Hàm tra cứu trong excel

Excel đến eshopdaroana.com 365 Excel mang đến eshopdaroana.com 365 dành mang lại máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Các khắc ghi phiên bản chứng minh phiên bản Excel nhưng hàm được reviews. Những hàm này sẽ không khả dụng trong các phiên bạn dạng trước kia. Ví dụ: khắc ghi phiên bạn dạng 2013 cho thấy thêm rằng hàm này còn có khả dụng vào Excel 2013 và tất cả những phiên bản new rộng.

Bạn đang xem: Hàm tra cứu trong excel


Hàm

Mô tả

Hàm ADDRESS

Trả về tđam mê chiếu bên dưới dạng văn uống bản tới một ô solo vào một trang tính

Hàm AREAS

Trả về tổng số vùng trong một tsi mê chiếu

Hàm CHOOSE

Chọn một quý hiếm từ 1 list những giá bán trị

Hàm COLUMN

Trả về số cột của một tham chiếu

Hàm COLUMNS

Trả về tổng số cột trong một tđam mê chiếu

Hàm FILTER

Lọc khoảng tầm dữ liệu dựa trên tiêu chí vì chưng chúng ta xác định

Hàm FORMULATEXT

*

Trả về bí quyết cùng với tsay đắm chiếu đang cho bên dưới dạng văn bản

Hàm GETPIVOTDATA

*

Trả về tài liệu lưu lại vào report PivotTable

Hàm HLOOKUPhường

Tra cứu giúp trong hàng bên trên thuộc của một mảng với trả về quý hiếm của ô được chỉ báo

Hàm HYPERLINK

Tạo một lối tắt hoặc đưa lệnh nhằm xuất hiện một tư liệu lưu lại trên một sever mạng, mạng nội bộ hoặc Internet

Hàm INDEX

Dùng một chỉ mục để chọn một quý giá xuất phát từ một tsay đắm chiếu hoặc mảng

Hàm INDIRECT

Trả về tđam mê chiếu được chỉ báo bởi một giá trị văn uống bản

Hàm LOOKUP..

Xem thêm: Trang Thông Tin Điện Tử Huyện Tuy Phước Về Đích Nông Thôn Mới

Tra cứu các quý giá trong một véc-tơ hoặc mảng

Hàm MATCH

Tra cứu vãn các cực hiếm trong một tđắm đuối chiếu hoặc mảng

Hàm OFFSET

Trả về quý hiếm khoảng cách tsay mê chiếu từ 1 tham chiếu đang cho

Hàm ROW

Trả về số mặt hàng của một tđam mê chiếu

Hàm ROWS

Trả về tổng thể sản phẩm vào một tsay mê chiếu

Hàm RTD

Truy xuất tài liệu thời gian thực xuất phát từ 1 lịch trình gồm cung cấp tự động hóa hóa COM

Hàm SORT

Sắp xếp câu chữ trong một khoảng tầm hoặc mảng

Hàm SORTBY

Sắp xếp ngôn từ của một khoảng hoặc mảng dựa trên giá trị vào một khoảng tầm hoặc mảng khớp ứng.

Hàm TRANSPOSE

Trả về hân oán vị của một mảng

Hàm UNIQUE

 Trả về danh sách các giá trị duy nhất vào danh sách hoặc khoảng

Hàm VLOOKUP..

Tra cứu vãn trong cột thứ nhất của một mảng cùng di chuyển sang sản phẩm nhằm trả về cực hiếm của một ô

Hàm XLOOKUP

Tìm kiếm khoảng tầm hoặc mảng cùng trả về một mục tương ứng với giá trị khớp đầu tiên kiếm được. Nếu không sống thọ công dụng khớp, XLOOKUP có thể trả về kết quả khớp gần nhất (xấp xỉ). 

Hàm XMATCH

Trả về vị trí tương đối của một mục vào mảng hoặc dải ô. 


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể tương đối quái đản giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm phát âm thêm về việc biệt lập.