Sự khác nhau giữa a lot of và lots of

*
englishgrammar

Trong văn uống nói với viết thường thì thì đã không quá hà khắc cùng với câu hỏi các bạn áp dụng lẫn lộn thân những tự chỉ sự các như many xuất xắc a lot hoặc lots of. Thế nhưng lúc đi thi các kỳ thi giờ Anh nhất là IELTS, thì bài toán sử dụng từ ngữ là hết sức đặc biệt quan trọng. Vì nuốm ở bài viết này, eshopdaroana.com sẽ ra mắt mang lại chúng ta bí quyết áp dụng cũng như cách phân minh thân các trường đoản cú này nhé!


A. MUCH và MANY

Many hoặc much hay đứng trước danh từ. Many đi cùng với danh từ đếm được với much đi cùng với danh từ không đếm được:

She didn’t eat much breakfast.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa a lot of và lots of

(Cô ta ko ăn sáng nhiều)

There aren’t many large glasses left.

(Không sót lại những cốc lớn)

Tuy nhiên much of hoàn toàn có thể đi với thương hiệu fan và tên địa danh

I have sầu seen too much of Howard recently.

(Gần đây tôi tốt gặp mặt Howard)

Not much of Denmark is hilly.

(Đan mạch không có mấy đồi núi)

Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.

You can’t see much of a country in a week.

(Anh không thể biết những về một nước trong vòng 1 tuần đâu.)

I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.

(Tôi sẽ không bay được kỳ thi này mất, tôi quăng quật quá nhiều bài bác.)

Many với much sử dụng các trong câu lấp định cùng câu nghi vấn, vào câu xác định có thể dùng những các loại từ bỏ khác như plenty of, a lot, lots of... để thay thế sửa chữa.

How much money have you got? I’ve got plenty.

He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.

Tuy thế vào giờ Anh, much cùng many vẫn được dùng bình thường trong câu xác minh.

Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of many

economists.

*
many or much?Much dùng nhỏng một phó trường đoản cú (much đứng trước động từ cơ mà thua cuộc very cùng sau kết cấu bao phủ định của câu)

I don’t travel much these days. (much = very often)

I much appreciate your help. (much=highly)

We very much prefer the country khổng lồ the town.

Janet much enjoyed her stay with your family.

Much too much / many so many (nhằm nhấn mạnh) sử dụng hòa bình sau mệnh đề bao gồm, trước danh trường đoản cú cơ mà nó bửa ngữ.

The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300.000, much too much for most business.

Many a + singular noun + singular verb: Biết bao nhiêu.

Many a strong man has disheartened before such a challenge.

(Biết bao chàng trai tcụ khiếu nại đã sờn trước một thử thách như vậy)

I have been lớn the top of the Effeil tower many a time.

Many’s the + st that / sb who + singular verb

Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities & colleges under the pressure of money.

(Biết bao nhiêu sinc viên đã không thể theo học tập các ngôi trường ĐH và CĐ do thiếu hụt tiền)

Many’s the promise that has been broken.

(Biết từng nào lời hứa đã bị phản bội)

B. A LOT OF/ LOTS OF/ PLENTY OF/ A GREAT DEAL

Các thành ngữ bên trên đều phải có nghĩa tương tự với much/ many (nhiều) với most (đa phần).

A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal).Không tất cả khác biệt gì mấy thân a lot of và lots of. Chủ ngữ thiết yếu sau nhị thành ngữ này sẽ đưa ra quyết định câu hỏi phân chia cồn tự.

a lot of | uncountable noun + singular verb

lots of | plural noun + plural verb

A lot of time is needed khổng lồ learn a language.

Lots of us think it’s time for an election.

*
a lot of or lots of?Plenty of được sử dụng thông dụng trong informal English.

Don’t rush, there’s plenty of time.

Xem thêm: Trót Dại 'Dìm Hàng' Thanh Duy Idol, Đại Nhân Và Thanh Duy

Plenty of shops take checks.

A large a mount of = a great giảm giá khuyến mãi of + non-count noun (formal English)

I have sầu thrown a large amount of old clothing.

Mr Lucas has spent a great khuyến mãi of time in the Far East.

A lot và a great deal có thể được dùng làm cho phó trường đoản cú với địa chỉ của chính nó là làm việc cuối câu.

On holiday we walk và swyên ổn a lot.

The gorvernment seems lớn change its mind a great giảm giá khuyến mãi.

C. MORE và MOST

More + noun/noun phrase: cần sử dụng nhỏng một định ngữ

We need more time.

More university students are having lớn borrow money these day.

More + of + personal/geographic names

It would be nice khổng lồ see more of Ray & Barbara.

(Rất tuyệt khi được gặp Ray cùng Barbara tiếp tục rộng.)

Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees.

(500 năm kia đây, đa phần nước Anh che nhiều rừng rộng bây chừ nhiều)

More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...)

He is more of a fool than I thought.

(Nó là một thằng dở hơi rộng tôi tưởng nhiều)

Three more of the missing climbers have been found.

Could I have some more of that smoked fish.

I don’t think any more of them want to come.

*
more or most?One more/ two more... + noun/ noun phrase

There is just one more river to cross.

Nhưng yêu cầu cần sử dụng cardinal number (số đếm) + noun + more (Five sầu dollars more) giả dụ more sở hữu nghĩa thêm nữa.

He has contributed $50, & now he wants to contribute $50 more.

Most + noun = Đa phần, đa số

Most cheese is made from cow’s milk.

Most Swiss people underst& French.

Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, hyên ổn...) = Hầu hết...

He has eaten 2 pizzas & most of a cold chicken.

Most of my friends live sầu abroad.

She has eaten most of that cake.

Most of us thought he was wrong.

Most cũng khá được sử dụng cầm cố cho 1 danh trường đoản cú, nếu làm việc bên trên, danh tự hoặc chủ ngữ đó đã được nhắc tới.

Some people had difficulty with the lecture, but most understood.