TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

l>Hệ thống thông tin KHCN - Trường ĐHSP Hà Nội
eshopdaroana.com Email Quản trị Liên hệ Bản đồ
*
English
Tìm kiếm: Tạp chí Công trình Sách Đề tài - Dự án
TRANG CHỦ
TẠP CHÍ
*

Số

*

MỤC LỤC - CONTENTS kHOA HỌC GIÁO DỤC, 1 (2022)
THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN NHẰM PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC HỌC SINH - Designing startup activities in Literature teaching to develop student’s quality and capacity Hồ Trần Ngọc Oanh và Nguyễn Thị Hoài Linh, 1 (2022) p.

Bạn đang xem: Tạp chí khoa học trường đại học sư phạm hà nội

3-12
QUAN ĐIỂM DẠY HỌC PHÂN HOÁ: ĐẶC TRƯNG VÀ NGỘ NHẬN - Differentiated instruction approach: characteristics and misconceptions Phan Nguyễn Trà Giang, 1 (2022) p. 13-20
DẠY HỌC VIẾT VĂN BẢN THÔNG TIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM - KHẢO SÁT VÀ SO SÁNH - Teaching informational text in some Literature and Linguistic Curriculums in the world and Vietnam: a comparative survey Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, 1 (2022) p. 21-33
NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN VỀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC – TRƯỜNG HỢP TÊN NGƯỜI TRUNG QUỐC - Raising students awareness about Chinese culture – the case of the Chinese name Đỗ Tiến Quân, Khổng Thị Hà Giang và Trần Thị Ngọc Chi., 1 (2022) p. 34-47
DẠY KĨ NĂNG TƯ DUY (THINKING SKILLS) VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG - Applying teaching thinking as a skill in the high school History classroom Ninh Thị Hạnh, 1 (2022) p. 48-55
VẬN DỤNG MÔ HÌNH SÁCH GIÁO KHOA NHẬT BẢN VÀO BIÊN SOẠN SÁCH GIÁO KHOA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM - Using Japanese book models into compilation of Vietnam Natural and Social subject Nguyễn Thị Thấn, 1 (2022) p. 56-63
VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO XÃ HỘI VÀO VIỆC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ LỚP Ở TIỂU HỌC - Application of social constructivist perspective into proposing classroom management measures in primary education Ngô Vũ Thu Hằng, 1 (2022) p. 64-73
NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÓI QUEN ĐỌC SÁCH CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC - The factors affecting reading habits of primary school students in ethnic minority Nguyễn Thị Mai Hương, 1 (2022) p.

Xem thêm: Sammi Shop Có Uy Tín Không ? Đánh Giá Sammi Lừa Đảo Hay Không

74-86
QUY TRÌNH DẠY MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN GIÁO DỤC STEM - The process of teaching science in primary education through stem approach Nguyễn Văn Hưng và Thiều Thị Thu Hà, 1 (2022) p. 87-94
THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT THỂ LỰC CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON - Experimental measures organizing outdoor activities to develop physical qualities for children 5-6 years in preschool Đặng Hồng Phương, 1 (2022) p. 95-109
BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ KẾ HOẠCH BÀI DẠY CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG 2018 - Training skills for designing lesson plan for pedagogical students of Citizen Education major to meet the requirements of the General Program 2018 Lưu Thị Thu Hà, 1 (2022) p. 110-119
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - Applying the role play method in teaching 12th grade Citizenship Education in the direction of capacity development Ngô Thị Tân Hương và Dương Thị Hương, 1 (2022) p. 120-129
ĐỀ XUẤT CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN TRONG XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ GIAO TIẾP BỔ TRỢ VÀ THAY THẾ CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ - Recommending criteria in creating the augumentative alternative communication toolkit for children with autism spectrum disorders Nguyễn Nữ Tâm An, Đỗ Thị Thảo, Cao Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh Dung, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Phạm Thị Thùy Linh, Nguyễn Công Khanh và Trần Tuyết Anh, 1 (2022) p. 130-140
ĐỘ TIN CẬY VÀ HIỆU LỰC CỦA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT CỦA THANG ĐO HỖ TRỢ XÃ HỘI TRÊN MẠNG XÃ HỘI DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN - Reliability and validity of Vietnamese version of social support on social networking sites scale for adolescents Hồ Thị Trúc Quỳnh và Nguyễn Thanh Hùng, 1 (2022) p. 141-149
STRESS TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI - Academic stress among Dong Nai University students Nguyễn Thị Bích Tuyền, 1 (2022) p. 150-159
TOÁN HỌC MỚI, MỘT HIỆN TƯỢNG ĐẶC BIỆT TRONG LỊCH SỬ GIÁO DỤC TOÁN HỌC THẾ GIỚI - New math, a special phenomenon in the history of mathematics education Trần Cường, 1 (2022) p. 160-175