Phương Trình Mũ Và Phương Trình Logarit

✔ Tổng hợp 8 phương thức giải phương trình mũ, phương thơm trình logarit thường gặp cùng một vài bài bác tập vận dụng làm việc từng dạng chi tiết. Kiến thức ở trong công tác đại số tân oán lớp 12.


Cách giải phương trình mũ

Pmùi hương trình nón cơ phiên bản gồm dạng: ax = b (1), (0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.

Tài liệu xem thêm PDF

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Nguyễn Bảo Vương
Số trang99
Lời giải đưa ra tiết

Mục lục tài liệu: