Iphone bị khóa kích hoạt

Xóa thiết bị của bạn
*

Nếu thiết bị iOS, eshopdaroana.comWatch hoặc máy Mac của bạn bị mất hoặc lấy cắp, bạn có thể xóa thiết bị nếu bạn đã cài đặt Tìm iPhone trên thiết bị trước khi bị mất. Nếu bạn đã cài đặt Chia Sẻ Trong Gia Đình thì bạn cũng có thể xóa thiết bị của các thành viên gia đình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết của Bộ Phận Hỗ Trợ eshopdaroana.com Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Bạn đang xem: Iphone bị khóa kích hoạt

Khi bạn xóa thiết bị từ xa, KhóaKíchHoạt vẫn được bật để bảo vệ thiết bị. Bạn cần có IDeshopdaroana.com và mật khẩu của mình để kích hoạt lại thiết bị.


Quan trọng: Trước khi bạn xóa thiết bị của mình, hãy cố định vị thiết bị hoặc phát âm thanh trên thiết bị đó. Sau khi bạn xóa thiết bị, bạn không thể sử dụng Tìm iPhone để định vị hoặc phát âm thanh. Bạn vẫn có thể định vị máy Mac hoặc eshopdaroana.comWatch của mình nếu thiết bị ở gần mạng Wi-Fi đã được sử dụng trước đây.


Xóa thiết bị


Đăng nhập Tìm iPhone trên thiết bị này bằng IDeshopdaroana.com của bạn (IDeshopdaroana.com mà bạn sử dụng với iCloud).

Trong danh sách Thiết Bị, chạm vào thiết bị bạn muốn xóa.

Chạm vào Tác vụ, chạm vào Xóa <thiết bị>, sau đó thực hiện một trong những thao tác sau:

Trên thiết bị iOS hoặc eshopdaroana.comWatch: Nhập mật khẩu IDeshopdaroana.com của bạn hoặc mật khẩu IDeshopdaroana.com của thành viên trong gia đình bạn. Nếu bạn hiện không sử dụng một trong những thiết bị tin cậy, hãy nhập mật mã của thiết bị mà bạn đang xóa, sau đó nhập số điện thoại và thông điệp.

Trên máy Mac: Nhập mật khẩu IDeshopdaroana.com của bạn hoặc mật khẩu IDeshopdaroana.com của thành viên trong gia đình bạn. Nhập mật mã để khóa máy Mac (bạn phải sử dụng mật mã này để mở khóa thiết bị), sau đó nhập thông điệp.

Xem thêm: Lòng Nướng Chú Tèo Dương Quảng Hàm, P, Chú Tèo Buffet Nướng

*

Ghi chú: Nếu bạn hiện không sử dụng một trong những thiết bị đáng tin cậy, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã của thiết bị iOS mà bạn đang xóa. Nếu bạn không thể nhập mật mã hoặc nếu bạn đang xóa máy Mac, tính năng xóa từ xa có thể bị trì hoãn trong một vài giờ để giúp đảm bảo yêu cầu không phải do bất kỳ hoạt động gian lận nào. Để biết thêm thông tin về thiết bị tin cậy, hãy xem bài viết của Bộ Phận Hỗ Trợ eshopdaroana.com Xác thực hai yếu tố cho IDeshopdaroana.com.


Sau khi bạn đặt thiết bị để xóa


Hủy quá trình xóa


Nếu thiết bị của bạn đang ngoại tuyến

*
, quá trình xóa từ xa sẽ bắt đầu vào lần tiếp theo khi thiết bị trực tuyến.

Nếu tìm thấy thiết bị trước khi bị xóa, bạn có thể hủy yêu cầu. Chạm vào thiết bị trong danh sách Thiết bị, chạm vào Yêu Cầu Dừng Xóa, sau đó nhập mật khẩu IDeshopdaroana.com của bạn.


Bạn cũng có thể sử dụng Tìm iPhone trên iCloud.com để xóa thiết bị. Để được hướng dẫn, hãy truy cập iCloud.com, nhấp vào nút Trợ giúp

*
, sau đó vào Tìm iPhone> “Xóa thiết bị của bạn”.

Nếu bạn sử dụng xác thực hai yếu tố, thì thiết bị mà bạn đã xóa sẽ bị gỡ bỏ khỏi danh sách các thiết bị tin cậy của bạn.


Ghi chú: Nếu bạn nghĩ sẽ không tìm được iPhone hoặc iPad (Wi-Fi + mạng di động) hoặc eshopdaroana.com Watch (Wi-Fi + mạng di động) thì hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động để ngưng dịch vụ và để không bị tính phí cho các cuộc gọi hoặc các phí khác.