Toán lớp 11

Tân oán lớp 11 - Giải bài bác tập sgk Toán thù lớp 11 tốt, bỏ ra tiết

Tuyển tập những bài bác giải bài bác tập Tân oán 11 tuyệt, nđính thêm nhất, cụ thể được biên soạn bsát hại câu chữ sgk Toán thù lớp 11 giúp bạn học tập xuất sắc môn Toán 11.

Bạn đang xem: Toán lớp 11

*

Phần Đại số cùng Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và pmùi hương trình lượng giác

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương thơm 4: Giới hạn

Cmùi hương 5: Đạo hàm

Phần Hình học

Cmùi hương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng vào mặt phẳng

Chương thơm 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không khí. Quan hệ song song

Chương thơm 3: Vectơ trong không khí.

Xem thêm: Cuoc Thi Chinh Phục Vũ Môn, Đề Nghị Dừng Game “Chinh Phục Vũ Môn”

Quan hệ vuông góc trong không gian

Toán thù 11 Bài 1: Hàm số lượng giác trang 17, 18

Bài 1 trang 17 Tân oán 11: Hãy khẳng định những quý hiếm của x trên đoạn <-π 3π/2> để hàm số y = tanx:

a) Nhận giá trị bởi 0;b) Nhận giá trị bởi 1;

c) Nhận giá trị dương;d) Nhận giá trị âm.

Trả lời

Dựa những thiết kế của thiết bị thị hàm số y = tanx trên < - π; 3π/2 >, ta có:

a) tanx = 0 ⇔ x = - π; x = 0, x = π

b) tanx = 1 ⇔

*

c) tanx > 0 ⇔

*

d) tanx đồ gia dụng thị đối xứng nhau qua trục Oy. Do vậy thiết bị thị của hàm số y = │sinx│là hòa hợp của nhì phần thứ thị (C1) cùng (C2) trong số đó (C1) là đồ vật thị hàm số y = sinx với sinx ≥ 0 và (C2) là đối xứng của (C1) qua Oy. Do đố đồ vật thị hàm số y = │sinx │là:

*

.............................

Tân oán 11 Bài 2: Phương thơm trình lượng giác cơ bản trang 28, 29

Bài 1 trang 28 Toán thù 11: Giải những phương thơm trình:

*

Trả lời

*
*

Bài 2 trang 28 Tân oán 11: Với rất nhiều giá trị làm sao của x thì giá trị của những hàm số y = sin3x cùng y = sinx bằng nhau?