SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

*

*

Thực hiện tại Quyết định số 79/QĐ-SNV ngày 22 mon 3 năm 2022 của Ssống Nội vụ về câu hỏi phê lưu ý Kế hoạch xét tuyển chọn viên chức các đơn vị chức năng sự nghiệp trực thuộc Sngơi nghỉ Khoa học và Công nghệ năm 2022; Quyết định số 95/QĐ-SNV ngày 31 tháng 3 năm 2022 Slàm việc Nội vụ về Việc kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn xét tuyển viên chức của những đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ssống Khoa học tập và Công nghệ năm 2022, Ssinh hoạt Khoa học và Công nghệ thị trấn Đà Nẵng thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức nhỏng sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

Theo Kế hoạch số 30/KH-SKHcông nhân ngày 16 mon 3 năm 2022 của Sngơi nghỉ Khoa học tập cùng Công nghệ (được phê ưng chuẩn đương nhiên Quyết định số 79/QĐ-SNV ngày 22 mon 3 năm 2022 của Sở Nội vụ) đăng bên trên Trang tin tức điện tử Ssinh hoạt Khoa học tập với Công nghệ ở khu vực http://www.dost.danang.gov.vn/.

Bạn đang xem: Sở khoa học công nghệ đà nẵng

2. Số lượng cần tuyển

08 fan (Bảng Thống kê yêu cầu cùng biểu đạt vị trí tuyển dụng tại Prúc lục II, III kèm theo).

3. Hình thức, ngôn từ tuyển chọn dụng

Hình thức: Xét tuyển

Nội dung

Vòng 1: Kiểm tra ĐK, tiêu chuẩn chỉnh của tín đồ dự tuyển ĐK tại Phiếu đăng ký dự tuyển chọn theo từng trải của địa điểm việc có tác dụng, giả dụ phù hợp thì fan dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn thí sinch nhằm soát sổ năng lực, chuyên môn chuyên môn của tín đồ dự tuyển. Nội dung vấn đáp tất cả kiến thức và kỹ năng về trình độ, nhiệm vụ của vị trí Việc làm cho cùng chức vụ cần tuyển chọn.

Điểm vấn đáp tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút/người.

Không thực hiện phúc khảo so với kết quả vấn đáp.

Xem thêm: Brandon Beal - Lời Bài Hát Twerk It Like Miley


4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức triển khai tuyển chọn dụng

Địa điểm: Tầng 22, Trung trọng điểm Hành chủ yếu thành phố Thành Phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố TP Đà Nẵng.

5. Lệ phí: Theo phương pháp trên Thông tứ số 92/2021/TT-BTC ngày 28 mon 10 năm 2021 của Bộ Tài chính về bài toán lao lý mức thu, nộp, cai quản và áp dụng chi phí tuyển chọn dụng, dự thi nâng ngạch ốp, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian dấn Phiếu đăng ký dự tuyển chọn viên chức

7. Địa điểm nhấn Phiếu đăng ký dự tuyển

Sau lúc hết thời hạn nộp phiếu ĐK dự tuyển chọn, những đơn vị chức năng tổng hòa hợp phiếu ĐK dự tuyển nộp về Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung trung tâm Hành thiết yếu thành phố để tổ chức triển khai kiểm tra và tổ chức triển khai các giấy tờ thủ tục liên quan.

tin tức chi tiết về tuyển chọn dụng viên chức kiến nghị truy vấn Trang Thông tin điện tử Snghỉ ngơi Khoa học tập cùng Công nghệ Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/ hoặc tương tác Văn chống Ssinh sống, tầng 22, Trung vai trung phong Hành bao gồm thành thị TP.. Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830214).

Trên đó là Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị chức năng sự nghiệp nằm trong Snghỉ ngơi Khoa học tập và Công nghệ thành phố TP.. Đà Nẵng năm 2022.