Ez vệ binh tinh tú

396
*
Miss Fortune Vệ Binh Tinch Tú369
*
Syndra Vệ Binh Tinch Tú310
*
Ezreal Vệ Binc Tinh Tú369
*
Soraka Vệ Binch Tinch Tú310

Ngoài ra, chủng loại đôi mắt Mingươi cũng biến thành được mở bán với giá chỉ 65 RP.

*Giá những gói đã có kiểm soát và điều chỉnh đúng chuẩn rộng vì chưng có sự cầm vào Cửa Hàng. Chúng tôi sẽ không trả lại vật phđộ ẩm với phần lớn các bạn đã mua.

Bên cạnh đó, những gói trang phục sau đây sẽ tiến hành Tặng từ thời điểm ngày 8/9 đến khi hết ngày 25/9 nhỏng sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binc Tinh Tú + tướng tá + form cài đặt trận

2269 -> 1833 RP.. giả dụ chưa có tướng

1635 RP nếu sẽ có tướng

Miss Fortune Vệ Binh Tinch Tú + tướng tá + size cài trận
Syndra Vệ Binh Tinc Tú + tướng tá + form tải trận
Ezreal Vệ Binc Tinh Tú + tướng mạo + size sở hữu trận
Soraka Vệ Binch Tinch Tú + tướng + size thiết lập trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki Và Baki
Mẫu mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri Vệ Binc Tinc Tú + tướng tá + form cài trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune Vệ Binch Tinh Tú + tướng tá + form sở hữu trận

458-> 413

Biểu tượng Boki Và Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra Vệ Binc Tinh Tú + tướng mạo + khung mua trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal Vệ Binc Tinh Tú + tướng mạo + size cài đặt trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka Vệ Binh Tinch Tú + tướng tá + khung mua trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với đều chúng ta đã tất cả tướng tá cùng thiết lập xiêm y lẻ, lúc mua gói, những bạn sẽ download thêm biểu tượng và form mua trận.Khung cài đặt trận của các bộ đồ đang chỉ hoàn toàn có thể được mua lúc mua gói.Sau ngày 25/9, những gói sẽ được đóng góp lại, đồng nghĩa tương quan với bài toán các bạn sẽ cần thiết thiết lập gói để cài size tải trận của các xiêm y này nữa. Tuy nhiên, các trang phục sẽ vẫn được nhỏ lẻ sinh sống mục Trang Phục vào Trung tâm.Khung download trận vĩnh cửu vĩnh viễn

tin tức hỗ trợ

*


Chuyên mục: Blogs