Hình Hộp Chữ Nhật Lớp 8

- Chọn bài bác -Bài 1: Hình hộp chữ nhậtBài 2: Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - Luyện tập (trang 104-105)Luyện tập (trang 104-105)Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - Luyện tập (trang 115-116)Luyện tập (trang 115-116)Bài 7: Hình chóp đều cùng hình chóp cụt đềuBài 8: Diện tích bao quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp hầu hết - Luyện tập (trang 124-125)Luyện tập (trang 124-125)Ôn tập chương thơm 4Bài tập ôn thời điểm cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem toàn bộ tư liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật giúp đỡ bạn giải những bài xích tập vào sách giáo khoa toán, học tập giỏi tân oán 8 sẽ giúp các bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý với thích hợp logic, hiện ra kĩ năng áp dụng kết thức tân oán học vào đời sống cùng vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 1 trang 96: Quan tiếp giáp hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (h.71a). Hãy nhắc tên những phương diện, những đỉnh và các cạnh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật lớp 8

*

Lời giải

– Các mặt: ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, CDD’C’, ADD’A’, BCC’B’

– Các đỉnh: A, B, C, D, A’, B’, C’, D’

– Các cạnh: AB, BC, CD, DA, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’, AA’, BB’, CC’, DD’

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 8 tập 2): Hãy kể thương hiệu các cạnh đều bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.72).

*

Hình 72

Lời giải:

Trong hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.MNPQ đều cạnh cân nhau là:

AB = CD = PQ = MN

AD = QM = PN = CB

DQ = AM = BN = CP

Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bài 2 (trang 96 SGK Toán thù 8 tập 2): ABCD.A1B1C1D1 là một hình vỏ hộp chữ nhật (h.73).

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sohee Hàn Quốc, 403 Forbidden

a) Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O có là vấn đề nằm trong đoạn BC1 hay không?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K hoàn toàn có thể là vấn đề nằm trong cạnh BB1 giỏi không?

*

Hình 73

Lời giải:

Với hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1:

a) Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O cũng là trung điểm của đoạn C1B vị CBB1C1 là hình chữ nhật đề xuất hai tuyến phố chéo cánh bao gồm bình thường một trung điểm.

b) K là vấn đề thuộc cạnh CD thì K không ở trong cạnh BB1 do tư điểm C, D, B, B1 ko trực thuộc một mặt phẳng.

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 3 (trang 97 SGK Tân oán 8 tập 2): Các kích cỡ của hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 là DC = 5cm, CB = 4centimet, BB1 = 3cm. Hỏi độ lâu năm DC1 và CB1 là bao nhiêu xentimet?

Lời giải: