Cục Lễ Tân Nhà Nước

*

Hà Nội Thủ Đô 25.5° - 26.5°

khôi phục và cách tân và phát triển tởm tế: Những vấn đề cần làm cho tức thì

Giải ngân vốn chi tiêu công

Chuyển thay đổi số

Thích ứng an toàn, linh hoạt, điều hành và kiểm soát kết quả dịch COVID-19


Quyết định số 109/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng tá Chính phủ: Quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Cục Lễ tân Nhà nước trực nằm trong Bộ Ngoại giao
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 109/2008/QĐ-TTgCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc

_________________

Hà Thành, ngày thứ 8 mon 8 năm 2008 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tính năng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi với cơ cấu tổ chức tổ chức của Cục Lễ tân Nhà nước trực thuộc Sở Ngoại giao

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn uống cứ Luật Tổ chức nhà nước ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 178/2007/NĐ-CP. ngày 03 mon 1hai năm 2007 của nhà nước qui định chức năng, trọng trách, quyền hạn với cơ cấu tổ chức của Sở, cơ quan ngang Bộ;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 15/2008/NĐ-CP.. ngày 04 tháng 02 năm 2008 của nhà nước chính sách tính năng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi cùng cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại giao;

Xét ý kiến đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Vị trí cùng chức năng

1. Cục Lễ tân Nhà nước là tổ chức trực nằm trong Sở Ngoại giao, góp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện tính năng làm chủ công ty nước về công tác lễ tân đối nước ngoài.

Bạn đang xem: Cục lễ tân nhà nước

2. Cục Lễ tân Nhà nước là Cục loại I, tất cả bốn biện pháp pháp nhân, tất cả nhỏ vệt hình Quốc huy, được msinh sống tài khoản trên Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật, trụ sngơi nghỉ để tại tỉnh thành TP. hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ cùng quyền hạn

1. Tham mê mưu, góp Bộ trưởng Sở Ngoại giao vào câu hỏi nghiên cứu, đề xuất, kiến thiết để Sở trưởng Bộ Ngoại giao phát hành hoặc trình những cấp gồm thẩm quyền phát hành những phương tiện về công tác lễ tân đối ngoại:

a) Nghiên cứu vớt nguyên tắc, tập quán lễ tân đất nước hình chữ S cùng lễ tân quốc tế;

b) Chủ trì, phối phù hợp với những cơ sở công dụng kiến thiết những vnạp năng lượng bản quy phi pháp vẻ ngoài về công tác lễ tân đối ngoại;

c) Chủ trì tạo ra, trả lời, kiểm soát câu hỏi thực hiện các luật về nghi lễ đối nước ngoài vào công tác làm việc đón chào khách nước ngoài;

d) Chủ trì, phối hận hợp với các phòng ban liên quan xây dựng, gợi ý và kiểm soát câu hỏi triển khai những vẻ ngoài, chế độ ưu tiên, miễn trừ dành cho những Cơ quan liêu đại diện ngoại giao, Cơ quan liêu lãnh sự, Cơ quan lại thay mặt trực thuộc Liên đúng theo quốc, Tổ chức nước ngoài liên chính phủ nước nhà trên đất nước hình chữ S và thành viên của những Cơ quan liêu đại diện thay mặt này;

đ) Chủ trì tạo ra, giải đáp, khám nghiệm tiến hành những luật về tlỗi tín vào thanh toán giao dịch đối ngoại.

2. Tmê say mưu, góp Sở trưởng Bộ Ngoại giao chỉ đạo, lý giải, khám nghiệm việc tiến hành các vnạp năng lượng phiên bản quy phi pháp nguyên tắc về công tác làm việc lễ tân đối ngoại.

3. Đề xuất nhằm Sở trưởng Sở Ngoại giao tmê mẩn mưu đến chỉ đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong công tác lễ tân đối ngoại:

a) Chủ trương, chiến lược, phương án nâng cấp với cách tân công tác làm việc lễ tân đối nước ngoài phù hợp với nhà trương, con đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tập quán quốc tế;

b) Nghi lễ vào công tác làm việc đón chào khách quốc tế cùng tổ chức triển khai các sự kiện quan trọng tại VN hoặc vì chưng nước ta tổ chức triển khai sinh hoạt nước ngoài.

4. Tổ chức tiến hành công tác lễ tân đối ngoại:

a) Chủ trì về lễ tân, hậu cần đón rước những đoàn khách cao cấp nước ngoài, tổ chức triển khai nước ngoài thăm, làm việc tại đất nước hình chữ S theo lời mời của chỉ huy Nhà nước, nhà nước cùng khách hàng mời của chỉ đạo Đảng cùng Quốc hội Khi tất cả yêu thương cầu;

b) Chủ trì về lễ tân, phục vụ hầu cần cho những đoàn chỉ huy V.I.P của Nhà nước, Chính phủ đi thăm, thao tác hoặc tmê mệt tham dự các buổi lễ hội nghị thế giới ngơi nghỉ nước ngoài và những đoàn chỉ huy cao cấp của Đảng, Quốc hội đi thăm, làm việc hoặc tmê mẩn dự tiệc nghị thế giới sinh hoạt quốc tế Lúc tất cả yêu thương cầu;

c) Chủ trì về lễ tân trong vấn đề tổ chức triển khai các hội nghị V.I.P nước ngoài do Nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức trên Việt Nam;

d) Chủ trì về lễ tân mang đến chỉ huy Đảng, Nhà nước, nhà nước cùng Quốc hội dự các hoạt động lễ tân bởi vì Cơ quan thay mặt nước ngoài giao, Cơ quan liêu lãnh sự, Cơ quan tiền đại diện trực thuộc Liên vừa lòng quốc với Tổ chức thế giới liên chính phủ nước nhà trên VN mời;

đ) Chủ trì, phối hận hợp với những phòng ban tác dụng tổ chức đến Người đứng đầu những Cơ quan tiền thay mặt đại diện nước ngoài giao, Cơ quan lại lãnh sự, Cơ quan lại đại diện thay mặt thuộc Liên hòa hợp quốc với Tổ chức nước ngoài liên chính phủ nước nhà trên VN tham gia các chuyển động vì Nhà nước, Chính phủ cả nước mời;

e) Chủ trì, păn năn phù hợp với những cơ sở tính năng tổ chức triển khai tiến hành quá trình chấp thuận, vấn đáp chấp thuận, nghênh tiếp, tổ chức triển khai lễ trình Quốc thỏng cùng tổ chức triển khai cho các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ngoài chào chỉ đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhà nước cùng Quốc hội, tổ chức cho bầy Đoàn Ngoại giao đi thăm những địa phương thơm của Việt Nam;

g) Chủ trì, păn năn phù hợp với các cơ sở chức năng quản lý và thực hiện chính sách chiết khấu, miễn trừ dành riêng cho những Cơ quan thay mặt nước ngoài giao, Cơ quan tiền lãnh sự, Cơ quan lại thay mặt ở trong Liên thích hợp quốc và Tổ chức thế giới liên cơ quan chỉ đạo của chính phủ tại Việt Nam theo phương pháp của quy định toàn nước, những điều ước quốc tế cơ mà nước ta tđam mê gia cùng thông lệ quốc tế;

h) Chủ trì, păn năn phù hợp với những đơn vị liên quan của Sở Ngoại giao thực hiện những giấy tờ thủ tục lễ tân đối nước ngoài đối với câu hỏi chỉ định Đại sđọng đặc mệnh toàn quyền, Đại biện, Đại diện trực thuộc nước Cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa cả nước sinh sống quốc tế trên Liên đúng theo quốc và những Tổ chức thế giới liên bao gồm phủ;

i) Chủ trì, phối hận hợp với các ban ngành chức năng thông báo các ra quyết định của lãnh đạo Nhà nước, nhà nước và qui định của luật pháp nước ta tương quan mang đến công tác lễ tân đối nước ngoài cho các Cơ quan liêu đại diện thay mặt ngoại giao, Cơ quan lãnh sự, Cơ quan tiền đại diện ở trong Liên phù hợp quốc với Tổ chức quốc tế liên chính phủ tại Việt Nam;

k) Hướng dẫn, cai quản cùng phối hận phù hợp với các phòng ban công dụng bảo đảm chính sách ưu đãi, miễn trừ các nước giành cho những Cơ quan lại đại diện nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa toàn quốc sinh sống quốc tế với trên các Tổ chức quốc tế liên chính phủ tương xứng cùng với các phép tắc của quy định quốc tế;

l) Pân hận phù hợp với những cơ quan tính năng tổ chức các sự kiện đặc biệt quan trọng của cả nước có mời khách cao cấp quốc tế, Đoàn Ngoại giao tham gia.

5. Chủ trì, phối hợp với những cơ quan công dụng tổ chức tu dưỡng nghiệp vụ lễ tân cho cán cỗ, công chức, viên chức ngành Ngoại giao, cán cỗ, nhân viên cấp dưới Cơ quan thay mặt đại diện diện nước Cộng hòa xã hội công ty nghĩa đất nước hình chữ S sinh sống quốc tế và những phòng ban, tổ chức khác khi bao gồm thưởng thức.

6. Quản lý tổ chức triển khai bộ máy, biên chế, tài chủ yếu và gia tài được giao theo công cụ của lao lý với phân cấp cho của Sở Ngoại giao.

7. Thực hiện nay những trọng trách khác theo ủy quyền hoặc phân công của Sở trưởng Sở Ngoại giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức với biên chế

1. Ban Nghi lễ đối nước ngoài.

Xem thêm: Samsung Galaxy Note 5 Xách Tay Hàn Quốc Cũ, Xách Tay Giá Rẻ, Galaxy Note 5 32Gb Xách Tay Hàn Quốc

2. Ban Ưu đãi, miễn trừ.

3. Ban Tổng đúng theo - Nghiên cứu giúp.

4. Văn chống.

Các tổ chức triển khai trên là các tổ chức triển khai hành thiết yếu góp Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước thực hiện tác dụng làm chủ công ty nước.

Việc phát hành quy định làm việc, biện pháp cụ thể tính năng, nhiệm vụ, quyền lợi, cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm fan cầm đầu, cấp cho phó của bạn Tiên phong các đơn vị trực thuộc Cục Lễ tân Nhà nước thực hiện theo luật của điều khoản cùng phân cấp cho của Bộ trưởng Sở Ngoại giao.

Biên chế cán bộ, công chức, viên chức của Cục Lễ tân Nhà nước vày Sở trưởng Bộ Ngoại giao quyết định vào tổng cộng biên chế của Bộ Ngoại giao.

Điều 4. Lãnh đạo Cục

1. Cục Lễ tân Nhà nước bao gồm Cục trưởng cùng không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng bởi vì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ định, miễn nhiệm và Chịu đựng trách rưới nhiệm trước Sở trưởng Bộ Ngoại giao về tổng thể hoạt động của Cục Lễ tân Nhà nước.

3. Các Phó Cục trưởng bởi Sở trưởng Sở Ngoại giao chỉ định, miễn nhiệm, miễn nhiệm theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng cùng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nghành nghề dịch vụ công tác được phân công.

Điều 5. Hiệu lực và trách nát nhiệm thi hành

1. Quyết định này còn có hiệu lực thực thi thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo cùng huỷ bỏ những lao lý trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Sở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban nằm trong Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng thức giấc, thị thành trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và những phòng ban, tổ chức, cá thể tương quan Chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.