Đề thi đại học môn toán khối d năm 2008

- Lượt xem: 65,374 - link tải: Tải về- Đề thi

- Chụ ý: Các tệp tin đề bao gồm định dạng .PDF, để phát âm được bạn phải ứng dụng gọi PDF. Nếu chúng ta chưa tồn tại, chúng ta có thể vào chỗ này nhằm tải về


Bạn đang xem: Đề thi đại học môn toán khối d năm 2008

Phiên bạn dạng Text

BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀCHÍNH THỨC ĐÁPhường ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀTHI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008Môn: TOÁN, khối hận D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Nội dung Câu Điểm I 2,00 1 Khảo cạnh bên sựvươn lên là thiên và vẽ đồthịcủa hàm số(1,00 điểm) •Tập khẳng định : D = . •Sựbiến thiên : , 2y" 3x 6x =− x0 y" 0x2= ⎡=⇔⎢= ⎣.0,25 •yCĐ= () () CTy0 4, y y2 0. === 0,25 •Bảng biến thiên : 0,25 • Đồthị: Trang 1/4 0,25 2 Chứng minc rằng số đông con đường trực tiếp … (1,00 điểm) gọi là đồthịhàm số(1). Ta thấy ở trong Đường trực tiếp d đi qua với hệsốgóc k (k > – 3) gồm phương trình : y = kx – k + 2. (C) I(1;2) (C).I(1;2)Hoành độgiao điểm của cùng d là nghiệm của phương trình (C)32 x3x4k(x1)2 −+=−+⇔ 2(x 1) x 2x (k 2) 0 ⎡⎤ −−−+= ⎣⎦⇔ 2x1x2x(k2)0(*)= ⎡⎢−−+= ⎣.0,50 Do đề xuất phương trình (*) tất cả biệt thức Δ= với không là nghiệm của (*). Suy ra d luôn luôn cắt tại bố điểm rành mạch I( cùng với là nghiệm của (*). k>−x −∞0 2 +∞y’ + 0 − 0 y 4 0 −∞+ +∞4 −1 Oy2 x (ứng cùng với giao điểm I) 3 + >x ;y ),I"3k 0 x1=(C)IIAA BB A(x ;y ),B(x ;y ) AB x , xVì cùng I, A, B cùng thuộc d cần I là trung điểm của đoạn thẳng AB (đpcm). AB xx22x +==0,50 II 2,00 1 Giải phương trình lượng giác (1,00 điểm) Pmùi hương trình sẽ cho tương tự cùng với 24sinx cos x s in2x = 1 + 2cosx + ⇔ (2cosx 1)(sin2x 1) 0. +−=0,50 12 cosx x k2 .23π•=−⇔=±+πsin2x 1 x k .4π•=⇔=+πNghiệm của phương trình đã cho là 2xk2,3π=± + π xk4π=+ ). ∈> π (k0,50 2 Giải hệphương thơm trình (1,00 điểm) Điều kiện : x ≥1, y ≥0. Hệpmùi hương trình đã mang lại tương tự với (x y)(x 2y 1) 0 (1)x2y yx1 2x 2y(2)+−−= ⎧⎪⎨−−=− ⎪⎩Từ điều kiện ta bao gồm x + y > 0 yêu cầu (1) ⇔x = 2y + 1 (3). Trang 2/4 0,50 Thay (3) vào (2) ta được (y 1) 2y 2(y 1) +=+ ⇔y = 2 (vày ) ⇒x = 5. y1 0 +>Nghiệm của hệlà (x;y) (5;2). =0,50 III 2,00 1 Viết pmùi hương trình mặt cầu đi qua các điểm A, B, C, D (1,00 điểm) Phương thơm trình phương diện cầu buộc phải tìm kiếm bao gồm dạng trong các số ấy 222 x y z 2ax 2by 2cz d 0 (*), ++ + + + += 222 a b c d 0 (**). ++−>Thay tọa độcủa những điểm A, B, C, D vào (*) ta được hệpmùi hương trình 6a 6b d 186a 6c d 186b 6c d 186a 6b 6c d 27.++=− ⎧⎪++=− ⎪⎨++=− ⎪+++=− ⎩0,50 Giải hệbên trên cùng đối chiếu với điều kiện (**) ta được phương trình khía cạnh cầu là 222 x y z 3x 3y 3z = 0. ++ − − −0,50 2 Tìm tọa độtrung khu mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (1,00 điểm) Mặt cầu đi qua A, B, C, D gồm trung tâm 333I;; 222⎛⎞ ⎜⎟ ⎝⎠.Gọi phương thơm trình mặt phẳng đi qua cha điểm A, B, C là mx ny pz q 0 +++= 222 (m n p 0). ++>Ttốt tọa độcác điểm A, B, C vào pmùi hương trình bên trên ta được 3m 3n q 03m 3p q 0 6m 6n 6p q 0.3n 3p q 0.++= ⎧⎪++=⇒ ===−≠ ⎨⎪++= ⎩Do kia phương thơm trình mặt phẳng (ABC) là xyz60. ++−=0,50 Tâm mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC đó là hình chiếu vuông góc của điểm I cùng bề mặt phẳng (ABC). HPhương trình đường thẳng IH : 33 xyz 22 .111−−− ==32Tọa độ điểm H là nghiệm của hệphương thơm trình xyz6033 xyz 22++−= ⎧⎪⎨−=−=− ⎪⎩3.2Giải hệtrên ta được H(2;2;2).0,50 IV 2,00 1 Tính tích phân (1,00 điểm) Đặt và ulnx =3dxdvx=dxdux⇒ = với 21v.2x=− 0,25 khi kia 2 2231 1ln x dxI2x 2x=− +∫221ln 2 18 4x=− −0,50 32ln2.16−=0,25 2 Tìm giá chỉ trịlớn số 1 cùng nhỏduy nhất của biểu thức (1,00 điểm) Ta bao gồm <>2 22(x y)(1 xy) (x y)(1 xy) 1 1 1PP(1 x ) (1 y) 4 4 4 (x y) (1 xy)−− ++ =≤ ≤⇔− ≤++ +++Trang ba phần tư . ≤0,50 •lúc thì x0,y1 == 1P..4=−•lúc thì x1,y0 == 1P.4=Giá trịnhỏduy nhất của Phường bằng 1,4− giá bán trịlớn số 1 của P bởi 1.40,50 V.a 2,00 1 Tìm n biết rằng…(1,00) Ta gồm 2n 0 1 2n 1 2n2n 2n 2n 2n0 (1 1) C C ... C C .−=−=−+− +2n 2n 0 1 2n 1 2n2n 2n 2n 2n2 (1 1) C C ... C C .−=+ = + ++ +0,50 ⇒13 2n12n 2n 2n 2nC C ... C 2 .−− +++ =16. Từgiảthiết suy ra 2n 122048n −=⇔= 0,50 2 Tìm tọa độ đỉnh C ...(1,00 điểm) Do B,C thuộc (P), B không giống C, B cùng C khác A buộc phải 2bB( ;b),162cC( ;c)16với b, c là nhì sốthực tách biệt, b 4 ≠ với c4 . ≠22 bc AB 1;b 4 , AC 1;c 4 .16 16⎛⎞⎛ =−− =−− ⎜⎟⎜ ⎝⎠⎝JJJG JJJG⎞⎟⎠Góc nên n oBAC 90 =AB .AC 0 =JJJG JJJG⇔22 bc11(b4)(c4) 16 16⎛⎞⎛⎞ −−+−− ⎜⎟⎜⎟ ⎝⎠⎝⎠ 0 =⇔ (1). 272 4(b c) bc 0 +++=0,50 Pmùi hương trình mặt đường trực tiếp BC là: 222cxyc 16bcb c16 16−−=−−16x (b c)y bc 0 ⇔−++=(2). Từ(1), (2) suy xuống đường trực tiếp BC luôn đi qua điểm cố định và thắt chặt I( 17; 4). −0,50 V.b 2,00 1 Giải bất pmùi hương trình logarit (1,00 điểm) Bpt vẫn mang đến tương tự với 2x3x2 01x−+ ⇔⎢> ⎣2 x0 x4x20x 22x222 Tính thểtích kân hận lăng trụvới khoảng cách giữa hai tuyến phố trực tiếp (1,00 điểm) Từgiảthiết suy ra tam giác ABC vuông cân tại B. Thểtích kân hận lăng trụlà 23 ABC.A " B"C" ABC12 VAA".Sa2..a22 ===Trang 4/4 a (đvtt). 0,50 A"B"BMECAC"hotline E là trung điểm của BB khi đó phương diện phẳng (AME) tuy nhiên tuy nhiên với cần khoảng cách giữa hai tuyến đường trực tiếp AM, bởi khoảng cách thân với khía cạnh phẳng (AME). ". B"CB"CB"CNhận thấy khoảng cách từB cho khía cạnh phẳng (AME) bởi khoảng cách từC cho phương diện phẳng (AME). gọi h là khoảng cách từB cho mặt phẳng (AME). Do tứdiện BAME có BA, BM, BE song một vuông góc buộc phải 0,50 222211 1 1hBABMBE =+ +2 2221142h aaa=++=27aa7h.7⇒ = ⇒a7.7Khoảng biện pháp thân hai tuyến phố thẳng cùng AM bởi B"C----------------Hết----------------

Đáp án cùng thang điểm Đề thi ĐH kăn năn D môn Toán năm 2008


Xem thêm: Phản Ứng Của Ông Đặng Lê Nguyên Vũ Ngoại Tình, Ông Đặng Lê Nguyên Vũ Có Ngoại Tình Như Vợ Tố

Bài bắt đầu nhất


Bài phổ biến


Seoqueries terms

http://eshopdaroana.com com/dap-an-va-thang-diem-de-thi-dai-hoc-khoi-d-mon-toan-nam-2008/

dap an de thi dai hoc mon toan khoi d 2008 Dap an de thi dẻo hoc mon toan khoi D nam 2008 de thi dai hoc khoi D nam giới 2008 d 2008 dap an toan khoi D 2008 dap an toan d 2008 dap an de thi toan khoi d nam giới 2008 de thi toan khoi D 2008 de thi toan khoi d phái mạnh 2008 dap an de thi dẻo hoc khoi d 2008 Dap an de thi dẻo hoc khoi d nam giới 2008 dap an de thi toan khoi D 2008 de toan khoi d 2008 dap an de toan khoi d 2008 toán thù d 2008 De thi dai hoc mon toan khoi D phái mạnh 2008 Toan khoi d 2008 de toan khoi d phái mạnh 2008 dap an de toan khoi d nam giới 2008