Ngày tốt trong tháng 6 năm 2016

Để góp khách hàng tiện lợi trong câu hỏi xem ngày tốttháng 6 năm 2016 cũng như thuận tiện vào câu hỏi đối chiếu các ngày vào tháng 6/2016 cùng nhau. Chúng tôi đang tổng hòa hợp vớ cả ngày đẹp mắt trong tháng 6năm nhâm thìn tương tự như chỉ dẫn những ngày không giỏi vào tháng.

Trong trường vừa lòng quý bạn không buộc phải xem ngày xuất sắc tháng 6 năm năm nhâm thìn giỏi coi ngày đẹp mon 6 năm năm 2016 chính vì sẽ gồm dự định thực hiện quá trình vào một ngày ví dụ vào tháng 6, quý bạn vui mừng tìm tới ngày tương ứng cùng lựa chọn coi cụ thể hoặc lựa chọn pháp luật Xem ngày xuất sắc xấu giúp thấy một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Ngày tốt trong tháng 6 năm 2016

Xem ngày xuất sắc mon 7 năm 2016


Xem ngày xuất sắc mon 8 năm 2016


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác đọc tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 6 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 6


Lịch âm

26

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 6


Lịch âm

27

Tháng 4


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 6


Lịch âm

28

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 6


Lịch âm

29

Tháng 4


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 6


Lịch âm

1

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 6


Lịch âm

2

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 6


Lịch âm

3

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 6


Lịch âm

4

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 6


Lịch âm

5

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 6


Lịch âm

6

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 6


Lịch âm

7

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 6


Lịch âm

8

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 6


Lịch âm

9

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 6


Lịch âm

10

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 6


Lịch âm

11

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 6


Lịch âm

12

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Xem thêm: Bản Vẽ Cad Nhà Cấp 4 Nông Thôn Đẹp Part 2, Top 20 Bản Vẽ Cad Nhà Cấp 4 Đơn Giản Dành Cho Bạn

Lịch dương

17

Tháng 6


Lịch âm

13

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 6


Lịch âm

14

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 6


Lịch âm

15

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 6


Lịch âm

16

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 6


Lịch âm

17

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 6


Lịch âm

18

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 6


Lịch âm

19

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 6


Lịch âm

20

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Đinch Sửu, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 6


Lịch âm

21

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 6


Lịch âm

22

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 6


Lịch âm

23

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

28

Tháng 6


Lịch âm

24

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 6


Lịch âm

25

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 6


Lịch âm

26

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là tổng vừa lòng ngày giỏi mon 6 năm năm 2016 nhưng mà Shop chúng tôi ý muốn gửi mang đến chúng ta. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Thế bắt buộc, Khi thâu tóm được ngày giỏi xấu trong tháng 6/năm nhâm thìn thì bạn cần tra cứu: xem ngày giỏi vừa lòng tuổi để sở hữu kết quả chi tiết và đúng chuẩn độc nhất vô nhị cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 7năm 2021

♦Ngày giỏi mon hai năm 2021 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng bốn năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 1một năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 12 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2020
*
Syên Smartphone có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy syên điện thoại thông minh đầy đủ có phần lớn năng lượng riêng biệt, phụ thuộc vào đơn chiếc tự của dãy số mà lại Syên ổn điện thoại hoàn toàn có thể tác động cho tới các bạn theo phía giỏi (Cát) hay xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch lựa chọn slặng tử vi xuất sắc cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng mọi gợi ý quẻ dịch sim tốt mang lại 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể lựa chọn hàng sim phong thủy phù hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ sự nghiệp, tài vận, tình duim gia đạo hay giải tỏa vận hạn
*
Các một số loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Nguyên tố cùng 3 Nhóm tính chất
*
điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo lúc yêu thương và ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để hiểu mình trực thuộc cung hoàng đạo làm sao cùng dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thân 12 cung hoàng đạo để search một phần hai cân xứng của bạn
*
Điểm sáng tính biện pháp 12 cung hoàng đạo và dấu hiệu trong chiêm tinh
*
Thiên Bình và Song Tử bao gồm phải hai bạn trẻ trung ương đầu ý hòa hợp vào chiêm tinh?
*
Giải mã bạn dạng đồ dùng sao cá nhân và Hướng dẫn đọc phiên bản vật dụng sao miễn phí
*
Tính cách cung Thiên Bình nam con gái có điểm gì quan trọng cùng thu hút?
*
Cung Song Tử lúc yêu như thế nào với biện pháp nắm giữ trái tlặng cung Khí
*
Luận tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 con gái mạng sinh năm 1954
Tử vi Giáp Ngọ 2021 cô gái mạng được luận là xấu những giỏi ít

Xem ngày tốt xấu