Lịch cắt tóc tháng 12/2016


*

Xem ngày giỏi cắt tóc đề xuất nhờ vào ngày tháng năm sinch của mệnh nhà chọn ra ngày đẹp hài lòng. lấy một ví dụ mạng Mộc định ngày Giáp, Ất, Mão, Dần thì đang mèo.

Bát Tự Ngày: Ngày Ất Sửu mon Canh Tý năm Bính Thân

Tiết khí: Đại Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Minch Đường

Trực: Trực Trừ

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Dần (3h-5h)

Kỷ Mão (5h-7h)

Tân Tỵ (9h-11h)

Giáp Thân (15h-17h)

Bính Tuất (19h-21h)

Đinh Hợi (21h-23h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Klặng Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Quý Nhân Tư Mệnh, Thanh hao Long, Minc Đường

Sao xấu: Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Nhâm Thân, Quý Dậu, Ất Hợi, Mậu Dần, Canh Thìn, Tân Tỵ

đánh giá: ★★★☆☆

Bát Tự Ngày: Ngày Nhâm Thân mon Canh Tý năm Bính Thân

Tiết khí: Đại Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Canh Tý (23h-1h)

Tân Sửu (1h-03h)

Giáp Thìn (7h-9h)

Ất Tị (9h-11h)

Đinc Mùi (13h-15h)

Canh Tuất (19h-21h)

Hướng tài thần: Chính Nam

Hướng Hỷ thần: Chính Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Minch Đường, Kim Quý, Thiên Ất Quý Nhân, Ngọc Đường

Sao xấu: Thiên Hình, Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ, Câu Trận

Tuổi xung: Bính Ngọ, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Giáp Thìn

tiến công giá: ★★★☆☆

Bát Tự Ngày: Ngày Quý Dậu tháng Canh Tý năm Bính Thân

Tiết khí: Đại Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Huyền Võ

Trực: Trực Thu

Giờ Hoàng Đạo:

Nhâm Tý (23h-1h)

Giáp Dần (3h-5h)

Ất Mão (5h-7h)

Mậu Ngọ (11h-13h)

Kỷ Mùi (13h-15h)

Tân Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Đông Nam

Hướng Hỷ thần: Đông Bắc

Sao tốt: Huyền Võ Thiên Hình, Tkhô giòn Long, Quý Nhân, Klặng QuýPhúc Đức, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Thiên Quả Cô Thần, Thiên Hình, Chu Tước, Bạch Hổ, Thiên Lao,

Tuổi xung: Mậu Ngọ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Quý Sửu, Ất Mão

tấn công giá: ★★★★☆

Bát Tự Ngày: Ngày Canh Thân mon Canh Tý năm Bính Thân

Tiết khí: Tiểu Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Thiên Lao

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Tý (23h-1h)

Đinc Sửu (1h-03h)

Canh Thìn (7h-9h)

Tân Tỵ (9h-11h)

Nhâm Ngọ (11h-13h)

Quý Mùi (13h-15h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Tkhô nóng Long, Minc Đường, Quý Nhân, Klặng Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường, Kyên ổn Quý

Sao xấu: Thiên Hình, Chu Tước, Thiên Lao, Huyền Võ, Tư Mệnh, Câu Trận

Tuổi xung: Canh Ngọ, Tân Mùi, Tân Tỵ, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu

đánh giá: ★★★☆☆

Bát Tự Ngày: Ngày Tân Dậu mon Canh Tý năm Bính Thân

Tiết khí: Tiểu Tuyết

Ngày Hoàng đạo: Huyền Võ

Trực: Trực Thu

Giờ Hoàng Đạo:

Mậu Tý (23h-1h)

Canh Dần (3h-5h)

Tân Mão (5h-7h)

Giáp Ngọ (11h-13h)

Ất Mùi (13h-15h)

Đinh Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Tư Mệnh, Thanh hao Long, Quý Nhân, Minc Đường, Klặng Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường

Sao xấu: Câu Trận, Tiệt Lộ, Bạch Hổ, Thiên Lao, Huyền Võ

Tuổi xung: Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Tân Mão

tấn công giá: ★★★★☆

Bát Tự Ngày: Ngày Ất Dậu mon Tân Sửu năm Bính Thân

Tiết khí: Đông Chí

Ngày Hoàng đạo: Huyền Võ

Trực: Trực Thành

Giờ Hoàng Đạo:

Bính Tý (23h-1h)

Mậu Dần (3h-5h)

Kỷ Mão (5h-7h)

Nhâm Ngọ (11h-13h)

Quý Mùi (13h-15h)

Ất Dậu (17h-19h)

Hướng tài thần: Chính Bắc

Hướng Hỷ thần: Đông Nam

Sao tốt: Thiên Lao, Tkhô nóng Long, Minch Đường, Thiên Quý, Thiên Đức, Ngọc Đường