Kích Thước Tờ 500 Nghìn

Kích thước đồng tiền 500k không phải người nào cũng biết mặc dù chúng ta cũng có thể xúc tiếp cùng với nó hằng ngày.

Đồng tiền Việt Nam 500k bao gồm greed color, làm từ chất liệu Polime với size theo lần lượt là: 152 x 65 x 0.1 mm

*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/eshopdaroana.com-kich-thuoc-dong-500-k.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/eshopdaroana.com-kich-thuoc-dong-500-k.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1" class="wp-image-205 " src="https://i1.wp.com/eshopdaroana.com.net/wp-content/uploads/2019/05/eshopdaroana.com-kich-thuoc-dong-500-k-1024x768.jpg?resize=711%2C533&ssl=1" alt="kích thước đồng 500k" width="711" height="533" srcset="https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/eshopdaroana.com-kich-thuoc-dong-500-k.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/eshopdaroana.com-kich-thuoc-dong-500-k.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/eshopdaroana.com-kich-thuoc-dong-500-k.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/eshopdaroana.com-kich-thuoc-dong-500-k.jpg?resize=320%2C240&ssl=1 320w" sizes="(max-width: 711px) 100vw, 711px" data-recalc-dims="1" />

*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/Kichthuocdong500k.jpg?fit=300%2C225&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/Kichthuocdong500k.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1" class="wp-image-206 " src="https://i2.wp.com/eshopdaroana.com.net/wp-content/uploads/2019/05/Kichthuocdong500k-1024x768.jpg?resize=712%2C534&ssl=1" alt="" width="712" height="534" srcset="https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/Kichthuocdong500k.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/Kichthuocdong500k.jpg?resize=300%2C225&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/Kichthuocdong500k.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/eshopdaroana.com/wp-content/uploads/2019/05/Kichthuocdong500k.jpg?resize=320%2C240&ssl=1 320w" sizes="(max-width: 712px) 100vw, 712px" data-recalc-dims="1" />