NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2013/NĐ-CP

Quy định bắt đầu về trợ cung cấp mang lại Giáo viên

Giáo viên không còn thời hạn công tác làm việc sinh sống vùng có ĐK kinh tế tài chính - làng mạc hội đặc biệt quan trọng khó khăn tuy nhiên không luân chuyển trnghỉ ngơi về nơi ngơi nghỉ hoặc vị trí thao tác sau cùng thì liên tục được hưởng prúc cấp cho hấp dẫn bởi 70% mức lương hiện nay hưởng cùng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

Bạn đang xem: Nghị định số 19/2013/nđ-cp

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ----------------

Số: 19/2013/NĐ-CP

Hà Thành, ngày 23 tháng 02 năm 2013

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2006/NĐ-CP. NGÀY 20THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝGIÁO DỤC CÔNG TÁC Tại TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT, Tại VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶCBIỆT KHÓ KHĂN

Căn uống cứ Luật tổ chức nhà nước ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn uống cứ Luật giáo dục năm 2005; Luậtsửa đổi bổ sung một vài điều của Luật dạy dỗ năm 2009;

Theo ý kiến đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giáodục cùng Đào tạo;

nhà nước ban hành Nghị định sửa thay đổi,bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CPhường ngày đôi mươi tháng 6 năm 2006 củaChính phủ về chính sách so với nhà giáo, cán bộ làm chủ dạy dỗ công tác làm việc ởngôi trường chăm biệt, ngơi nghỉ vùng có ĐK kinh tế - thôn hội đặc biệt khó khăn,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CPngày trăng tròn tháng 6 năm 2006 của nhà nước về chính sách so với bên giáo, cán bộquản lý giáo dục công tác ở trường siêng biệt, ở vùng bao gồm ĐK tài chính -làng mạc hội quan trọng khó khăn (tiếp sau đây Điện thoại tư vấn thông thường là Nghị định 61/2006/NĐ-CP):

1. Sửa thay đổi,té sung Khoản 2 cùng bổ sung cập nhật Khoản 3 Điều 2 nhỏng sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

2. Vùng bao gồm điều kiện tài chính - làng hộiđặc biệt quan trọng khó khăn khí cụ trên Nghị định này bao gồm:

a) Các thị trấn đảo: Trường Sa, HoàngSa;

b) Các làng mạc đặc biệt trở ngại vùng đồngbào dân tộc bản địa cùng miền núi, những xóm quan trọng đặc biệt trở ngại vùng bãi ngang ven biển và hảiđảo theo quyết định của Thủ tướng mạo Chính phủ;

c) Các xóm, buôn, xã, bản, xã,phum, sóc, ấp... (Hotline bình thường là thôn) quan trọng đặc biệt khó khăn theo ra quyết định của cơquan bao gồm thđộ ẩm quyền.

3. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số30a/2008/NQ-CP ngày 27 mon 12 năm 2008 của nhà nước được vận dụng tận hưởng chínhsách nhỏng lý lẽ so với vùng tất cả ĐK tài chính - xóm hội đặc biệt quan trọng khókhăn uống.”

2. Bổ sung Khoản3 Điều 8 nlỗi sau:

“Điều 8.Prúc cấp thu hút

3. Tính từ thời điểm ngày Nghị định này có hiệulực thi hành, công ty giáo, cán cỗ thống trị dạy dỗ đã không còn thời hạn công tác làm việc theobiện pháp tuy vậy ban ngành thống trị dạy dỗ có thẩm quyền không thu xếp, luân chuyểncông tác trsinh hoạt về vị trí sống hoặc nơi thao tác cuối cùng trước khi luân chuyển đếncông tác sinh sống vùng tất cả điều kiện khiếp tê - xã hội quan trọng trở ngại thì liên tục đượchưởng prúc cấp thu hút bởi 70% mức lương hiện nay tận hưởng với prúc cấp cho dùng cho chỉ huy,prúc cấp cho thâm nám niên thừa size (giả dụ có), nhưng thôi ko hưởng phú cung cấp công táclâu năm ở vùng có ĐK tài chính - thôn hội đặc biệt quan trọng khó khăn mức sử dụng tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 1hai năm 2010 củaChính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức với fan hưởnglương trong lực lượng vũ trang công tác làm việc ngơi nghỉ vùng có ĐK kinh tế tài chính - buôn bản hội đặcbiệt khó khăn (tiếp sau đây Call tầm thường là Nghị định 116/2010/NĐ-CP).”

3. Sửa thay đổi, vấp ngã sung Khoản 3 Điều 9 nhưsau:

“Điều 9. Thời hạn vận chuyển nhàgiáo, cán bộ quản lý dạy dỗ cùng trợ cấp cho chuyển vùng

3. Nhà giáo, cán bộ cai quản giáo dụcbao gồm mái ấm gia đình gửi theo thì được trợ cung cấp chi phí tàu xe pháo, cước tư trang hành lý cho cácmember đi thuộc cùng được trợ cấp cho chuyển vùng bởi 12 mon lương tối thiểuthông thường cho 1 hộ tại thời điểm thừa nhận công tác, vận chuyển ghi trong quyết địnhvận chuyển.”

4. Sửa đổi, vấp ngã sung Điều 10 nhưsau:

“Điều 10. Trợ cung cấp lần đầu

1. Nhà giáo, cán cỗ cai quản giáo dụcLúc được giao vận mang đến công tác sinh hoạt vùng tất cả điều kiện kinh tế - xóm hội đặc biệttrở ngại thừa kế trợ cấp trước tiên bởi 10 mon lương tối tgọi bình thường mang lại mộttín đồ tại thời gian nhấn công tác, giao vận ghi trong quyết định vận chuyển,Ủy ban quần chúng cấp huyện của địa phương bao gồm trách rưới nhiệm đón nhận, giải quyếttrợ cấp cho thứ nhất cùng khu vực sống mang đến bên giáo, cán cỗ thống trị giáo dục được chuyển đếnđịa phương.

2. Chỉ tiến hành một lượt nút trợ cấpmức sử dụng trên Khoản 3 Điều 9, Khoản 1 Điều này vào cả thời hạn công tác ởvùng gồm điều kiện tài chính - làng hội đặc biệt trở ngại.”

Điều 2. Trách nát nhiệmtổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục vàĐào tạo ra chủ trì, pân hận phù hợp với Sở Nội vụ, Bộ Tài bao gồm chỉ dẫn thực hiện Nghịđịnh này.

Xem thêm: Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Phòng Nhân Sự Làm Gì, Phòng Nhân Sự Gồm Những Bộ Phận Nào

2. Các Sở trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Sở, Thủ trưởng phòng ban nằm trong Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban dân chúng những thức giấc,thị trấn trực nằm trong Trung ương chịu trách nát nhiệm thực hành Nghị định này.

Điều 3. Điều khoảnthi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hànhkể từ ngày 15 tháng bốn năm 2013.

2. Nhà giáo, cán bộ làm chủ giáo dụccông tác sinh hoạt vùng gồm ĐK kinh tế - xóm hội đặc trưng trở ngại, xung quanh vấn đề đượctận hưởng những cơ chế hiện tượng tại Nghị định 61/2006/NĐ-CPhường với chính sách trên Nghịđịnh này còn thừa kế cơ chế trợ cấp cho một đợt Lúc đưa công tác làm việc ra khỏivùng gồm ĐK kinh tế tài chính - buôn bản hội đặc biệt trở ngại hoặc về hưu với đượcthanh hao toán thù tiền tàu, xe pháo trong thời hạn thao tác làm việc trên vùng có điều kiện gớm tế- thôn hội quan trọng đặc biệt trở ngại khi đi cùng về viếng thăm mái ấm gia đình theo cách thức trên Điều 8, Điều 9 Nghị định 116/2010/NĐ-CP..

3. Nghị định này huỷ bỏ Khoản2 Điều 2, Khoản 3 Điều 9 với Điều 10 của Nghị định 61/2006/NĐ-CP./.

Nơi nhận: - Ban Bí thỏng Trung ương Đảng; - Thủ tướng tá, các Phó Thủ tướng tá Chính phủ; - Các Bộ, ban ngành ngang Bộ, phòng ban nằm trong CP; - VPhường BCĐ TW về phòng, phòng ttê mê nhũng; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, TPhường. trực nằm trong TW; - Văn chống Trung ương với các Ban của Đảng; - Văn chống Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống phòng Quốc hội; - Tòa án quần chúng tối cao; - Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Ủy ban Gigiết hại tài chủ yếu quốc gia; - Ngân sản phẩm Chính sách làng hội; - Ngân mặt hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan tiền Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTcông nhân, những PCN, Trợ lý TTCPhường, Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn uống thư, KGVX (3b).