Sách giáo khoa tiếng anh lớp 11 thí điểm

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vnghỉ ngơi bài xích tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Để học xuất sắc Tiếng Anh lớp 11 bắt đầu, loạt bài Soạn, Giải bài xích tập Tiếng Anh lớp 11 bắt đầu được trình bày theo những phần: Getting Started, Language, Skills: Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication và Culture, Looking Baông xã, Project bgiết hại nội dung sách giáo khoa Tiếng Anh 11 new.

Mục lục Giải bài xích tập Tiếng Anh 11 mới

Tiếng Anh 11 mới Tập 1

Unit 1: The Generation Gap

Skills: gồm 4 phần

Unit 2: Relationships

Unit 3: Becoming Independent

Reviews 1 (Unit 1-2-3)

Unit 4: Caring for those in need

Unit 5: Being part of Asean

Reviews 2 (Unit 4-5)

Tiếng Anh 11 mới Tập 2

Unit 6: Global Warming

Unit 7: Further Education

Unit 8: Our world heritage sites

reviews 3 (Unit 6-7-8)

Unit 9: Cities of the future

Unit 10: Healthy lifestyle và longevity

reviews 4 (Unit 9-10)


GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC eshopdaroana.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện xuất sắc 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjaông xã.com