Đề thi đại học môn lý khối a năm 2014

Chiều 5/7, Sở GD&ĐT sẽ chào làng đáp án đề eshopdaroana.com lý kăn năn A, Amột năm năm trước tất cả những mã đề:319, 746, 493, 692, 259, 825.

Đề eshopdaroana.com ĐH môn Lý năm nay được đánh giá là giàn trải toàn chương trình tuy vậy không tấn công đố.

Xem thêm: Top 10 Địa Chỉ Bán Gốm Sứ Bát Tràng Tại Hà Nội, Cửa Hàng Bán Gốm Sứ Bát Tràng Tại Hà Nội

Thí sinh học tập lực trung bình hơi rất có thể giành được 7 điểm. Đề eshopdaroana.com này có khoảng chừng 19 câu dễ dàng. Khó tốt nhất là câu số 2 và 5 vị yên cầu TS bắt buộc có chức năng phát âm được thứ thị new giải được.

Đề eshopdaroana.com ĐH môn Lý khối A, A1 năm 2014

Đề eshopdaroana.com gồm 6 mã đề: 319, 746, 493, 692, 259, 825 (Đáp án của bộ GD&ĐT xem phía dưới)

Tải về đề eshopdaroana.com với câu trả lời đề eshopdaroana.com môn Vật Lý kăn năn A,A1 toàn bộ những mã đề 

*

*

*

*

*

Đáp án đề eshopdaroana.com môn lý khối hận A, A1 năm năm trước mã đề 259

Đáp án đề eshopdaroana.com môn Lý kăn năn A, A1 năm 2014 của Sở GD&ĐT - Mã đề 259
1C11A21A31C41C
2A12D22A32D42D
3D13D23B33D43A
4A14D24B34A44D
5C15B25C35B45A
6D16A26C36C46C
7C17D27B37A47C
8B18B28B38D48C
9B19C29A39B49B
10B20A30C40D50C

Đáp án đề eshopdaroana.com môn lý khối hận A, Amột năm 2014 mã đề 319

Đáp án đề eshopdaroana.com môn Lý kăn năn A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 319
1C11A21D31B41B
2B12B22A32C42D
3B13D23B33C43D
4D14B24A34C44A
5B15B25A35D45C
6D16D26A36B46B
7C17C27C37A47A
8A18B28C38B48A
9A19D29B39C49C
10A20C30D40D50D

Đáp án đề eshopdaroana.com môn lý khối A, A1 năm năm trước mã đề 493

Đáp án đề eshopdaroana.com môn Lý kăn năn A, A1 năm 2014 của Sở GD&ĐT - Mã đề 493
1D11A21B31B41C
2B12B22D32B42A
3B13C23B33D43A
4A14D24A34A44C
5A15C25B35A45A
6D16A26D36A46C
7D17B27B37D47D
8B18D28C38B48C
9C19A29C39D49D
10C20C30C40D50D

Đáp án đề eshopdaroana.com môn lý khối A, Amột năm 2014 mã đề 692

Đáp án đề eshopdaroana.com môn Lý kăn năn A, Amột năm 2014 của Sở GD&ĐT - Mã đề 692
1A11B21A31A41C
2B12D22C32B42B
3A13B23C33D43B
4A14A24C34C44C
5C15A25B35D45C
6A16D26D36B46A
7D17B27A37A47B
8D18C28C38D48B
9D19B29D39C49B
10D20C30A40B50D

Đáp án đề eshopdaroana.com môn lý khối hận A, A1 năm năm trước mã đề 746

Đáp án đề eshopdaroana.com môn Lý kân hận A, A1 năm năm trước của Sở GD&ĐT - Mã đề 746
1D11C21D31A41C
2B12B22B32C42D
3D13A23C33B43C
4B14C24C34C44B
5D15A25A35A45B
6A16B26B36D46A
7C17B27D37A47A
8C18A28A38B48A
9A19C29D39C49D
10C20D30B40D50D

Đáp án đề eshopdaroana.com môn lý khối hận A, Amột năm năm trước mã đề 825

Đáp án đề eshopdaroana.com môn Lý khối hận A, A1 năm 2014 của Bộ GD&ĐT - Mã đề 825
1D11C21C31D41D
2A12D22D32B42D
3B13C23D33A43B
4A14B24C34C44D
5B15A25A35A45D
6D16A26C36D46B
7A17B27B37B47B
8D18C28C38A48B
9B19A29D39C49C
10A20C30A40B50C