Đề Thi Sở Giáo Dục Hà Nội

* Cho biết ngulặng tử khối hận của các nguyên tố: H=1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32; Cl=35,5; K= 39; Ca=40; Fe = 56; Cu=64; Zn =65; Ag=108.

* Các thể tích khí hồ hết đo sinh sống ĐK tiêu chuẩn; đưa thiết những khí hình thành không rã nội địa.

Bạn đang xem: Đề thi sở giáo dục hà nội

Câu 41. Chất X bao gồm vị ngọt hơn mặt đường mía, có rất nhiều trong mật ong và những các loại quả ngọt nhỏng dừa, xoài,.. X là


Câu 42. Hòa tung hết 11,2 gam Fe bằng dung dịch axit sunfuric loãng. Sau bội phản ứng, chiếm được V lít khi duy nhất. Giá trị của V là


A. Au. B. Fe. C. Cu. D. Ag.

Câu 46. Tên điện thoại tư vấn của este CH3CH3COOCH3 là

A. metyl propionat. B. etyl axetat C. metyl axetat. D. etyl fomat

Câu 47. Chất làm sao dưới đây cùng dãy đồng đẳng với CH3-COOH?

A. CH3-CHO. B. CH3-OH. C. HCOOCH3. D. C2H5-COOH.

Câu 48. Chất X được áp dụng để tiếp tế clorua vôi, có tác dụng vật liệu vào tạo ra,.. X còn được gọi là cùng với tôi. Công thức chất hóa học của X là

A. CaCl2. B. Ca(OH)2. C. CaCO3. D. CaSO4.

Câu 49. Chất nào sau đây chưa phải là chất năng lượng điện li?

A. HNO3. B. KCl. C. NaOH. D. C2H5OH.

Câu 50. Sắt bị nam châm hút là do

A. Fe dẫn điện xuất sắc. B. sắt tất cả tính lây truyền tự.

C. Fe là kim loại nhẹ. D. sắt tất cả ánh nắng mặt trời lạnh chảy thấp

Câu 51. Chất mập là trieste của axit Khủng với

A. ancol metylic. B. etylen glicol. C. glixerol. D. ancol etylic.

Câu 52. Kyên ổn các loại làm sao dưới đây pha chế được bằng phương pháp sức nóng luyện?

A. Na. B. K. C. sắt. D. Ca

Câu 53. Chất như thế nào sau đây ko bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH?

A. Metyl axetat. B. Phenol. C. Anđehit fomic. D. Axit axetic.

Câu 54. Kyên ổn một số loại R ở trong nhóm IA. Công thức oxit của R là

A. RO. B. R2O. C. RO. D. Reshopdaroana.com.

Câu 55. Hợp kyên ổn liti – nhôm cực kỳ nhẹ, được áp dụng trong

A. chất trao đổi nhiệt độ vào lò bội nghịch ứng hạt nhân.

B. tế bào quang quẻ năng lượng điện.

C. kinh nghiệm sản phẩm ko.

D. trang bị báo cháy.

Câu 56. Chất nào sau đó là amin bậc hai?

A. Trimetylamin. B. Metylamin. C. Etylamin. D. Đietylamin.

Câu 57. Ure (gồm công thức công thức (NH2)2CO) là 1 trong nhiều loại phân bón chất hóa học đặc biệt quan trọng cùng được dùng thịnh hành vào NNTT. Ure thuộc loại

A. phân đạm. B. phân kali. C. phân lạm. D. phân các thành phần hỗn hợp.

Câu 58. Quặng Fe làm sao dưới đây được thực hiện có tác dụng nguyên vật liệu chế tạo axit sunfuric?

A. Pirit. B. Hematit. C. Manhetit. D. Xiderit.

Câu 59. Lên men m gam glucozo thành ancol etylic cùng với năng suất 75%, chiếm được 9,2 gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 18,0. B. 36,0. C. 48,0. D. 24,0

Câu 60. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đông đảo có khả năng tham mê gia phản ứng

A. thủy phân. B. trùng đúng theo. C. tchũm bạc. D. tổ hợp Cu(OH)2.

Câu 61. Cho sơ đồ dùng bội phản ứng: X + H2SO4 (sệt nóng) Fe2(SO4)3 + Seshopdaroana.com + H2O. X không thể là chất làm sao sau đây?

A.

Xem thêm: Giáng My Mặc Áo Tắm Lưới Khoe Dáng Nuột Nà Đáng Ngưỡng Mộ Ở Tuổi 49

Fe(OH)2. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4

Câu 62. Este như thế nào tiếp sau đây không điều chế được bằng phản ứng este hóa?

A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH2COOC2H5.

Câu 63. Amino axit X (phân tử chứa 1 nhóm NH2 với 1 đội COOH, không tồn tại nhóm chức khác) chức năng trọn vẹn cùng với 200 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được 19,4 gam muối. Công thức phân tử của X là

A. C3H7Neshopdaroana.com. B. C4H9Neshopdaroana.com. C. C5H11Neshopdaroana.com. D. C2H5Neshopdaroana.com

Câu 64. Polime X là chất rắn, rất bền bỉ, cứng, trong veo cùng đến ánh sáng truyền qua xuất sắc đề xuất được dùng làm chế tạo chất liệu thủy tinh cơ học plexiglas. X là

A. polietilen B. poli(metyl metacrylat).

C. poliacrilonitrin D. poli(vinyl clorua).

Câu 65. Tính cứng tạm thời của nước tạo ra vày các muối

A. Ca(HCO3)2 cùng Mg(HCO3)2. B. CaCl2 với MgCl2.

C. NaCl cùng NaHCO3. D. CaCl2 và Ca(HCO3)2.

Câu 66. Cho những polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), polistiren, polibutađien, tơ nilon-6,6. Số polime được pha trộn bởi phản nghịch ứng trùng thích hợp là

A. 2 B. 3. C. 5. D. 4

Câu 67. Phát biểu làm sao sau đây đúng?

A. Alanin có tên thay thế là axit 2-aminoetanoic.

B. Tất cả các amino axit đều phải sở hữu đặc điểm lưỡng tính.

C. Ở điều kiện thường, amino axit là chất lỏng hoặc rắn.

D. Axit glutamic sử dụng làm cho gia vị (Hotline là mì chính giỏi bột ngọt).

Câu 68. Nhiệt phân toàn diện 100 gam một mẫu đá vôi (yếu tố tất cả CaCO3 với các tạp chất trơ) chiếm được 17,92 lkhông nhiều Ceshopdaroana.com. Phần trăm cân nặng của CaCO3 vào mẫu đá vôi trên là

A. 56,00%. B. 80,00%. C. 44.80%. D. 75,00%.

(Lời giải) Câu 69. Đun lạnh 1,0 mol các thành phần hỗn hợp X tất cả hiđro với nhị hiđrocacbon mạch hsinh hoạt vào bình kín tất cả Ni làm cho xúc tác Sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y phải 42,56 lkhông nhiều eshopdaroana.com, thu được Ceshopdaroana.com và H2O có tỉ lệ thành phần mol tương ứng là 6:7. Cho 0,5 mol X làm phản ứng cùng với dung dịch nước brom dư. Số mol brom buổi tối nhiều bội phản ứng là

A. 0,4 B. 0,3. C. 1,0 D. 0,8.

(Lời giải) Câu 70. Cho a mol Zn vào hỗn hợp chứa 0,2 mol AgNO3 với 0,15 mol Cu(NO3)2. Sau một thời gian thu được 29,35 gam chất rắn và hỗn hợp X đựng 2 muối bột. Tách riêng rẽ chất rắn, thêm tiếp 6,72 gam bột Fe vào X, phản nghịch ứng xảy ra toàn vẹn nhận được 7,52 gam hóa học rắn. Giá trị của a là

A. 0,22 B. 0,27 C. 0,18 D. 0

(Lời giải) Câu 71. Cho các tuyên bố sau:

(a) Tthế thiếc lên Fe là phương thức đảm bảo kim loại bằng cách thức điện hóa.

(b) Trong quá trình năng lượng điện phân, tại anot xảy ra quá trình oxi hóa.

(c) Cho mẫu mã nhỏ dại Na vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa red color.

(d) Vỏ những loại ốc, sò, hến tất cả cất CaCO3.

(e) Đề rõ ràng khí Ceshopdaroana.com và Seshopdaroana.com có thể cần sử dụng dung dịch nước vôi trong

Số tuyên bố đúng là

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

(Lời giải) Câu 72. Cho sơ đồ dùng chuyển hóa:

*

Biết: A, B, X, Y, Z, T là các phù hợp chất không giống nhau; X, Y, Z gồm cất natri; Mx +Mz= 96; từng mũi tên ứng với một pmùi hương trình hóa học của phản nghịch ứng xảy ra giữa 2 hóa học tương ứng ;các ĐK bội nghịch ứng coi nhỏng tất cả đủ. Phân tử khối hận của hóa học làm sao dưới đây đúng?

A. MT=40. B. MA = 170. C. MY= 78. D. MZ = 84.

(Lời giải) Câu 73. Đốt cháy trọn vẹn m gam chất béo X cần 3,875 mol eshopdaroana.com, nhận được 2,75 mol Ceshopdaroana.com. Mặt không giống, 0,2 mol X tác dụng được buổi tối đa cùng với 0,4 mol Br2 vào hỗn hợp. Cho m gam X chức năng toàn vẹn hỗn hợp NaOH chiếm được a gam muối hạt. Giá trị của a là

A. 39.7. B. 35.1. C. 44,3 D. 48,9.

(Lời giải) Câu 74. Dẫn 0,65 mol hỗn hợp bao gồm tương đối nước với khí Ceshopdaroana.com qua than nung đỏ, thu được một,0 mol tất cả hổn hợp X bao gồm CO, H2 với Ceshopdaroana.com. Cho X hấp thụ không còn vào 200 ml hỗn hợp NaOH 2M, chiếm được dung dịch Y. Cho từ tốn dung dịch Y vào 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lkhông nhiều khí Ceshopdaroana.com. Giá trị của V là

A. 4,480. B. 3,360 C. 2,240. D. 2,688.

(Lời giải) Câu 75. Este X hai chức, mạch hlàm việc gồm cách làm phân tử C7H10O4. Từ X tiến hành những bội nghịch ứng theo sơ đồ vật sau:

(1) X+ NaOH (dư) → X1 + X2 +X3 (t0)

(2) X2 + H2 → X3 (t0)

(3) X + H2SO4 (loãng) →Y + Na2SO4 (t0)

Phát biểu làm sao sau đây sai?

A. Các chất X với X2 đều phải có liên kết đôi C=C.

B. Nhiệt độ sôi của chất Y cao hơn của các hóa học X2, X3.

C. Phân tử X1 bao gồm 2 nguim tử H.

D. Từ X3 gồm phản ứng trực tiếp chế tạo thành X2

(Lời giải) Câu 76. Cho những tuyên bố sau:

(a) Thành phần hầu hết của khí biogas là butan.

(b) Để khử mùi tanh của cá sau khoản thời gian mổ có thể dùng các chất nhỏng giấm ăn, ckhô hanh,.

(c) Nước xay của trái nho chín rất có thể ttê mê gia bội phản ứng tnuốm bạc.

(d) Ancol etylic kết hợp được Cu(OH)2 ngơi nghỉ nhiệt độ thường

(e) Một số este có mùi thơm, không độc được dùng làm hóa học chế tác hương trong công nghiệp thực phđộ ẩm.

(f) Liên kết peptit là liên kết -CO-NH- thân nhì đơn vị chức năng amino axit.

Số phát biểu đúng

A. 3. B. 5. C. 4 D. 2.

(Lời giải) Câu 77. Hòa rã trọn vẹn 5,52 gam Mg trong dung dịch tất cả HCl và Fe(NO3)3, chiếm được dung dịch X (chỉ chứa các muối) cùng tất cả hổn hợp Y gồm tư khí ko color (trong các số đó có 0,02 mol H2 và cha trong bốn khí gồm số mol bằng nhau). Chia X có tác dụng 2 phần bằng nhau:

– Phần 1 tính năng với dung dịch AgNO3 dư, chiếm được 39,825 gam kết tủa.

– Phần 2 tính năng đầy đủ cùng với 0,27 mol NaOH, thu được kết tủa T. Nung T trong không gian cho trọng lượng không thay đổi được 5,8 gam hóa học rắn khan.

Các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng của khí bao gồm bộ phận khối lớn số 1 trong Y là

A. 66,67%. B. 48,89%. C. 62,22% D. 33,67%

(Lời giải) Câu 78. Tiến hành thí điểm nghiên cứu và phân tích bội phản ứng tcố bạc của glucozơ theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm không bẩn.

Bước 2: Nhỏ tiếp từng giọt hỗn hợp NH3 cho tới khi kết tủa vừa lộ diện lại tan không còn.

Bước 3: Thêm 1 ml dung dịch glucozơ vào ống thử bên trên.

Cách 4: Đun nóng vơi ống thử.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 4 quan liêu giáp thấy thành ống thử sáng nhỏng gương.

(b) Nếu nuốm glucozơ bởi saccarozơ thì những hiện tượng kỳ lạ trong thử nghiệm trên ko chuyển đổi.

(c) Sản phẩm hữu cơ chiếm được vào hỗn hợp sau bước 4 gồm công thức phân tử là C6H15O7N.

(d) Ở bước 4 xảy ra quy trình khử glucozơ.

(e) Thí nghiệm bên trên chứng minh phân tử glucozơ gồm nhóm CHO.

Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

(Lời giải) Câu 79: Hỗn đúng theo X tất cả KCl, CuO, Na2CO3. Cho 30,05 gam X tính năng toàn diện cùng với hỗn hợp cất HCl với H2SO4, sau phản nghịch ứng chiếm được 2,24 lít Ceshopdaroana.com cùng hỗn hợp Y chỉ đựng muối bột hòa hợp. Tiến hành điện phân Y cùng với các năng lượng điện rất trơ, màng ngăn uống xốp, cái điện ko đổi. Tổng số mol khí nhận được bên trên cả nhị năng lượng điện rất (n mol) dựa vào vào thời gian năng lượng điện phân (t giây) được biểu hiện nhỏng trang bị thị mặt. Giả sử công suất điện phân là 100%, bỏ qua sự cất cánh khá của nước. Kăn năn lượng hóa học rã trong hỗn hợp Y là

*

A. 39,55 B. 37,45 C. 42,75 D. 40,65

(Lời giải) Câu 80. Đun rét 0,13 mol hỗn hợp X bao gồm một este 1-1 chức với một este nhị chức cùng với hỗn hợp NaOH đầy đủ. Sau phản bội ứng, thu được sản phẩm cơ học chỉ chứa etylen glicol và hỗn hợp Y bao gồm 3 muối hạt của 3 hóa học hữu cơ đối kháng chức. Cho toàn cục etylen glicol qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 6,0 gam. Đốt cháy hoàn toàn Y buộc phải cần sử dụng 0,475 mol eshopdaroana.com, chiếm được Na2CO3 với 0,67 mol các thành phần hỗn hợp bao gồm Ceshopdaroana.com cùng H2O. Kân hận lượng của muối bột tất cả phân tử kân hận nhỏ dại độc nhất ngay gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?