B ên cạnh album hình ảnh nền tuyệt đẹp nhất về các vị Tướng đã làm được Tạp Chí Lẩu Hành ra mắt mang đến những Tướng Quân sinh sống bài viết trước. Phần tiếp sau đang là album hình ảnh chibi cực đáng yêu về số đông vị tướng mạo game Củ Hành.

Mời những Tướng Quân cùng ngắm nhìn.

Các Tướng Quân rất có thể nhấp vào hình giúp thấy hình pngóng to lớn.

*

Hoàng Trung

*

*

Hoàng Vũ Điệp

*

Hứa Chử

*

Lạc Tiến

*

*

La Lợi

*

Lăng Thống

*

Lỗ Túc

*

Lữ Bố

*

Lưu Bị

*

Lưu Biểu

*

Lưu Chương

*

Mã Đằng

*

*

Mã Lương

*

Mã Siêu

*

Ngô Phương Hi

*

Ngụy Diên

*

Phan Phượng

*

*

Pháp Chính

*

Quách Gia


- <Ảnh nền eshopdaroana.com> Bộ sưu album hình ảnh Chibi cực cool

- Sở sưu bộ ảnh Chibi cực cool

- <Ảnh nền eshopdaroana.com> Bộ sưu bộ ảnh Chibi cực cool


Cài đặt & Gỡ vứt - Điều khoản sử dụng - Chính sách bảo mật


Chuyên mục: Blogs