Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 2015

*
*
Chào chúng ta Đăng Nhập -------Font------- Font Unicode Font ABC Font Vni Text không vết

Bạn đang xem: Học viện nông nghiệp việt nam 2015

*
Chi tiết

Xem thêm: Cách Nhận Biết Người Bị Bỏ Bùa Yêu Chuẩn Xác Nhất, 3+ Biểu Hiện Của Người Khi Bị Trúng

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP.. VIỆT NAM

Số:1489/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội Thủ Đô, ngày 30 tháng 10 năm 2015

THÔNGBÁO

V/v đưa chống của các lớp trên khu vực Giảng mặt đường Nguyễn Đăng

Thứ

Tiết học

Tên môn học

Tên giảng viên

Giảng con đường cũ

Giảng mặt đường mới

7

1-3

Kinc tế nông hộ

Hà Thị Thanh hao Mai

ND301

ND106

7

1-3

Những NLCB của công nhân Mác-Lênin 1

Nguyễn Thị Tkhô hanh Minh

ND303

ND201

7

1-3

Sinc học tập người và cồn vật

Trần Thị Bình Nguyên

ND304

ND202

7

1-3

Kế toán hành chính SN

Trần Nguyễn Thị Yến

ND306

ND204

7

1-3

Tiến hóa & nhiều chủng loại sinch học

Phan Hữu Tôn

ND404

ND206

7

2-6

Quản lý cải cách và phát triển nông thôn

Quyền Đình Hà

ND302

ND102

7

2-7

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thu Thủy

ND305

ND103

7

4-6

Giao tiếp công chúng

Lưu Văn uống Duy

ND301

T-02

7

4-6

Nguim lý thống kê khiếp tế

Ngô Thị Thuận

ND303

ND208

7

4-6

Di truyền học đại cương

Phan Hữu Tôn

ND304

CD-1

7

4-6

Công nghệ tế bào gốc

Nguyễn Hữu Đức

ND306

CD-0

7

4-6

Sinch sản con vật 1

Nguyễn Thị Mai Thơ

ND401

ND203

7

4-6

Hóa học

Nguyễn Thị Hồng Linh

ND403

T-04

7

4-6

Công nghệ protein-enzym

Nguyễn Xuân Cảnh

ND404

ND209

7

7-9

Hóa hữu cơ

Nguyễn Thị Hiển

ND302

ND101

7

7-9

Thổ nhưỡng đại cương

Hoàng Văn uống Mùa

ND303

ND107

7

7-9

Di truyền học tập đại cương

Nguyễn Đức Bách

ND304

ND104

7

7-9

Sinh học tập đại cương

Phí Thị Cẩm Miện

ND305

ND105

7

7-9

Sinch sản gia cầm 1

Nguyễn Thị Mai Thơ

ND402

ND106

7

8-12

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thu Thủy

ND306

ND203

7

10-12

Quản trị sale nôg nghiệp

Đặng Thị Kyên Hoa

ND301

D101

7

10-12

Giao tiếp công chúng

Đặng Xuân Phi

ND302

ND105

7

10-12

Sinh học người với động vật

Ngô Thành Trung

ND304

ND209

7

10-12

Lịch sử văn minh vậy giới

Đỗ Thị Hạnh

ND404

ND208

CN

1-3

Hoá học tập môi trường

Trần Thanh hao Hải

ND301

CN302

CN

1-3

Toán cao cấp

Nguyễn Thị Huyền B

ND302

ND101

CN

1-3

Các cách thức Tân oán kinh tế

Ngọc Minc Châu

ND303

CN309

CN

1-3

Tiếng Anh tmùi hương mại

Hà Thị Lan

ND304

CN301

CN

1-3

Địa chất môi trường

Cao Việt Hà

ND305

ND104

CN

1-3

Thổ nhưỡng 1

Hoàng Vnạp năng lượng Mùa

ND306

ND105

CN

1-3

Toán cao cấp

Nguyễn Hữu Hải

ND401

ND106

CN

1-3

Hóa hữu cơ

Nguyễn Thị Hiển

ND403

ND202

CN

1-3

Hoá học đất

Nguyễn Hữu Thành

ND404

ND203

CN

1-3

Đại số con đường tính

Đỗ Thị Huệ

ND405

ND408

CN

1-3

Hóa hữu cơ

Đoàn Thị Thúy ái

ND406

ND208

CN

4-6

Kế toán thù tài chủ yếu 1

Trần Thị Thương

ND301

CN116

CN

4-6

Những NLCB của CN Mác-Lênin 1

Nguyễn Thị Tkhô giòn Minh

ND303

ND410

CN

4-6

Tiếng Anh thương thơm mại

Hà Thị Lan

ND304

CN301

CN

4-6

Đại số đường tính

Đỗ Thị Huệ

ND305

ND102

CN

4-6

Thoái hóa với hồi sinh đất

Phan Quốc Hưng

ND306

CN302

CN

4-6

Hóa hữu cơ

Nguyễn Thị Hiển

ND401

CN309

CN

4-6

Xác suất thống kê

Đào Thu Huyên

ND402

ND103

CN

4-6

Đại số tuyến tính

Nguyễn Hà Thanh

ND403

ND105

CN

4-6

Kiến trúc lắp thêm tính

Nguyễn Thị Thảo

ND404

NH-2

CN

4-6

Thực đồ vật học

Nguyễn Hữu Cường

ND405

T-03

CN

4-6

Hoá học tập đại cương

Nguyễn Ngọc Kiên

ND406

D108

Ban Giám đốc đề nghị Ban nhà nhiệmcác khoa, ban Công tác chính trị và công tác sinc viên, Trung trung tâm dịch vụtrường học thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để triển khai theo nộidung của thông tin này.

Nơi nhận:

- Các Khoa;

- TT DVTH; Ban CTCT & CTSV

- Lưu VT,BQLĐT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(vẫn ký)

PHẠM VĂN CƯỜNG

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE
*
Trang Chủ Thiết kế do cty Phần mượt Anh Quân
*
Đầu Trang About