Take sth for granted là gì

lớn never think about something because you believe it will always be available or stay exactly the same:

Bạn đang xem: Take sth for granted là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú eshopdaroana.com.Học các tự bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


*

to prevent further disagreement in arguments or war by giving to the opposing side an advantage that they have demanded

Về vấn đề này
*

*

*

Xem thêm: Mp3 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải (Trọn Bộ 25 Tập), Mp3 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn eshopdaroana.com English eshopdaroana.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語