trách chủ trì tổ chức triển khai điều tra những thống kê tạo ra dự tân oán kinh phí khảo sát những thống kê cùng rất dự tân oán bỏ ra liên tiếp của cơ quan gửi cơ sở chủ yếu thẳng để gửi cơ hậu sự chính thuộc cấp cho tổng hợp, trình phê để ý.
- thay đổi gớm phí: Thủ trưởng cơ sở được giao công ty trì tổ chức triển khai cuộc điều tra thống kê được quyền kiểm soát và điều chỉnh mục đưa ra, ngôn từ chi, định mức bỏ ra vào phạm vi tổng dự toán kinh phí đầu tư được giao.
- Chứng từ tkhô nóng tân oán so với cuộc điều tra thống kê lại không giống nhau tùy thuộc theo nội dung đưa ra được giao khoán hay là không được thanh hao toán thù khoán thù.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 109/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 mon 6 năm 2016

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆNCÁC CUỘC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ, TỔNG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ QUỐC GIA

Căn cđọng Luật Thống kê ngày 23 tháng1một năm 2015;

Căn cứ Luật Chi phí nhà nướcngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ đọng Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm 2013 của nhà nước pháp luật công dụng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ cùng cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tàibao gồm Hành chính vì sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài thiết yếu phát hành Thông bốn quy định lập dự toán, quảnlý, áp dụng cùng quyết toán thù kinh phí đầu tư tiến hành những cuộc Điều tra thống kê, TổngĐiều tra thống kê lại non sông.

Điều 1. Phạm vithay đổi với đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh:

a) Thông tư này quy định lập dự toán thù,làm chủ, sử dụng và quyết toán thù kinh phí đầu tư bởi túi tiền công ty nước đảm bảo an toàn nhằm thựchiện những cuộc Tổng Điều tra thống kê lại nước nhà với những cuộc Điều tra thống kê(bao gồm: Cuộc Điều tra những thống kê trong công tác Điều tra những thống kê quốc giacùng cuộc Điều tra thống kê không tính lịch trình Điều tra những thống kê quốc gia) theoluật của Luật Thống kê ngày 23 mon 11 năm 2015;

b) Đối cùng với những cuộc Điều tra thống kêbố trí từ bỏ nguồn vốn đầu tư trở nên tân tiến, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế tài chính, nguồn vốn sựnghiệp môi trường xung quanh đang tiến hành theo những văn uống bạn dạng chỉ dẫn riêng; các cuộc Điềutra thống kê lại áp dụng nguồn ngân sách viện trợ ko hoàn lại không thuộc phạm vi Điềuchỉnh của Thông bốn này (trừ trường thích hợp công ty tài trợ hoặc thay mặt đại diện tất cả thđộ ẩm quyềntrong phòng tài trợ với Bộ Tài chủ yếu chưa xuất hiện thỏa thuận về nút bỏ ra thì áp dụng theonấc bỏ ra mức sử dụng trên Thông tứ này).

2. Đối tượng áp dụng thông tư: Các cánhân, cơ quan, đơn vị chức năng tương quan cho cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thốngkê non sông.

Điều 2. Nguồnngân sách đầu tư thực hiện

1. túi tiền công ty nước bảo đảm an toàn cùng bốtrí vào dự toán đưa ra chi phí của các Bộ, ngành, địa phương theo phân cấp cho củaLuật Ngân sách công ty nước với những vnạp năng lượng bản lí giải Luật nhỏng sau:

a) Ngân sách TW đảm bảo an toàn kinhphí tổn thực hiện Tổng Điều tra thống kê tổ quốc cùng các cuộcĐiều tra những thống kê vị ban ngành trung ương công ty trì tổ chức triển khai thực hiện;

b) giá thành địa pmùi hương bảo đảm kinhtầm giá tiến hành những cuộc Điều tra những thống kê vì chưng Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc, đô thị trực nằm trong Trung ương quyết định.

2. Nguồn kinh phí đầu tư đúng theo pháp không giống theođiều khoản của pháp luật.

Điều 3. Nội dungđưa ra, nấc đưa ra của các cuộc Điều tra thống kê bởi chi phí TW bảo đảm

1. Chi cung cấp cơ sở công ty trì tổ chứcĐiều tra thống kê lại xây đắp phương pháp Điều tra thống kê lại, lập chủng loại phiếu Điều trathống kê lại cùng tổng hợp, so sánh, Đánh Giá tác dụng Điều trathống kê lại theo cách thức khoán. Mức khân oán (sẽ bao gồm chihội nghị, họp hội đồng đánh giá, sát hoạch, đưa ra thuê Chuyên Viên chọn mẫu Điềutra những thống kê và các Khoản đưa ra khác tương quan trực tiếp nối phương pháp Điều trathống kê lại, lập chủng loại phiếu Điều tra thống kê lại cùng tổng hợp,phân tích, đánh giá công dụng Điều tra thống kê) nhỏng sau:

a) Chi thiết kế phương án Điều tra thốngkê cùng lập mẫu phiếu Điều tra thống kê: Tối nhiều 30 triệu đồng;

b) Chi tổng thích hợp, phân tích, tấn công giátác dụng Điều tra thống kê:

- Cơ quan lại nhà trì Điều tra những thống kê ởtrung ương: Tối nhiều 30 triệu đồng.

- Cơ quan Điều tra thống kê cung cấp tỉnh(nếu có): Tối đa 10 triệu đồng.

Tùy theo quy mô, đặc điểm của cuộcĐiều tra những thống kê, Thủ trưởng phòng ban chủ trì tổ chức Điều tra thống kê lại quyết địnhmức khân oán cụ thể đối với từng chuyển động nêu bên trên đến tương xứng. Thủ trưởng cơquan liêu, đơn vị được giao khoán thù được quyết định ngôn từ với nấc bỏ ra trong phạm vingân sách đầu tư được giao khoán nhằm bảo đảm triển khai trách nhiệm.

3. Chi in tư liệu lý giải Điều trathống kê, sổ tay nghiệp vụ mang lại Điều tra viên thống kê lại, phiếu Điều tra thống kê,biểu mẫu mã Điều tra thống kê lại, xuất bản ấn phẩm Điều tra thốngkê (trường hợp có): Thực hiện theo khí cụ của quy định hiện tại hành về đấu thầu sở hữu sắmliên tục nhằm mục tiêu bảo trì buổi giao lưu của các ban ngành, đơn vị chức năng của phòng nước.

5. Chi tiền công:

a) Tiền công mướn ngoài:

- Các ngôn từ bỏ ra thuê ngoài: Ràrà, lập danh sách đối tượng được Điều tra thống kê lại (chỉ tiến hành vào trườngphù hợp cần thiết nên mướn bên cạnh so với cuộc Điều tra thốngkê được triển khai Điều tra những thống kê lần trước tiên hoặc các cuộc Điều tra thốngkê tất cả biến hóa về đối tượng người dùng được Điều tra những thống kê theo quy định của phương thơm ánĐiều tra thống kê), tích lũy số liệu Điều tra những thống kê, phúc tra phiếu Điều tranhững thống kê, phiên dịch giờ dân tộc kiêm chỉ đường, mướn tín đồ chỉ đường khôngbuộc phải phiên dịch.

- Về nút chi: Mứctiền công bằng quân mướn ngoại trừ nhằm tiến hành các công việc nêu trên được tínhtheo nấc chi phí lương buổi tối tgọi vùng tối đa tính theo ngày vị Nhà nước quy địnhtrên thời Điểm triển khai Điều tra những thống kê. Trong phạm vi dự tân oán được giao, tùyvào địa phận rõ ràng, cơ quan nhà trì Điều tra thống kê lại đưa ra quyết định nấc thanh khô toántiền công thực hiện những quá trình nêu bên trên mang đến phù hợp.

(Ví dụ: Mức lương tối tgọi vùng caoduy nhất bởi Nhà nước nguyên lý là 3.500.000 đồng/mon. Định mức chi phí công ngày nhằm lậpdự toán tiền công mướn quanh đó là: 3.500.000 đồng : 22 ngày = 159.000 đồng).

Riêng đối với tiền công của tín đồ dẫncon đường không phải phiên dịch: Mức đưa ra bằng 70% mức tiền công mướn fan phiên dịchkiêm đi đường.

b) Trường đúng theo công chức Văn uống phòng -Thống kê cấp làng, phường, thị xã tmê say gia rà soát, lậpdanh sách đơn vị chức năng được Điều tra thống kê lại, tích lũy số liệu Điều tra thống kê,phúc tra phiếu Điều tra thống kê lại được đưa ra hỗ trợ bằng 1/2 nấc tiền công thuê Điềutra viên thống kê điều khoản trên Điểm a Khoản 5 Điều 3 Thông bốn này;

c) Trường vừa lòng cuộc Điều tra thống kêbao gồm nội dung Điều tra chuyên sâu, phức tạp, ko áp dụng Điều tra viên thống kêmướn kế bên mà thực hiện công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nhằm triển khai Điềutra thống kê lại thì được thanh hao toán thù không thực sự 1/2 nấc chi phí công thuê Điều tra viênthống kê lại lao lý trên Điểm a Khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

Đối cùng với trường hợp công chức, viên chứccủa phòng ban, đơn vị chức năng tiến hành Điều tra thống kê lại bên cạnh giờ hành chính thì đượctkhô nóng toán thù về tối nhiều không thực sự nút chi phí công thuê Điều tra viên những thống kê quy địnhtại Điểm a Khoản 5 Điều 3 Thông tứ này và ko được thanh khô toán thù tiền lương làmko kể giờ đồng hồ, phú cấp cho công tác làm việc giá tiền.

Thủ trưởng cơ sở, đơn vị chức năng thực hiện Điều tra những thống kê quyết định cử người có chuyên môn nghiệpvụ những thống kê, có tay nghề khai quật lên tiếng tmê say gia thu thập thông báo Điềutra thống kê lại, phúc tra phiếu Điều tra thống kê (ngoài trọng trách thường xuyên xuyên)theo trải đời của phương án Điều tra thống kê.

d) Căn uống cứ cách thực hiện Điều tra thống kêđược phê chăm sóc, thủ trưởng cơ quan chủ trì tổ chức triển khai Điềutra những thống kê triển khai khoán chi phí công Điều tra thống kê cơ chế trên Điểm a, bvới c Khoản này theo số phiếu Điều tra thống kê cân xứng cùng với địa bàn Điều tra thốngkê. Việc tkhô hanh toán tiền cho Điều tra viên những thống kê căn cứ biên phiên bản nghiệm thusố lượng, quality phiếu Điều tra những thống kê và số chi phí công theo phiếu Điềutra thống kê lại.

6. Chi công tác kiểm tra, đo lường và tính toán hoạtđộng Điều tra thống kê, phúc tra phiếu Điều tra thống kê:Nội dung và nút chi thực hiện theo chế độ công tác mức giá nguyên tắc trên Thông bốn số97/2010/TT-BTC .

7. Chi đến đối tượng người sử dụng hỗ trợ thôngtin; nút chi cụ thể nlỗi sau:

a) Đối với cá nhân:

- Dưới 30 tiêu chuẩn hoặc 30 chỉ tiêu:Tối nhiều 40.000 đồng/phiếu.

- Trên 30 tiêu chí mang lại 40 chỉ tiêu: Tốinhiều 50.000 đồng/phiếu.

- Trên 40 chỉ tiêu: Tối nhiều 60.000 đồng/phiếu.

b) Đối cùng với tổ chức (ko bao gồm cáccơ sở, đơn vị chức năng ở trong nhà nước tiến hành đưa tin theo quy định):

- Dưới 30 tiêu chí hoặc 30 chỉ tiêu:Tối nhiều 85.000 đồng/phiếu.

- Trên 30 tiêu chí mang đến 40 chỉ tiêu: Tốinhiều 100.000 đồng/phiếu.

Xem thêm: Nguyên Thứ Trưởng Huỳnh Vĩnh Ái Làm Chủ Tịch Hiệp Hội Paralympic

- Trên 40 chỉ tiêu: Tối nhiều 115.000 đồng/phiếu.

Căn cđọng vào vẻ ngoài hỗ trợ thôngtin, cơ sở công ty trì tổ chức triển khai Điều tra thống kê quyết địnhnấc cung cấp cụ thể mang lại cân xứng. Trường thích hợp đối tượng người sử dụng đưa tin là cácban ngành, đơn vị của phòng nước mức bỏ ra cung cấp cung cấp thôngtin bằng một nửa nấc đưa ra hiện tượng trên Điểm b, Khoản này.

8. Chi di chuyển tài liệu Điều trathống kê lại, mướn xe Giao hàng Điều tra những thống kê thực địa:Tkhô giòn toán thù theo giá chỉ ghi bên trên vé, hóa 1-1 tải vé, hóa đối chọi cùng hợp đồng vận chuyển. Trường hợp đi lại sinh sống địa bànkhông tồn tại phương tiện đi lại vận tải của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh vận tải đường bộ hành kháchtheo qui định của điều khoản mà nên mướn phương tiện vận tải khác thì thủ trưởngcơ quan, đơn vị chức năng Điều tra thống kê để mắt tới đưa ra quyết định đến thanh hao toán thù chi phí thuêphương tiện chuyển động trên cơ sở vừa lòng đồng mướn phương tiện hoặc giấy biên nhận cùng với chủ phương tiện đi lại theo mứcgiá thuê mướn vừa phải thực tiễn nghỉ ngơi địa pmùi hương vào phạm vi dự toán được giao hoặctkhô nóng toán thù về tối nhiều bằng 0,2 lít xăng/km tính theo Khoảng cách địa giới hànhbao gồm với giá chỉ xăng tại thời Điểm sử dụng.

9. Chi xử trí công dụng Điều tra thốngkê:

a) Nghiệm thu, kiểm soát, đánh mã số,có tác dụng sạch và hoàn thành xong phiếu Điều tra thống kê: Thực hiện khoán thù tiền công trêncơ sở tiền thù lao thuê Điều tra viên những thống kê thu thập số liệu; mức khân oán cụthể tùy thuộc vào đặc thù phức hợp của phiếu Điều tra thốngkê trong số cuộc Điều tra thống kê, nhưng mà buổi tối đa không thực sự 7% chi phí công đưa ra trảĐiều tra viên thống kê lại tích lũy số liệu;

b) Chi xây dừng phần mềm tin học tập đểnhập tin cùng xử lý, tổng thích hợp số liệu Điều tra thống kê lại (nếu nên thiết); bỏ ra nhậptin và xử trí dữ liệu, tổng đúng theo số liệu;

c) Xây dựng cửa hàng dữ liệu, duy trìtrang Web, xuất bản các sản phẩm điện tử về kết quả Điều tra thống kê lại.

11. Chi công bố công dụng Điều tra thốngkê: Tùy theo tính chất với sự quan trọng của cuộc Điều tra thống kê lại, Thủ trưởngcơ sở chủ trì Điều tra thống kê đưa ra quyết định vấn đề ra mắt kết quả Điều tra thốngkê trên các phương tiện đọc tin đại bọn chúng, report cơ quan tính năng hoặc tổchức hội nghị để công bố. Nội dung cùng mức chi tổ chức triển khai hội nghị để công bố kếtquả Điều tra thống kê lại tiến hành theo chính sách chi tổ chức hội nghị cách thức tạiThông bốn số 97/2010/TT-BTC ; chi ra mắt trên những phương tiện đi lại thông báo đạichúng: Thực hiện theo luật pháp của lao lý hiện tại hành về đấu thầu buôn bán thườngxuyên ổn nhằm mục tiêu duy trì buổi giao lưu của các cơ sở, đơn vị ở trong nhà nước.

12. Các Khoản bỏ ra khác liên quan đếncuộc Điều tra thống kê, bao gồm:

a) Vnạp năng lượng chống phẩm, lên tiếng liên hệ,xăng xe cộ với các Khoản chi phí khác nhằm thực hiện nhiệm vụ liên quan thẳng đếncông tác làm việc Điều tra thống kê: Mức đưa ra địa thế căn cứ vào hóa 1-1, bệnh từ đầu tư chi tiêu hợppháp với trong phạm vi dự toán được cấp bao gồm thẩm quyền giao;

13. Chi Điều tra thử nhằm hoàn thiệnphương án, phương pháp, tiêu chuẩn, định nút công, mẫu phiếu Điều tra thống kê:

Đối cùng với cuộc Điều tra thống kê đượcthực hiện Điều tra thống kê lại lần thứ nhất, Thủ trưởng ban ngành, đơn vị chức năng chủ trì Điềutra thống kê ra quyết định Điều tra thử trong ngôi trường hòa hợp cần thiết vào phạm vi dựtoán thù được giao để hoàn thành xong giải pháp, phương pháp, tiêu chí, định nút công, mẫuphiếu Điều tra những thống kê. Nội dung, mức chi Điều tra demo triển khai theo các quyđịnh tương xứng trên Như vậy.

Điều 4. Nội dungvà nút chi của những cuộc Điều tra thống kê lại do ngân sách địa phương bảo đảm

Căn uống cđọng tình trạng thực tế tại địa phương thơm và kĩ năng cân đối chi phí địa phương, Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyếtđịnh ngôn từ, nấc đưa ra cụ thể đến cân xứng mà lại tối đa ko quá quá mức cần thiết tốinhiều qui định tại Điều 3 Thông tứ này. Trường vừa lòng quan trọng bởi vì hưởng thụ tính chấttinh vi của cuộc Điều tra thống kê, địa phận Điều tra thống kê cạnh tranh khăn: Ủyban quần chúng tỉnh, thành thị trực trực thuộc Trung ương trình Hội đồngdân chúng thuộc cung cấp đưa ra quyết định một số mức bỏ ra cao cơ mà ko vượt quá 20% mứcchi pháp luật trên Điều 3 Thông tứ này.

Điều 5. Nội dungvới mức đưa ra của Tổng Điều tra thống kê lại quốc gia

Thực hiện nay theo ngôn từ với mức chinguyên lý tại Điều 3 Thông tư này. Trong khi, Thông tư pháp luật bổ sung một trong những nộidung đưa ra của Tổng Điều tra thống kê nước nhà nhỏng sau:

1. Chi hỗ trợ cơ sở nhà trì tổ chứcTổng Điều tra những thống kê giang sơn phát hành phương án Tổng Điều tra những thống kê quốcgia, lập chủng loại phiếu Điều tra những thống kê và tổng thích hợp, so sánh, review kết quả TổngĐiều tra thống kê lại đất nước theo cách tiến hành khân oán. Mức khân oán (đang bao gồm đưa ra hộinghị, họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu, đưa ra mướn Chuyên Viên lựa chọn mẫu Tổng Điềutra thống kê lại cùng các Khoản bỏ ra khác tương quan trực tiếp nối phương án Tổng Điềutra thống kê lại giang sơn, lập chủng loại phiếu Điều tra thống kê lại và tổng hòa hợp, so sánh,Đánh Giá hiệu quả Tổng Điều tra những thống kê quốc gia) như sau:

a) Chi kiến thiết giải pháp Tổng Điềutra những thống kê nước nhà và lập chủng loại phiếu Tổng Điều tra thống kê quốc gia: Tối đa50 triệu đồng;

b) Chi tổng hòa hợp, so sánh, đánh giáhiệu quả Tổng Điều tra thống kê quốc gia:

- Cơ quan lại nhà trì Tổng Điều tra thốngkê quốc gia: Tối đa 50 triệu VND.

- Cơ quan lại Điều tra thống kê lại cung cấp tỉnh:Tối đa 15 triệu VND.

- Cơ quan liêu Điều tra thống kê cung cấp huyện(trường hợp có): Tối nhiều 10 triệu đồng.

Tùy theo đồ sộ, tính chất của cuộc TổngĐiều tra những thống kê quốc gia, ban ngành chủ trì tổ chức Tổng Điều tra thống kê lại quốcgia quyết định mức khân oán ví dụ đối với mỗi vận động nêu bên trên đến tương xứng. Thủtrưởng cơ sở, đơn vị được giao khoán thù được quyết định câu chữ cùng nút chitrong phạm vi kinh phí được giao khân oán để đảm bảo an toàn thực hiện trách nhiệm.

2. Chi Điều tra test để trả thiệncách thực hiện, phương pháp, chỉ tiêu, định nút công, chủng loại phiếu Tổng Điều tra thốngkê quốc gia:

Sau Lúc gồm chủ kiến của cơ sở tàithiết yếu cùng cấp về việc quan trọng và kinh phí triển khai Điều tra test, Thủ trưởngban ngành công ty trì Tổng Điều tra những thống kê nước nhà ra quyết định Điều tra test trongphạm vi dự toán thù được giao nhằm hoàn thành phương án, cách thức, tiêu chí, địnhmức công với mẫu mã phiếu Tổng Điều tra thống kê giang sơn. Nội dung cùng nấc bỏ ra Điềutra test triển khai theo các văn bản tương xứng cách thức tại Điều 3 Thông tứ này.

3. Chi mướn bạn rà soát, lập danhsách đối tượng người dùng được Điều tra thống kê; chi mướn người làm cho công tác làm việc vẽ sơ đồ vật địabàn được Điều tra những thống kê sinh hoạt phần đa địa phận xét thấy quan trọng vày Thủ trưởng cơquan liêu chủ trì tổ chức thực hiện Tổng Điều tra những thống kê quốc gia chú ý, quyết định:Mức đưa ra thực hiện theo pháp luật tại Điểm a Khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

4. Chi mướn bảo quản phiếu Điều tranhững thống kê, bỏ ra bán buôn sản phẩm nhập tin, xử trí dữ liệu; sở hữu linh phụ kiện vắt thếcho những máy móc sản phẩm thực hiện trong cuộc Tổng Điều tra những thống kê đất nước (nếucó): Thực hiện theo nguyên lý của quy định hiện tại hành về đấu thầu buôn bán thườngxuim nhằm mục tiêu bảo trì hoạt động của các ban ngành, đơn vị ở trong nhà nước.

5. Chi khen thưởng đối với đồng minh,cá nhân tất cả các kết quả xuất sắc vào cuộc Tổng Điều tra thống kê lại giang sơn theora quyết định của cấp có thđộ ẩm quyền. Nội dung với nút đưa ra triển khai theo cơ chế củaLuật Thi đua, khen thưởng; Luật Sửa thay đổi, bổ sung một số Điềucủa Luật Thi đua, khen ttận hưởng cùng các văn uống bản giải đáp phép tắc.

6. Chi tuyên ổn truyền về ngôn từ TổngĐiều tra những thống kê quốc gia: Căn cứ ngôn từ tuim truyền của cuộc Tổng Điều trathống kê giang sơn được công cụ trong cách thực hiện Tổng Điều tra thống kê quốcgia, Thủ trưởng phòng ban nhà trì tổ chức triển khai Tổng Điều tra những thống kê đất nước chịutrách nát nhiệm chọn lọc hiệ tượng, nội dung tulặng truyền bảo vệ hình thức Tiếtkiệm, hiệu quả, ưu tiên công tác làm việc tuyên ổn truyền thông qua đài phát thanh hao thôn, phường,thị xã vào phạm vi dự toán được cấp cho tất cả thẩm quyền giao. Nội dung với mức chinhỏng sau:

a) Chi hoạt động thông báo tuyên truyềnbên trên các phương tiện báo cáo đại bọn chúng (phạt tkhô giòn, truyền họa, báo chí);chi làm new, sửa chữa băng rôn, pa nô, áp phích tuim truyền Tổng Điều tra thốngkê quốc gia: Thực hiện nay theo qui định của quy định hiện tại hành về đấu thầu mua sắm tiếp tục nhằm bảo trì buổi giao lưu của những ban ngành, đơn vị của nhànước;

b) Chi tổ chức những buổi tuyên truyềnvề văn bản Tổng Điều tra những thống kê tổ quốc với đối tượng người sử dụng được Điều tra thốngkê, bao gồm: Chi nước uống, đưa ra thuê loa, đài, hội ngôi trường (nếu có). Mức chi thựchiện tại theo chính sách đầu tư chi tiêu hội nghị mức sử dụng tại Thông bốn số 97/2010/TT-BTC .

Điều 6. Lập, phânngã dự toán thù với quyết tân oán kinh phí đầu tư những cuộc Điều tra những thống kê, Tổng Điều tra thốngkê quốc gia

Việc lập, phân bổ dự toán thù với quyếttân oán kinh phí đầu tư các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thốngkê non sông (tiếp sau đây gọi bình thường là cuộc Điều tra thống kê) triển khai theo quy địnhcủa Luật Ngân sách chi tiêu bên nước, Luật Kế toán với những vnạp năng lượng bạn dạng lí giải. Thông tưnày giải đáp bổ sung cập nhật một vài nội dung nhỏng sau:

1. Lập, phân bổ dự toán:

Hàng năm, vào thời Điểm tạo ra dựtân oán ngân sách, theo cơ chế của Luật Ngân sách chi tiêu nhà nước, trên cơ sở quyết địnhtriển khai Điều tra những thống kê với phương pháp Điều tra thống kê lại được cung cấp gồm thẩm quyềnphê chuẩn y, cơ chế đầu tư chi tiêu tài bao gồm hiện nay hành và chính sách trên Thông tư này; cơquan liêu được giao trách nhiệm chủ trì tổ chức triển khai Điều tra những thống kê chế tạo dự tân oán kinhtổn phí Điều tra thống kê lại cùng với dự toán bỏ ra tiếp tục của phòng ban gửi cơ quanchủ đạo trực tiếp nhằm gửi cơ cỗ ván thiết yếu cùng cấp tổngthích hợp, trình cấp cho có thđộ ẩm quyền phê duyệt y.

Việc phân bổ dự toán triển khai theopháp luật của Luật giá thành công ty nước, các văn bản lí giải Luật với luật tạiThông bốn này.

2. Điều chỉnh ngân sách đầu tư trong quátrình thực hiện nhiệm vụ: Cnạp năng lượng cứ phương án Điều tra thống kê được phê coi sóc, thủtrưởng phòng ban được giao công ty trì tổ chức triển khai cuộc Điều tra thống kê được quyền Điềuchỉnh Mục bỏ ra, ngôn từ chi, định mức bỏ ra giữa những phần quá trình được giaovào trường hòa hợp quan trọng, đảm bảo an toàn vào phạm vi tổng dự toán kinh phí đầu tư đượcgiao.

3. Chứng từ tkhô giòn tân oán đối với cuộc Điều tra thống kê:

a) Đối với nội dung được giao khoán,bệnh từ tkhô giòn tân oán nlỗi sau:

- Đối với bỏ ra chế tạo phương pháp Điềutra thống kê; xuất bản mẫu mã phiếu Điều tra thống kê; tổng vừa lòng, đối chiếu, đánhgiá hiệu quả Điều tra thống kê; sát hoạch phiếu, đánh giá, tấn công mã số, làm cho sạchcùng hoàn thành phiếu Điều tra thống kê: Sản phẩm hoàn thànhkèm Biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng, chất lượng công việc.

- Đối cùng với kinh phí đầu tư chi phí công Điều traviên những thống kê thuê kế bên được triển khai theo cách làm khoán thù trên sản phẩmxong xuôi là phiếu Điều tra thống kê. Chứng trường đoản cú tkhô nóng tân oán gồm: Bảng kê chi tiềntrả mang đến Điều tra viên những thống kê theo số phiếu Điều tra thốngkê đã ngừng (mẫu mã số 01 dĩ nhiên Thông tư) vàbiên bản nghiệm thu trọng lượng, unique các bước.

b) Đối cùng với các nội dung bỏ ra ko đượctkhô giòn toán thù khoán thù thì triệu chứng tự tkhô hanh tân oán thực hiện theo điều khoản hiện hành.

4. Quyết toán kinh phí Điều tra thốngkê:

a) Cơ quan tiền công ty trì tổ chức triển khai Điều trathống kê thực hiện nghiệm thu sát hoạch công dụng cục bộ cuộc Điều tra những thống kê hoặc nghiệmthu hiệu quả tiến độ (so với rất nhiều cuộc Điều tra những thống kê triển khai vào nhiềunăm) để làm căn cứ xét duyệt (hoặc thđộ ẩm định) quyết tân oán kinh phí đầu tư Điều tra thốngkê với lập dự tân oán kinh phí năm tiếp theo sau.

b) Cuối năm, ban ngành, đơn vị tổng hợpquyết toán kinh phí đầu tư Điều tra thống kê lại vào quyết toán túi tiền thường niên của cơquan tiền, đơn vị với báo cáo tình hình áp dụng kinh phí đầu tư Điều tra những thống kê với cơquan cơ bản cấp trên.

Điều 7. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từngày 01 mon 0một năm 2017 với áp dụng từ thời điểm năm ngân sách 2017.

3. Lúc các vnạp năng lượng phiên bản luật pháp về chính sách,định nấc bỏ ra dẫn chiếu nhằm vận dụng trên Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa bởi văn phiên bản bắt đầu thì áp dụng theo các văn uống bảnsửa thay đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa thay thế.

4. Trong quá trình triển khai nếu như cóvướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài bao gồm đểnghiên cứu và phân tích, xử lý./.

Nơi nhận: - Ban Bí tlỗi TW Đảng; - Thủ tướng tá, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Tổng Bí thư; Văn uống phòng Quốc hội; - Văn chống Chủ tịch nước; - Văn uống chống Chính phủ; - Văn chống Trung ương cùng các Ban của Đảng; - Viện Kiểm cạnh bên dân chúng về tối cao; - Tòa án quần chúng tối cao, Kiểm tân oán Nhà nước; - Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy Ban Nhân Dân những thức giấc, tỉnh thành trực ở trong TW; - Cơ quan lại Trung ương các Hội, Đoàn thể; - Snghỉ ngơi Tài chính, KBNN những tỉnh, thị thành trực ở trong TW; - Cục Kiểm tra văn bản-Sở Tư pháp; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ Tài chính; - Các đơn vị nằm trong BTC; - Lưu: VT, Vụ HCSN (350 bản).