Đề cương đồ án tốt nghiệp

Đặt vấn đề

Bảo đảm chất lượng đào tạo nói tầm thường, chất lượng đào tạo đại học nói riêng đã được xác định là nhiệm vụ trọng trọng điểm của đơn vị trường nhằm xây dựng và phân phát triển một thương hiệu về chất lượng giáo dục đại học, khẳng định vị thế của trường trong thị trường lao động chất lượng cao. Mặt khác, bảo đảm chất lượng đào tạo đại học các khóa đầu còn là cơ sở cùng tiền đề mang lại việc bảo đảm chất lượng đào tạo những khoá sau. Vì vậy ngay lập tức từ khóa đào tạo đầu tiên và vào suốt quy trình đào tạo công ty trường đã chỉ đạo những khoa, những đơn vị chức năng thường xuim đánh giá chỉ rút tởm nghiệm các hoạt động tổ chức quản lý đào tạo, nội dung chương trình với phương pháp đào tạo, kịp thời điều chỉnh những bất cập với tra cứu các giải pháp bảo đảm chất lượng.

Rút kinh nghiệm từ việc giao, hướng dẫn cùng tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp mang đến sinch viên khóa 1, Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cùng yêu thương cầu những khoa phải chủ động, tích cực thiết kế và lựa chọn đề tài, chọn các cô giáo hướng dẫn, hướng dẫn sinh viên với chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất... để bảo đảm đạt mục tiêu về chất lượng làm cho và bảo vệ đồ án tốt nghiệp, kịp thời rút ít ghê nghiệm với chuẩn bị tốt những điều kiện cho những khoá tiếp theo.

Bạn đang xem: Đề cương đồ án tốt nghiệp

Nhằm tạo sự thống nhất trong số khoa và giúp cho sinh viên bao gồm được những định hướng ban đầu Khi thực hiện nhiệm vụ làm đồ án, chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin cơ bản trải qua tài liệu hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp mang tính chất tầm thường nhất để sinch viên cùng những gia sư hướng dẫn thực hiện. Tuỳ theo đặc điểm của ngành đào tạo, nội dung và tính chất của từng đề tài, kết cấu của đồ án có thể gồm những thế đổi đến phù hợp.

Vì thời gian chuẩn bị gấp, chắc chắn tài liệu sẽ còn những thiếu sót cần bổ sung. Rất hy vọng được sự đóng góp ý kiến của các độc giả để hoàn thiện vào lần sau.


Khái niệm đồ án tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) là chăm khảo mang tính tổng hợp sau thời điểm kết thúc chương trình đại học kỹ thuật chuyên môn, bao gồm: những nghiên cứu về một vấn đề kỹ thuật hoặc toàn bộ công nghệ, dự án công trình kỹ thuật thiết kế mang tính tổng hợp về toàn bộ dây chuyền công nghệ hoặc một công trình xây dựng kỹ thuật. (PGS.TS. Lưu Xuân Mới Phương pháp luận NCKH, NXB Đại học sư phạm. Hà Nội 2003.trang 232).

Kết quả đánh giá đồ án tốt nghiệp là cơ sở để đơn vị trường công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

Theo Quyết định số 526/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 11 mon 9 năm 2006 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy định cụ thể hoá Quy chế đào tạo đại học với cao đẳng hệ thiết yếu quy theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 mon 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục cùng Đào tạo, Đồ án tốt nghiệp được coi là học phần có khối lượng tương đương 12 ĐVHT đối với trình độ đại học và 10 ĐVHT đối với trình độ cao đẳng.

Đồ án tốt nghiệp là một loại luận văn khoa học với được xem như một công trình nghiên cứu khoa học. Vì vậy người viết ĐATN cần chuẩn bị ko chỉ nội dung khoa học bên cạnh đó cả phương pháp luận nghiên cứu.

Tài liệu hướng dẫn này dung chung cho cả đồ án và luận văn tốt nghiệp sau đây gọi tầm thường là Đồ án tốt nghiệp.


Môt số quy định tầm thường về việc giao với hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

- Sinch viên phải được định hướng trước về đề tài mà mình thực hiện. Các khoa cần chuẩn bị ngân hàng đề tài cố nhiên list giáo viên hướng dẫn mang lại sinc viên lựa chọn phù hợp với khả năng với thiên hướng của bản thân. Đề tài phải được Hội đồng Khoa học với đào tạo của khoa trải qua, trưởng khoa và trưởng bộ môn cam kết trước lúc giao cho sinch viên thực hiện cùng phải ghi đầy đủ những mục, yêu thương cầu và nhiêm vụ cụ thể ( theo Phụ lục 1).

- Nội dung với khối lượng công việc được giao vào đề tài phải bảo đảm phù hợp mục tiêu, chương trình đào tạo và khối lượng thời gian quy định.

- Sau lúc giao đề tài, giáo viên hướng dẫn phải làm cho việc trực tiếp với sinh viên, nêu những yêu cầu, hướng dẫn sơ bộ ban đầu, thống nhất nguyên ổn tắc cùng kế hoạch những đợt thông qua đề tài, kế hoạch đó phải được thông tin công khai minh bạch tại văn chống khoa, Lúc có vậy đổi đột xuất thầy giáo hướng dẫn phải chủ động thông tin đến sinch viên biềt cùng bố trí lịch bổ sung.

- Môt thầy giáo hướng dẫn tối đa không quá 3 đề tài trong một khóa tốt nghiệp. Đề tài tất cả thể được thực hiện độc lập hoặc theo team nhưng không quá 3 sinc viên, một đề tài gồm thể gồm từ 1 đến 2 người hướng dẫn, nhưng nhất thiết phải có 2 người chấm phản biện.

- Các đề tài tương quan đến thiết kế, chế tạo những sản phẩm phục vụ đào tạo cần đầu tư kinh phí để thực hiện, khoa phải bao gồm report giải trình với dự toán thù sớm, đề xuất với các phòng chức năng trước khi triển khai thực hiện để lập kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt ngân sách đầu tư hỗ trợ nhằm góp sinc viên thực hiện đề tài.

- Các nội dung không giống thực hiện theo các quy định trong Quy chế đào tạo đại học với cao đẳng hệ bao gồm quy theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 mon 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục với Đào tạo.


Bước 1: Xác định đề tài

Dù đề tài được chỉ định giỏi đề tài tự chọn thì sinc viên làm cho ĐATN cũng phải:

Xác định nhiệm vụ nghiên cứu. Xác định đối tượng và khách thể nghiên cứu. Xác định giới hạn với phạm vi nghiên cứu. Lập và đối chiếu mục tiêu nghiên cứu. Đặt tên đề tài.


Bước 2: Xây dựng đề cương

Đề cương nghiên cứu của đồ án là văn bản dự kiến nội dung và những bước tiến hành để trình thầy giáo hướng dẫn phê duyệt cùng có tác dụng cơ sở cho quá trình chuẩn bị đồ án.

Nội dung đề cương nghiên cứu của đồ án cần thuyết minh một số điểm sau:

Nêu lý do chọn đề tài. Khách thể với đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo giáp. Giới hạn với phạm vi nghiên cứu. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Cái mới của đề tài. Dàn ý nội dung của đề tài. Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài. Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, thiết bị thí nghiệm...)

Bước 3: Lập kế hoạch nghiên cứu

Kế hoạch nghiên cứu là sự định hướng mang đến toàn bộ quá trình nghiên cứu; là văn bản trình bày kế hoạch dự kiến triển knhị đề tài về tất cả những phương diện như: nội dung công việc, ấn định thời gian thực hiện từng công việc, sản phẩm cần có....

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu thường được dự kiến triển khai theo 5 giai đoạn sau:

a. Giai đoạn chuẩn bị:

Chọn đề tài, xác định đối tượng, nhiệm vụ cùng mục đích nghiên cứu. Lập kế hoạch sơ bộ mang lại việc nghiên cứu. Tiến hành thử một số công việc liên quan đến quá trình thực hiện đề tài.

b. Giai đoạn nghiên cứu thực sự:

Nghiên cứu thực tại cùng nêu rõ thực trạng của vấn đề thuộc đề tài. Thực hiện những nhiệm vụ đã đặt ra vào kế hoạch. Sơ kết với đánh giá sơ bộ các công việc đã thực hiện. Hoàn thiện công việc với xong xuôi kế hoạch nghiên cứu.

c. Giai đoạn định ra kết cấu của đồ án:

Tiến hành tập hợp, xử lý những kết quả nghiên cứu. Lập dàn bài bác – cấu trúc của đồ án.

d. Giai đoạn viết đồ án:

Viết đồ án thiết yếu thức. Viết bản tóm tắt đồ án. Giai đoạn bảo vệ đồ án.

Bước 4: Thu thập với xử lý báo cáo

Nghiên cứu những nguồn tài liệu. Tìm hiểu thực tại. Xử lý thông tin: chọn lọc, sắp xếp, phân tích, tổng hợp tài liệu, tư liệu, số liệu... Thiết kế, thực hành, thí nghiệm, chế tạo sản phẩm...

Bước 5: Viết thuyết minc đồ án

Thuyết minh phải được viết ngay từ thời gian đầu. Sau lúc viết nháp cần phải thông qua cô giáo hướng dẫn, chỉ khi nào cô giáo hướng dẫn thông qua, sinh viên mới được phép viết vào bản chủ yếu.


Bước 6: Bảo vệ đồ án

Sau lúc đã ngừng đồ án với được cô giáo hướng dẫn cam kết duyệt, sinch viên bước vào giai đoạn chuẩn bị kiến thức để bảo vệ. Sinh viên cần xem lại cẩn thận tất cả những bản vẽ, thuyết minch và sản phẩm (nếu có). Để bảo vệ được tốt, sinch viên cần nắm vững nội dung những phần vào thuyết minch, trong các bản vẽ hoặc sản phẩm không giống của đồ án.

Giáo viên hướng dẫn cần tổ chức đến sinch viên bảo vệ thử để rút ít khiếp nghiệm cho kỳ bảo vệ bao gồm thức đạt kết quả tốt hơn.


Yêu cầu chung

Đồ án phải được trình bày ngắn gọn, ví dụ, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xoá, có đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.

Riêng trang Bìa đố án (coi Phụ lục 2):

- Dòng Title chữ in hoa, cỡ 11.

- Dòng chữ: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: chữ in hoa, cỡ 28.

- Các dòng chữ Ngành, chuyên ngành, tên đề tài: chữ in hoa, cỡ 12.

- Các chiếc chữ khác: chữ thường, cỡ 16.


Nội dung đồ án

Đồ án tốt nghiệp phải được thể hiện bằng một văn bản trình bày kết quả nghiên cứu một vấn đề lý luận giỏi thực tiễn, trong đó gồm những kiến giải mới, những đóng góp mới, những đề xuất cùng ứng dụng sáng tạo có mức giá trị vào lĩnh vực tương quan đến đề tài. Đồ án phải được trình diễn logic, đảm bảo tính lôgic chặt chẽ theo trình tự sau:


Phần mở đầu

Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài). Khách thể cùng đối tượng nghiên cứu. Giới hạn với phạm vi nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu. Nhiệm vụ nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Ý nghĩa lý luận với thực tiễn của đề tài (những đóng góp mới của đề tài).

Phần nội dung

Đây là phần cơ bản, chủ yếu nhất của đồ án, nội dung đồ án bao gồm:

Tổng quan tiền vấn đề nghiên cứu Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu và so với kết quả.

Đồ án bao gồm thể chia thành chương, mục số lượng chương, mục phụ thuộc vào đặc điểm của đề tài, khối lượng nội dung, phương pháp trình bày của tác giả...). Song đồ án tốt nghiệp bao gồm ít nhất 3 chương:

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Các kết quả nghiên cứu.

Phần kết luận cùng khuyến nghị

- Kết luận của đồ án phải khẳng định được những kết quả nghiên cứu với chất lượng của đồ án, những đóng góp cùng những đề xuất mới. Kết luận phải có cơ sở khoa học với thực tiễn, được trình diễn lô ghích, cô đọng, sâu sắc, không tồn tại lời bàn cùng bình luận gì thêm.

- Đề xuất ý kiến: Nêu các khuyến nghị được rút ra từ kết quả nghiên cứu phù hợp, đề xuất những vấn đề mang tính bức xúc với triển vọng, những giải pháp mang ý nghĩa khả thi…


Phần tài liệu tyêu thích khảo

- Tài liệu tham khảo là những ấn phẩm bao gồm: sách, tạp chí, ... đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng về ý tưởng vào đồ án, cần được chỉ rõ việc sử dụng đó trong đồ án.

- Các tài liệu tham khảo phải được xắp xếp riêng biệt theo từng khối tiếng (Việt, Nga, Pháp, Đức....). Tài liệu đã đọc, ttê mê khảo, trích dẫn, sử dụng trong đồ án bằng thứ tiếng làm sao thì xếp vào khối tiếng đó. Giữ ngulặng văn không dịch, không phiên âm các tài liệu bằng tiếng nước quanh đó, kể cả các tài liệu bằng tiếng Trung, Nhật, Lào...

Xem thêm: Thpt Phan Đình Phùng: Ngôi Trường Phan Đình Phùng Hà Nội, Một Trường Ở Hà Nội Nghỉ Học Do Có Trường Hợp F1

- Trình tự sắp xếp danh mục tài liệu tsay mê khảo theo từng khối tiếng theo nguyên ổn tắc thứ tự ABC của họ, thương hiệu tác giả; cụ thể như sau:

+ Tác giả nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo Họ tác giả (kể cả các tài liệu đã dịch ra tiếng Việt cùng xếp ở khối tiếng Việt).

+ Tác giả Việt Nam: Xếp thứ tự ABC theo Tên tác giả mà không đảo lộn trật tự họ tên tác giả. Ví dụ: Nguyễn Văn An thì xếp ở vần A.

+ Tài liệu không mang tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC theo từ đầu của thương hiệu tài liệu.

- Các tài liệu tsi khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ những thông báo cần thiết với theo trình tự sau:

+ Số thứ tự, Họ cùng tên tác giả, Tên tài liệu, (sách hoặc tạp chí – in nghiêng). Nguồn (tên tạp chí, tập, số, năm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang hoặc số trang đối với sách).

+ Số thứ tự được đánh số liên tục từ đầu đến hết qua tất cả các khối tiếng (không đánh riêng từng khối).

+ Trích dẫn vào đồ án: tài liệu tsi khảo trích dẫn trong đồ án cần được trích dẫn theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục những tài liệu tđắm say khảo của luận án và số thứ tự đó được đặt trong ngoặc vuông.

+ Đối với tài liệu là những bài bác tạp chí tốt report vào kỷ yếu hội nghị, số trang của bài xích đó vào danh mục đã được chỉ rõ từ trang làm sao thì trích dẫn chỉ cần đặt số thứ tự của bài xích đó trong ngoặc vuông, ví dụ < 15 >.

+ Đối với tài liệu là sách, lúc đặt số thứ tự của tài liệu đó cần chỉ rõ đoạn vừa được trích dẫn ở trang nào của sách với số đầu tiên vào ngoặc là số thứ tự của tài liệu, số thứ hai là số trang của đoạn trích dẫn, ví dụ < 25; tr.105> hoặc <25; tr.132 – 137>

+ Đối với phần được trích dẫn từ nhiều loại tài liệu khác biệt, số thứ tự của các tài liệu được đặt độc lập vào từng ngoặc vuông, ví dụ < 15 >,< 16>, <23>.


Phần phụ lục

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội dung đồ án như số liệu, mẫu biểu, tnhãi ảnh,…Nếu đồ án sử dụng những câu trả lời đến một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng ngulặng bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; ko được cầm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày cầm tắt vào bảng biểu cũng cần nêu vào phụ lục của đồ án. Phụ lục của đồ án ko được dày hơn phần chủ yếu của đồ án. Phụ lục không được đánh số trang.

Việc sắp xếp phần phụ lục bắt buộc theo trình tự sau:

- Các công trình (bài viết) đi sâu từng khía cạnh của vấn đề nghiên cứu (nếu có).

- Bảng hướng dẫn, chỉ dẫn hoặc ước chú.

- Các biểu bảng số liệu, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ...

- Nếu tất cả nhiều phụ lục thì phụ lục được đánh số thứ tự bằng số la mã hoặc số ả rập.


Mục lục

Là trang ghi nắm tắt nội dung của đồ án thông qua các đề mục của từng chương, từng tiểu mục. Nên sắp xếp mục lục của đồ án gọn trên một trang giấy với đóng ở đầu quyển (coi phần Phụ lục 3).


Định dạng văn bản

Đồ án được trình diễn trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), cần sử dụng fonts chữ Times New Roman, bộ gõ Unicode. Cỡ chữ 13, dãn cái ở chế độ 1,5 line của hệ soạn thảo Microsoft Word, mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn dài khoảng bí quyết giữa các chữ; lề bên trên 3 centimet, lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm, lề phải 2 centimet. Các bảng biểu, hình vẽ trình diễn theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.


Trình bày những tiểu mục

Các tiểu mục của đồ án được trình diễn và đánh số thành team số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1, team tiểu mục 2, mục 1 chương 4). Tại mỗi team tiểu mục phải gồm không nhiều nhất hai tiểu mục; mục với chương cũng tương tự. Không có đồ án chỉ gồm chương 1 mà lại không có chương 2 hoặc chỉ gồm mục 1 nhưng không có mục 2.


Bảng biểu, hình vẽ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương (ví dụ hình 3.4 tất cả nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3). Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ những nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ (ví dụ “ Nguồn: Bộ Tài chủ yếu 1996 ”). Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê đúng mực trong danh mục tài liệu ttê mê khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi bên trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường những bảng ngắn với đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài phải để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay lập tức phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

Các bảng rộng vẫn đề nghị trình diễn theo chiều đứng lâu năm 297 mm của trang giấy, chiều rộng của trang giấy gồm thể hơn 210 mm. Crúc ý gấp trang giấy làm sao cho số và đầu đề của hình vẽ hoặc bảng vẫn bao gồm thể quan sát thấy ngay mà lại không cần mở rộng tờ giấy, tránh bị đóng vào phần mép giấy bên phía trong hoặc xén rời mất phần mxay giấy phía bên ngoài.

Trong mọi trường hợp, bốn lề phủ quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn như quy định tại mục 4.2 phần hướng dẫn này.

Đối với những trang giấy tất cả chiều đứng hơn 297 mm thì gồm thể để trong một phong bì cứng đính phía bên trong bìa sau đồ án.

Trong đồ án, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để bao gồm thể sao chụp lại, có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề, cỡ chữ phải bằng cỡ chữ vào văn bản đồ án. Khi đề cập đến các bảng biểu với hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó.

Việc trình diễn phương trình toán thù học trên một loại đơn hoặc dòng knghiền là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất vào toàn đồ án. khi ký hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải ưa thích với đơn vị tính phải đi kèm tức thì trong phương trình gồm ký kết hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của tất cả những ký kết hiệu, chữ viết tắt với nghĩa của chúng phải được liệt kê cùng để ở phần đầu của đồ án. Tất cả các phương trình cần được đánh số cùng đặt trong ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng một số thì những số này cũng được để vào ngoặc, hoặc mỗi phương trình vào team phương trình (5.1) tất cả thể được đánh số là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3).


Viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt vào đồ án. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đồ án. Không viết tắt những cụm từ nhiều năm, những mệnh đề; ko viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong đồ án. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, thương hiệu cơ quan tiền, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất bao gồm cố nhiên chữ viết tắt vào ngoặc đơn. Nếu đồ án bao gồm nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu đồ án.


Cách trích dẫn

Mọi ý kiến, khái niệm bao gồm ý nghĩa, mang tính chất gợi ý ko phải của riêng tác giả với mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn vào danh mục Tài liệu tđê mê khảo của đồ án. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết qủa của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người không giống và của đồng tác giả cơ mà không chú dẫn tác giả cùng nguồn tài liệu thì đồ án ko được duyệt để bảo vệ.

Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không có tác dụng đồ án nặng nề với những tyêu thích khảo trích dẫn. Việc trích dẫn, tđam mê khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị với góp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc đồ án.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc nhưng phải trích dẫn trải qua một tài liệu không giống thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê vào danh mục Tài liệu tsi khảo của đồ án.

Lúc cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn loại đánh trang bị thì gồm thể sử dụng dấu ngoặc kxay để mở đầu với kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn lâu năm hơn thì phải tách bóc phần này thành một đoạn riêng biệt khỏi phần nội dung đang trình diễn, với lề trái lùi cung cấp 2 cm. lúc này mở đầu cùng kết thúc đoạn trích này sẽ không phải sử dụng dấu ngoặc knghiền.


Nộp đồ án

Đồ án sau khoản thời gian xong xuôi người thực hiện phải nộp về khoa, bao gồm:

- Bốn cuốn đồ án được đóng bìa cứng ( 1 cho thầy giáo hướng dẫn, 2 đến nhì gia sư phản biện, 1 mang lại khoa(Nộp cho thầy Nguyễn Hữu Đông)

Độ dày tối thiểu đối với đồ án tốt nghiệp là 50 trang, đối với Đồ án tốt nghiệp là 80 trang khổ giấy A4 theo định dạng tại mục 4.4.1 ngoại trừ phần phụ lục.

- Một đĩa CD, chứa những nội dung:

file trang bìa của đồ án file mục lục tệp tin tóm tắt đồ án (1 trang đánh thiết bị khổ A4 bằng tiếngViệt) file nội dung đồ án Toàn bộ mã nguồn và cơ sở dữ liệu của đồ án (nếu có)

- Sản phẩm của đồ án (hoặc phần mềm)

Vỏ đĩa CD tất nhiên đồ án phải được điền đầy đủ những ban bố về tác giả, thương hiệu đề tài, ngành phía bên ngoài theo mẫu quy định. (Xem Phụ lục 4)

Ghi chú: Nếu sinh viên ko thực hiện đúng các yêu thương cầu bên trên sẽ ko được bảo vệ