Download mẫu giấy chứng nhận độc thân

Tải mẫu mã giấy chứng thực chứng trạng hôn nhân: Xét ý kiến đề xuất của ông/bà(2):...................,về câu hỏi cấp cho Giấy xác nhận triệu chứng hôn nhân gia đình cho(3) .........

TẢI MẪU GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

……………., ngày……..

Bạn đang xem: Download mẫu giấy chứng nhận độc thân

.tháng……....năm……....

 

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

………………………………………….. (1)

Xét ý kiến đề nghị của ông/bà(2):………………………………………………………………………………………………………,

về bài toán cung cấp Giấy chứng thực chứng trạng hôn nhân gia đình cho(3) ……………………………………………………………….

Xem thêm: Nguyễn Minh Trí Chồng Ốc Thanh Vân, 20 Năm Bên Nhau Của Ốc Thanh Vân Và Chồng

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:……………………….Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:…………………………………………

Giấy tờ tùy thân:………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong thời hạn trú ngụ tại…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..trường đoản cú ngày………tháng………năm…………….., mang lại ngày……..tháng………năm……….

Tình trạng hôn nhân:…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Giấy này còn có quý giá áp dụng trong thời hạn 6 tháng, Tính từ lúc ngày cung cấp, được áp dụng để:………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(ký kết, ghi rõ bọn họ tên, phục vụ và đóng dấu)

…………………………………….

 

*

Cách điền giấy xác thực tình trạng hôn nhân

(1) Ghi tên cơ sở cấp Giấy xác thực tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban quần chúng. # cung cấp làng mạc thì ghi đầy đủ 03 cung cấp hành bao gồm (xã, huyện, tỉnh); giả dụ là Cơ quan liêu thay mặt đại diện thì ghi rõ thương hiệu ban ngành đại diện cùng thương hiệu nước bao gồm trụ ssinh sống Cơ quan lại đại diện.

Ví dụ: Tỉnh Tkhô giòn Hoá

Thành phố Tkhô nóng Hoá

UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ tiệm toàn quốc trên Hoa Kỳ;

Tổng lãnh sự cửa hàng toàn nước trên Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi tên, chức vụ của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tyêu thích mưu giải quyết;

(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của fan được cấp cho Giấy xác thực tình trạng hôn nhân gia đình.

Hình như, chúng ta có thể tìm hiểu thêm bài viết: