Ôn Tập Chương 2 Lớp 6

*
Bài 107 trang 98 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 107 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Trên trục số cho hai điểm a, b (h.53). Hãy:

Xem chi tiết


*
Bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 108 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Cho số nguyên a khác 0. So sánh -a với a, -a với 0

Xem chi tiết


*
Bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 109 trang 98 SGK Toán 6 tập 1. Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học:

Xem chi tiết


*
Bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 110 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ? Cho ví dụ minh họa đối với các câu sai :

Xem chi tiết


*
Bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 111 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính các tổng sau:

Xem chi tiết


*
Bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 112 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố vui: Bạn Điệp đã tìm được hai số nguyên, số thứ nhất (2a) bằng hai lần số thứ hai (a)...

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 lớp 6

Xem chi tiết


*
Bài 113 trang 99 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 113 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô)...

Xem chi tiết


*
Bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 114 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

Xem chi tiết


*
Bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 115 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm a ∈ Z, biết:

Xem chi tiết


*
Bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 116 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính a) (-4).(-5).(-6) ...

Xem thêm: Dàn Sao "Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân" Sau 3 Năm: Nữ Phụ Lột Xác Cực Sốc, Chàng Nat Yên Bề Với Tình Cũ Mario

Xem chi tiết


*
Bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 117 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tính:

Xem chi tiết


*
Bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 118 trang 99 SGK Toán 6 tập 1. Tìm số nguyên x, biết:a)2x – 35 = 15; b)3x + 17 = 2; c)|x – 1| = 0

Xem chi tiết


*
Bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 119 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Tính bằng hai cách:a)15.12 – 3.5.10;b)45 – 9.(13+5);c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Xem chi tiết


*
Bài 120 trang 100 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 120 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Cho hai tập hợp: A ={3; -5; 7}; B = {-2; 4; -6; 8}a)Có bao nhiêu tích ab (với a ∈A và b ∈ B) được tạo thành?

Xem chi tiết


*
Bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 121 trang 100 SGK Toán 6 tập 1. Đố: Hãy điền các số nguyên thích hợp vào các ô trống trong bảng dưới đây sao cho tích cho ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 120:

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương 2 - Đại số 6

Xem chi tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép eshopdaroana.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.