Giải tập bản đồ lớp 7

- Chọn bài -Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩmBài 6: Môi trường nhiệt đớiBài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùaBài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóngBài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóngBài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóngBài 13: Môi trường đới ôn hòaBài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòaBài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòaBài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòaBài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòaBài 19: Môi trường hoang mạcBài 21: Môi trường đới lạnhBài 23: Môi trường vùng núiBài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núiBài 26: Thiên nhiên châu PhiBài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)

Mục lục


Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 – Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng giúp HS giải bài tập, các em sẽ có được những kiến thức phổ thông cơ bản, cần thiết về các môi trường địa lí, về hoạt động của con người trên Trái Đất và ở các châu lục:

Bài 1 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 7: Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để nêu rõ các nguyên nhân tác động đến di dân ở đới nóng:
Các nhân tốHậu quả
……………………………….

Bạn đang xem: Giải tập bản đồ lớp 7

……………………………….

Lời giải:

Các nhân tốHậu quả

– Thiên tai, chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, sự nghèo đói và thiếu việc làm …

– Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn.

– Hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc người không dứt.

– Chính sách di dân của nhà nước.

– Tạo nên các làn sóng di dân tự do đa dạng, phức tạp tác động lớn đến kinh tế – xã hội, an ninh, chính trị và môi trường.

Xem thêm: Nga Phụ Khang Giá Thuốc Nga Phụ Khang Có Tác Dụng Gì? Có Tốt Không, Giá Bán?

– Di dân từ nông thôn lên thành phố, dân số đô thị tăng nhanh, tạo sức ép lớn đối với vấn đề việc làm và môi trường đô thị.

– Di dân tị nạn rất phổ biến ở nhiều nước châu Phi, Nam Á và Tây Nam Á

– Những cuộc di dân có kế hoạch có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội

Bài 2 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 7: Dựa vào lược đồ “Phân bố các siêu đô thị ở đới nóng”, em hãy lựa chọn và điền tên các siêu đô thị đó vào bảng dưới đây:
Tên đô thịThuộc châuTên đô thịThuộc châu
……………..……………..……………..……………..

Lời giải:

Tên đô thịThuộc châuTên đô thịThuộc châu

Mêhicô Xiti

Xao Paolô

Riô Đê Gianêrô

La Gốt

Cairô

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Phi

Đêli

Carasi

Mumbai

Đaca

Côngcata

Manila

Giacacta

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á


*

- Chọn bài -Bài 5: Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩmBài 6: Môi trường nhiệt đớiBài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùaBài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóngBài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóngBài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóngBài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóngBài 12: Thực hành: Nhận biế đặc điểm môi trường đới nóngBài 13: Môi trường đới ôn hòaBài 14: Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòaBài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòaBài 16: Đô thị hóa ở đới ôn hòaBài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaBài 18: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hòaBài 19: Môi trường hoang mạcBài 21: Môi trường đới lạnhBài 23: Môi trường vùng núiBài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núiBài 26: Thiên nhiên châu PhiBài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)
Bài tiếp