HẢO NỮ THẬP BÁT GIÁ

♥~~~♥~~~♥~~~♥~~~♥

Văn uống án

Ôi chao, mọi ai hiểu lầm thương hiệu truyện phạt úp phương diện vào tường hết nhé… Che mặt… Tui chỉ là 1 trong cô đàn bà ngoan ngoãn vừa mười tám tuổi, cho tuổi rước chồng cơ mà thôi… (người sáng tác cho bợn Tiểu Ngư nhí nhảnh gớm, nhưng lại đưa nai thôi, bợn Tiểu Ngư giảo hoạt lớm :))

C trăng tròn C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 C 26 C 27 C 28 C 29

C 30 C 31 C 32 C 33 C 34 C 35 C 36 C 37 C 38 C 39

*

C 40 C 41 C 42 C 43 C 44 C 45 C 46 C 47 C 48 C 49

C 50 C 51 C 52 C 53 C 54 C 55 C56 C 57 C 58 C 59

C 60 C 61 C 62 C 63 C 64 C 65 C 66 C 67 C 68 C 69

C 70 C 71 C 72 C 73 C 74 C 75 C 76 C 77 C 78 C 79

*

C 80 C 81 C 82 C 83 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 C 89

C 90 C 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 96 C 97 C 98 C99

*

C 100 C 101 C 102 C 103 C 104 C 105 C 106 C 107

C 108 C 109 C 110 C 111 C 112 C 113 C 114 C 115

C 116 C 117 C 118 C 119

_______________

QUYỂN 2

C 1trăng tròn C 121 C 122 C 123 C 124 C 125 C 126 C 127 C 128 C129

C 130 C 131 C 132 C 133 C 134 C 135 C 136 C 137 C138 C 139

***

C 140 C 141 C 142 C 143 C 144 C 145 C 146 C 147 C 148 C 149

C 150 C151 C152 C 153 C 154 C 155 C 156 C 157 C 158 C 159

***

C 160 C 161 C 162 C 163 C 164 C 165 C 166 C 167 C 168 C 169

C 170  C 171  C 172  C 173 C 174 C 175  C 176 C 177  C 178  C 179

C 180 C 181 C 182 C 183 C 184 C 185 C 186 C 187 C 188 C 189

C 190 C 191 C 192 C 193 C 194 C 195 C 196 C 197 C 198 C 199

C 200  C 201 C 202 C 203 C 204 C 205 C 206 C 207 C 208 C 209

C 210 C 211 C 212 C 213 C 214 C 215

C 216 C 217 C 218 C 219 C 220 C 221 C 222 C 223 C 224 C 225

C 226 C 227 C 228 C 229 C 230 C 231 C 232 C 233 C 234 C 235 + 236

C 237 C 238 C 239 C 240 C 241 C 242 C 243 C 244

 PHIÊN NGOẠI

C 245 C 246 C 247 C 248

~~~~~~THE END~~~~~~~

*****Thành thiệt xin lỗi rất nhiều bạn, ta bắt đầu phạt hiện tại có một lỗi nặng, đó là đang nhầm thương hiệu của tè Bạch Thái thành Tùng Tùng, thực chất Tùng Tùng là dịch hẳn ra giờ Việt rồi, còn tiếng Hán Việt là Đông Đông cơ. Ta sẽ sửa lại, các fan cảm thông nhé. (>.