Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Thương Mại 2017

1. Điểm trúng tuyển chọn theo từng ngành/siêng ngành: Đối cùng với học sinh phổ quát KV3

TT

Tên

Tổ hợp

Điểm chuẩn

TC

phụ 1

TC phụ 2

TC

phú 3 (*)

1

52220201

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

D01

33.00

8.80

7.40

NV1 -> NV2

2

52310101

Kinh tế (Quản lý khiếp tế)

A00, A01, D01

23.25

7.60

6.50

NV1-> NV4

3

52310106

Kinch tế nước ngoài (Kinc tế quốc tế)

A00, A01, D01

23.50

7.80

7.20

NV1-> NV3

4

52340101A

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

A00, A01, D01

23.50

6.00

8.60

NV1-> NV4

5

52340101Q

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương thơm mại)

A00, A01, D03

22.00

7.80

6.80

NV1-> NV6

6

52340101QT

Quản trị sale (Tiếng Trung thương thơm mại)

A00, A01, D04

22.50

7

52340103

Quản trị các dịch vụ du lịch cùng lữ khách (QT hình thức phượt với lữ hành)

A00, A01, D01

23.25

7.60

7.40

NV1-> NV2

8

52340107

Quản trị hotel (Quản trị khách sạn)

A00, A01, D01

23.25

7.80

7.20

NV1-> NV2

9

52340115C

Marketing (Marketing thương thơm mại)

A00, A01, D01

24.50

7.40

7.25

NV1-> NV3

10

52340115T

Marketing (Quản trị thương thơm hiệu)

A00, A01, D01

23.25

7.60

7.80

NV1-> NV2

11

52340120

Kinh doanh quốc tế (Tmùi hương mại quốc tế)

A00, A01, D01

23.75

7.40

8.60

NV1

12

52340199

Thương thơm mại năng lượng điện tử (Quản trị thương thơm mại điện tử)

A00, A01, D01

23.25

8.00

9.40

NV1-> NV4

13

52340201

Tài chính - Ngân mặt hàng (Tài chính – Ngân hàng tmùi hương mại)

A00, A01, D01

22.00

7.80

6.20

NV1-> NV10

14

52340301

Kế tân oán (Kế toán thù doanh nghiệp)

A00, A01, D01

24.00

7.80

7.80

NV1-> NV4

15

52340404

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

A00, A01, D01

22.50

7.60

6.60

NV1-> NV6

16

52340405

Hệ thống thông báo làm chủ (Quản trị hệ thống thông tin ghê tế)

A00, A01, D01

22.00

7.20

6.75

NV1-> NV2

17

52380107

Luật kinh tế tài chính (Luật khiếp tế)

A00, A01, D01

22.75

7.00

7.20

NV1-> NV3

(*) Tiêu chí phụ 3 vì Bộ GD&ĐT quy định

Thí sinc hoàn toàn có thể tra cứu giúp hiệu quả tuyển sinh tại https://tmu.edu.vn/vi/tra-cuu-diem/ hoặc http://kqtsmb.hust.edu.vn