Phiếu Đánh Giá Công Chức Của Phó Hiệu Trưởng Năm 2017Image Pack

Phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lýMẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng

Nội dung chính

Phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lýMẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lýPhiếu đánh giá, phân loại viên chức giáo viên năm 2021I. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức là gì?ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC PHÓ HIỆU TRƯỞNGPHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC của Hiệu trưởng trường Mẫu giáoVideo liên quan

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Năm ………..

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá công chức của phó hiệu trưởng năm 2017Image pack


Bạn đang đọc: Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 của phó hiệu trưởng


Họ và tên : …………………………………….. Số hiệu công chức : ……………………………………..Chức vụ, việc làm được giao : …………. …………………………………………………………………Đơn vị công tác làm việc : ……………………………… ………………………………………………………………..Ngạch công chức : …………………… Bậc : …………………….. Hệ số : ……………………………..

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

– Học tập trang nghiêm Nghị quyết Hội nghị TW lần thứ …. khóa ….. về thay đổi cơ bản giáo dục và đào tạo và giảng dạy .- Học tập, điều tra và nghiên cứu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 .- Từ việc học tập những nội dung nêu trên, bản thân đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực thi đúng pháp lý, chính sách, chủ trương, lao lý của Nhà nước, những lao lý của ngành, địa phương .- Trong triển khai trách nhiệm được giao, luôn địa thế căn cứ vào những văn bản quy phạm pháp luật để làm địa thế căn cứ cho những quyết định hành động .

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

a ) Về phẩm chất chính trị :- Tuyệt đối trung thành với chủ với lý tưởng cộng sản, trung thành với chủ với chính sách xã hội chủ nghĩa và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn .- Chấp hành và thực thi tốt quan điểm chỉ huy của Đảng trong triển khai trách nhiệm được giao .- Kiên định và tin yêu tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta .b ) Về đạo đức :- Luôn nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc với thái độ thao tác tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư .- Đấu tranh trước những biểu lộ quan liêu, tham nhũng, bè đảng gây mất đoàn kết nội bộ .c ) Về lối sống :- Luôn triển khai tráng lệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đó là việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân liên tục trong công tác làm việc cung như trong đời sống hằng ngày- Bản thân luôn có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm, triển khai tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thành xong bản thân .d ) Về tác phong công tác làm việc, lề lối thao tác :- Luôn tiếp xúc, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp, cha mẹ học viên. Có tác phong thao tác khoa học, đúng giờ, bộc lộ niềm tin tự phê bình và phê bình đúng mực, luôn coi trọng tính dân chủ – kỷ cương và luôn tạo thời cơ, giúp sức cán bộ, giáo viên cùng tân tiến. Có quan hệ tốt trong mái ấm gia đình và quần chúng nơi cư trú .- Luôn phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị chức năng trên nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ .- Tác phong, lề lối thao tác tráng lệ .

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

– Năng lực, trình độ trình độ, nhiệm vụ vững vàng. Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ trình độ. Cải tiến giải pháp thao tác nâng cao hiệu suất cao, chất lượng công tác làm việc. Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm được nhà trường và cấp trên giao .

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

– Thực hiện trách nhiệm của bản thân dựa trên kế hoạch năm, tháng, tuần đơn cử. Từ đó bảo vệ đúng quy trình tiến độ đã đặt ra .- Chất lượng triển khai việc làm tốt, phân phối được nhu yếu công tác làm việc quản trị của đơn vị chức năng, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra .- Thành tích đạt được trong những năm qua : Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phó, bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân thành phố, đơn vị chức năng đạt lao động xuất sắc .* Tồn tại : Trong một số ít hoạt động giải trí chưa đạt được tác dụng cao như : công tác làm việc tu dưỡng nâng cao năng lượng sư phạm đội ngũ giáo viên, Các trào lưu thi đua chưa đi vào chiều sâu .

Xem thêm: Rửa Mũi Bằng Xi Lanh & Nước Muối Sinh Lý Từ A, Xịt Rửa Mũi Bằng Xi Lanh

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

– Luôn tận tâm với nghề nghiệp và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong quản trị nhà trường. Trong quản trị và tổ chức triển khai thực thi đều hướng mọi hoạt động giải trí của nhà trường vào tiềm năng nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học viên, nâng cao hiệu suất cao thao tác của đội ngũ. Luôn động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên trong nhà trường tích cực tham gia trào lưu thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực ”, cuộc hoạt động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”- Luôn tôn vinh việc phối hợp những ban ngành đoàn thể, những bộ phận trong nhà trường, chính quyền sở tại địa phương trong việc triển khai những chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động giải trí của nhà trường .

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

– Thái độ Giao hàng nhân dân đúng mực và xử lý mọi trường hợp hài hòa và hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà .

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

– Hoàn thành những nhiệm vu trọng tâm do Sở GD-ĐT thành phố giao chỉ tiêu đầu năm .- Thực hiện những báo cáo giải trình kịp thời so với cơ quan cấp trên .- Chất lượng hai mặt giáo dục cao hơn so với năm học trước, trào lưu học viên giỏi đạt tỷ suất cao, công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học trong học viên đạt tác dụng tốt .- Chi bộ trường đạt thương hiệu trong sáng, vững mạnh, tiêu biểu vượt trội .

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý

– Phân công trách nhiệm cho cấp dưới địa thế căn cứ vào năng lượng, trình độ và tính tương thích, sở trường của từng người, tương thích với việc làm được giao .- Tạo mối đoàn kết, tương hỗ trong công tác làm việc của công chức, viên chức trong đơn vị chức năng .

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức

– Lãnh đạo thực thi mọi trách nhiệm trên nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, phát huy quyền làm chủ của toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị chức năng, thiết kế xây dựng khối đại đoàn kết giữa những bộ phận, tổ chức triển khai trong nhà trường .