MÁY SÚC RỬA DẠ DÀY

Electirc Wash Machine for Stomach model DXW-1A, is intended for saving lives of patients who have sầu taken poison or had toxic food in emergency cases & for washing stomach befroe operation in hospitals.
Powered by electromagnetism pump and carries out double function of rinse and suction to wash stomach through out. The unit case made of engineering plastics,external appearance novel and smoothly.Operating tray can be placed on top of the unit case that provides facility. The working system of pressure controlling designed strictly as khổng lồ adjust the rinse or suction pressure according lớn the requirement in clinic. Alert device makes it convenient for trouble shooting & service.
Flow Rate:≥2L/min Auto-Control:Capathành phố of rinse:250~350mLCapacity of suction:300~450mL Pressure control:positive & negative sầu pressure setting cấp độ 47~67KPa Noise:≤60dB(A) Storage Bucket:10L×2 Power supply:~220V±10%,50Hz Input power:250VA G.W.:27kg Dimension:540mm×490mm×930milimet
Máy rửa dạ dày tự động hóa DXW-A-SMIC-TQ
*
DXW - A

ÑAËC ÑIEÅM:

- Keát caáu kiên cố, ứng dụng coâng nghệ môùi bơm khoâng sử dụng dầu, deã daøng vaän haønh vaø di chuyeån thuaän tieän.

Bạn đang xem: Máy súc rửa dạ dày

- Laøm saïch daï daøy vaø khoâng laøm toån haïi ñeán thaønh daï daøy.

- Ñieàu khieån baèng tay, töï ñoäng vaø deã daøng ñieàu chænh.


Máy cọ dạ dày tự động DXW-A-SMIC-TQ
*
DXW - A

ÑAËC ÑIEÅM:

- Keát caáu bền vững và kiên cố, áp dụng coâng nghệ môùi bơm khoâng thực hiện dầu, deã daøng vaän haønh vaø di chuyeån thuaän tieän.

- Laøm saïch daï daøy vaø khoâng laøm toån haïi ñeán thaønh daï daøy.

Xem thêm: Những Con Đường Hoa Đẹp Nhất Thế Giới Bạn Không Thể Bỏ Qua, Những Con Đường Hoa Đẹp Mê Hồn

- Ñieàu khieån baèng tay, töï ñoäng vaø deã daøng ñieàu chænh.


Máy rửa bao tử cần sử dụng điện Model: SC-IIIB Xuất xứ: Trung Hoa
*

SC-IIIB GASTRIC-LAVAGE MACHINE

SC-IIIB Automatic Gastric-Lavage Machine is applied khổng lồ the first aid treatment for the poisoned patient or food poisoning. it is very appropriate for patients who are different age with various constitution because of setting pressure regulator into lớn & out of the stomach.

Specification:Gastric-lavage pressure: -0.05~+ 0.05MPa (-375~+375mmHg)Input và output volume: 500ml/Tnguồn source: AC220V±10%; 50Hz±2%nguồn consumption: ≤150VANoise: ≤60dB(A)Net weight: 13KgDimension: 40cm×34cm×19cm

Feature:*Digital display *Pressure feedback control system*Powerful reverse mechanism*Pressure và flow protection*Liquid volume balance function


Máy cọ dạ dày sử dụng năng lượng điện Model: SC-III Xuất xứ: China
*

SC-III GASTRIC-LAVAGE MACHINE

SC-III Gastric-Lavage Machine is applied khổng lồ the first aid treatment for the poisoned patient or food poisoning. It is normal used in first aid center because of its power suông chồng for patients.

Specification:Gastric-lavage pressure: -0.05~+ 0.05MPa (-375~+375mmHg)Input và output volume: 500ml/TPower source: AC220V±10%; 50Hz±2%Power nguồn consumption: ≤150VANoise: ≤60dB(A)Net weight: 13KgDimension: (40+15)cm×34cm×19cm

Feature:*Combine with suction unit*Vacuum pressure can be setup*Pressure feedbaông xã control system*Powerful reverse mechanism*Pressure and flow protection*Liquid volume balance function*Digital display


Máy rửa bao tử dùng năng lượng điện Model: SC-II Xuất xứ: Trung Hoa
*

SC-II GASTRIC-LAVAGE MACHINE

SC-II Automatic Gastric-Lavage Machine is suitable khổng lồ emergency treatment for patients taking poisonous substance và food poisoning.

Specification:Gastric-lavage pressure: -0.05~+ 0.05MPa (-375~+375mmHg)Input và output volume: 500ml/TPower nguồn source: AC220V±10%; 50Hz±2%Power consumption: ≤120VANoise: ≤60dB(A)Net weight: 9.2KgDimension: 40cm×34cm×19cm

Feature:*Digital display*Liquid balance function.*Pressure feedback control system*Powerful reversed mechanism*Pressure and flow protection*Liquid volume balance function
Máy rửa dạ dày dùng điện Model: SCI A Xuất xứ: Trung Hoa
*

SC-IA GASTRIC-LAVAGE MACHINE

SC-IA gastric-lavage machine is suitable khổng lồ patients taking poisonous substance và food poisoning in first aid center or hospital.

Specification:Gastric-lavage pressure: -0.05~+ 0.05MPa (-375~+375mmHg)Input và output volume: 500ml/TPower nguồn source: AC220V±10%; 50Hz±2%nguồn consumption: ≤120VANoise: ≤60dB(A)Net weight: 9.2KgDimension: 40cm×34cm×19cm

Feature:*Dynamic simulation show *Liquid balance function*Pressure feedbachồng control system*Powerful reversed mechanism*Pressure & flow protection*Liquid volume balance function
Máy rửa dạ dày cần sử dụng điện Model: SCI Xuất xứ: China
*

Máy rửa dạ dày dùng năng lượng điện Model: SCI Xuất xứ: Trung Quốc

-Kích thước nhỏ tuổi gọn

-Hiển thị áp suất đồng hồ cùng tính năng cân bằng lượng hỗn hợp bơm va hút

-Làm bài toán bình an và bình ổn vào thời gian nhiều năm


áy đo độ ẩm, máy đo độ mạnh tia nắng, trang bị đo vận tốc gió, vật dụng đo âm thanh khô, trang bị đo ánh sáng