Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời

Sinh hoạt Đảng là nghĩa vụ của mỗi Đảng viên. Tuy nhiên, vì một vài lý do, có thể Đảng viên không thể thực hiện được nghĩa vụ đó. Khi đó, Đảng viên phải làm đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời. Dưới đây là Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời – Tải xuống mẫu mới nhất. Do Luật sư X chúng tôi biên tập.

Bạn đang xem: Đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng tạm thời

Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng là mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân, ngày vào Đảng, lý do xin nghỉ sinh hoạt Đảng.

Mục đích của mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời

Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời là mẫu đơn được cá nhân Đảng viên lập ra và gửi tới cơ quan cấp trên để xin được miễn sinh hoạt Đảng tạm thời.

Tải xuống mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời

Dưới đây là 03 mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời. Mời bạn xem trước và tải xuống.


*
Loading…
*
Taking too long?
*
Reload document
|
*
Open in new tab
Tải xuống văn bản <29.50 KB>


Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời

– Tên mẫu đơn: Đơn nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời

– Thông tin cá nhân người xin nghỉ sinh hoạt: Họ tên; Ngày sinh; Ngày vào Đảng; Chính thức ngày; Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng

– Lý do xin xin nghỉ tạm thời.

Trường hợp được nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời

Xét, quyết định nghỉ công tác và sinh hoạt đảng đối với những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu; và tự nguyện xin nghỉ công tác và sinh hoạt đảng

– Đảng viên tuổi cao là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động: nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

– Đảng viên sức khỏe yếu do chi bộ xem xét dựa vào tình trạng sức khỏe thực tế của đảng viên (mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (từ ba tháng trở lên); hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế).

– Đảng viên thuộc đối tượng nêu trên tự nguyện làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết để đảng viên được nghỉ công tác, sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ) và báo cáo với cấp ủy cơ sở. Khi đảng viên có nguyện vọng trở lại công tác và sinh hoạt đảng, làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo để chi bộ xét, quyết định.

Xét, quyết định nghỉ công tác và sinh hoạt đảng đối với những trường hợp khác

– Đảng viên đi thăm người thân ở trong nước, ngoài nước từ ba tháng trở lên; đảng viên làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Đảng viên làm đơn nêu rõ lý do; và thời gian xin nghỉ công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng; và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng.

Hết thời gian miễn công tác, sinh hoạt đảng, đảng viên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo để chi bộ xét cho trở lại sinh hoạt đảng. Trường hợp đảng viên cần đi thêm đợt mới; thì phải làm đơn, báo cáo để chi bộ xem xét, quyết định.

– Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được nghỉ công tác và sinh hoạt đảng.

Xem thêm: Xem Phim Vũ Khí Sắc Đẹp Tập 118 Vietsub, Thorn Flower (2013)

Trong thời gian đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu thì tổ chức đảng làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi đảng viên cư trú; nếu đảng viên có nguyện vọng nghỉ sinh hoạt đảng thì làm đơn, báo cáo chi bộ nơi mình làm việc.

Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được nghỉ sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết. Sau khi cơ quan có thẩm quyền làm xong thủ tục, cấp sổ hưu cho đảng viên thì tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về nơi cư trú.

Lưu ý: Đảng viên được nghỉ công tác và sinh hoạt đảng vẫn có những trách nhiệm; quyền hạn như đóng đảng phí; được tínhtuổi đảng,được đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được nghỉ,…

Điều kiện để Đảng viên được nghỉ sinh hoạt Đảng

Để tạo điều kiện cho Đảng viên trong việc sinh hoạt Đảng thì theo Điều 1 Mục IV của Hướng dẫn 09-HD/BTCTW; quy định các trường hợp sau được xin nghỉ sinh hoạt Đảng nhưng không vì lý do tuổi cao, sức yếu :

Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi cư trú.

Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng (du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân…); đảng viên đi lao động đơn lẻ, ở những vùng xa, không có tổ chức đảng; hoặc điều kiện đi lại khó khăn, không thể tham gia sinh hoạt đảng.

Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời gian dưới 1 năm, việc làm không ổn định; hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng; không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được nghỉ sinh hoạt đảng trong thời gian nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.

Đảng viên nữ trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có nguyện vọng nghỉ sinh hoạt đảng.

Nếu Đảng viên thuộc một trong các trường hợp trên; thì Đảng viên phải viết đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng nêu rõ lý do và thời gian xin nghỉ sinh hoạt Đảng nộp cho Chi bộ nơi mình sinh hoạt để được xét duyệt; quyết định xem có được nghỉ sinh hoạt Đảng.

Thông tin liên hệ Luật sư X

Trên đây là Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời – Tải xuống mẫu mới nhất. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên; để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Đảng viên được miễn sinh hoạt đảng có cần đóng đảng phí không?

Mặc dù đã được miễn sinh hoạt đảng nhưng việc đóng đảng phí là nghĩa vụ mà mỗi Đảng viên cần phải thực hiện xuyên suốt. Quy định này đã được nêu rõ tại Hướng dẫn Số: 27-HD/BTCTW.


Trốn sinh hoạt Đảng, Đảng viên bị kỷ luật thế nào?

Không có quy định nào về hình thức kỷ luật Đảng viên “trốn” sinh hoạt Đảng. Mặc dù không có hình thức kỷ luật Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng nhưng Chi bộ vẫn được quyền xem xét, đề nghị xóa tên Đảng viên khỏi danh sách nếu bỏ sinh hoạt Đảng không có lý do chính đáng.