Mẫu pl i-15

Mẫu PL I-15 (gắng thế Mẫu 08/MST)2. Mẫu PL I-15 và mẫu mã giấy uỷ quyềnMẫu giấy uỷ quyền:Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Mẫu PL I-15 (cố gắng thế Mẫu 08/MST)

*
*
Mẫu PL I-15 (cầm thế Mẫu 08/MST)

1. Quy trình đi nộp mẫu PL I-15

Mẫu PL I-15: 2 bảnGiấy ủy quyền (mẫu của Sở KHĐT, ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký sale – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả)01 CMND photo lớn (cầm theo bản gốc để đối chiếu); 01 bìa nhựa để bỏ giấy tờ vào đó.Sau 5 ngày dìm kết quả

Lưu ý: Do ban ngành thuế với Phòng ĐK marketing đang liên thông về thông tin chủ thể, nên các doanh nghiệp lớn chỉ bắt buộc nộp sống Phòng ĐK sale mà lại không đề nghị nộp sống phòng ban thuế

2. Mẫu PL I-15 cùng mẫu mã giấy uỷ quyền

Mẫu PL I-15

CÔNG TY …Số: …………..

Bạn đang xem: Mẫu pl i-15

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vày – Hạnh phúc

  Hà nội, ngày … tháng … năm 2015

THÔNG BÁO

Về câu hỏi biến đổi câu chữ ĐK doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký marketing Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CPhường. ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106145319

Số Giấy chứng nhận ĐK sale (chỉ kê knhì trường hợp không tồn tại mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………………………………….

Thông báo biến đổi câu chữ đăng ký công ty lớn như sau:

(Đánh vệt X vào ngôn từ dự loài kiến nắm đổi)

Hạch toán thù độc lập: ▓▓

Giá trị ngày càng tăng ▓▓Tiêu thú quan trọng ▓▓Thuế xuất, nhập vào ▓▓Tài nguyên ▓▓Thu nhập công ty ▓▓Môn bài ▓▓Thuế khu đất ▓▓Phí, lệ phí ▓▓Thu nhập cá thể ▓▓Khác ▓▓9Ngành, nghề kinh doanh chính <2>………………………………………………………………………Doanh nghiệp khẳng định trọn vẹn Chịu trách nát nhiệm trước quy định về tính đúng theo pháp, đúng chuẩn cùng trung thực của câu chữ Thông báo này.

Các sách vở và giấy tờ gửi kèm:-…………………-…………………-………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

<1> Doanh nghiệp lựa chọn và kê knhì vào trang tương xứng cùng với nội dung ĐK đổi khác cùng gửi kèm.

<2> Doanh nghiệp lựa chọn một trong những ngành, nghề sale vẫn ĐK hoặc dự loài kiến đăng ký bổ sung cập nhật là ngành, nghề marketing bao gồm.

Xem thêm: Lam Trường - Vợ Trẻ Kém 17 Tuổi Của Gây Chú Ý Khi Đi Dự Tiệc

Mẫu giấy uỷ quyền:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Mạnh Cường

Chức danh: Giám đốc

Là fan đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CPhường ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Địa chỉ trụ sở chính:

Giấy chứng nhận đăng ký công ty lớn số: 0106145319

Do Phòng Đăng cam kết kinh doanh cấp cho ngày 19 mon 8 năm 2011

Bên dìm ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh:

Chứng minh nhân dân số: 012345678

Do Công an…………………… Cấp ngày: ……/…./……..

Chỗ ngơi nghỉ hiện tại:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho mặt B thực hiện các quá trình sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng cam kết kinh doanh – Ssống Kế hoạch với Đầu tư để nộp hồ sơ và ký thừa nhận hiệu quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ thời điểm ngày … tháng … năm ………. mang lại ngày …. mon …… năm ………. .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A với mặt B chịu đựng trách rưới nhiệm trước lao lý về hầu như lời cam kết sau đây:

Bên A chịu đựng trách rưới nhiệm mang đến Bên B tiến hành vào phạm vi ủy quyềnBên tiến hành công việc theo ủy quyền yêu cầu báo mang lại Bên A về vấn đề tiến hành các bước nêu trênViệc giao ước Giấy này trọn vẹn từ bỏ nguyện, không trở nên lừa dối hoặc ép buộcThực hiện nay đúng với không hề thiếu tất cả những thỏa thuận hợp tác sẽ ghi vào Giấy ủy quyền này.ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNGHai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ với lợi ích phù hợp pháp của mình, ý nghĩa sâu sắc cùng hậu quả pháp luật của việc giao ước Giấy ủy quyền này.Hai mặt vẫn từ phát âm Giấy ủy quyền, đang đọc cùng chấp nhận tất cả các lao lý ghi trong Giấy với ký vào Giấy ủy quyền này.Giấy này còn có hiệu lực hiện hành từ ngày phía hai bên ký kết.

Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2016

Bên ủy quyền

(ký, đóng góp dấu, ghi rõ bọn họ tên) 

 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Bên nhấn ủy quyền

(ký, ghi rõ bọn họ tên)

  NGUYỄN THỊ B

(Lưu ý: Nếu văn bạn dạng ủy quyền từ bỏ 2 trang trsinh sống lên Doanh nghiệp nên đóng góp vết liền kề lai)