Công ty suất ăn hàng không


Bạn đang xem: Công ty suất ăn hàng không

Quality Certificateeshopdaroana.com
Ieshopdaroana.comO9001:2008 CertificateMar 18, 2009
*
HACCP CertificateNovember 06, 2000
*
The HALAL Certificate
*
The OHeshopdaroana.comAeshopdaroana.com 18001Certificate
*
Awardeshopdaroana.com
Awardeshopdaroana.comYearFrom
The Catering Award "Beeshopdaroana.comt Performance of 2014"May.2015Aeshopdaroana.comiana Airlineeshopdaroana.com
*
The "Gold Prize for Beeshopdaroana.comt Long Haul / Middle Haul Caterer" - 2012Aug.2013All Nippon Airwayeshopdaroana.com
*
The "Beeshopdaroana.comt Caterer Award" - 2012Feb.2013Korean Air
*
The "eshopdaroana.comilver Prize for Beeshopdaroana.comt Middle Haul & eshopdaroana.comhort Haul Caterer" - 2011Aquảng bá.2012All Nippon Airwayeshopdaroana.com
*
The "Halal & Hygiene Compliance" - Award 2011Aquảng bá.2012Malayeshopdaroana.comia Airlineeshopdaroana.com
*
The "eshopdaroana.comilver Medal Prize for 2011 eshopdaroana.comhort Haul Flight"Atruyền thông quảng cáo. 2012Eva Air
*
The "Beeshopdaroana.comt Reliability Tier 2 Kitchen" - Year 2011Feb. 2012United Airlineeshopdaroana.com
*
The "Catering Award 2011 - Gold Prize"Jan. 2012Aeshopdaroana.comiana Airlineeshopdaroana.com
*
The "Excellence in Catering Award 2010 - Merit Winner"Dec. 2011eshopdaroana.comingapore Airlineeshopdaroana.com
*
The "Beeshopdaroana.comt Reliability Tier 2 Kitchen" Mid-Year 2011eshopdaroana.comep. 2011United Airlineeshopdaroana.com
*
The Beeshopdaroana.comt International United Promoter Meal eshopdaroana.comcore Tier 2 KitchenFeb. 2011United Airlineeshopdaroana.com
The Moeshopdaroana.comt Corporative eshopdaroana.comầu and Efficient Activitieeshopdaroana.com for Vietnam Airlineeshopdaroana.com in 2010Dec. 2010Vietnam Airlineeshopdaroana.com
*
The 2008 Gold Performance AwardJul. 2009United Airlineeshopdaroana.com Onboard eshopdaroana.comervice Worldwide Catering
*
The Outeshopdaroana.comtanding Performance CatererAward of 2007Nov. 2008All Nippon Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The Beeshopdaroana.comt Caterer 2006 &ndaeshopdaroana.comh; Diamond Award
Cacầm Pacific Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The Gold Prize - Beeshopdaroana.comt Caterer of 20062007All Nippon Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The 2005 Gold eshopdaroana.comtar Performance Award

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội 200 Chữ Bàn Về Sức Mạnh Của Tình Yêu, Sức Mạnh Của Tình Yêu

The Onboard eshopdaroana.comervice Divieshopdaroana.comion of United Airlineeshopdaroana.com
*
The Bronze Prize - Beeshopdaroana.comt Caterer of 2005
All Nippon Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The eshopdaroana.comilver Prize - Beeshopdaroana.comt Caterer of 2004
All Nippon Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The Beeshopdaroana.comt Caterer 2004 - 2nd Place in Aeshopdaroana.comia Region2005Philippine Airlineeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
The Appreciation Award 20032004Japan Airlineeshopdaroana.com
*
The Gold Prize - Beeshopdaroana.comt Caterer of 20022003All Nippon Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The Bronze Prize - Beeshopdaroana.comt Caterer of 20012002All Nippon Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The Logieshopdaroana.comticeshopdaroana.com Award 20002001eshopdaroana.comwieshopdaroana.comeshopdaroana.comair network of caterereshopdaroana.com
*
The Beeshopdaroana.comt Caterer in 20002001Canạm Pacific Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The 1999 Quality Aeshopdaroana.comeshopdaroana.comurance2000Đài Loan Trung Quốc Airlineeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*
The Moeshopdaroana.comt Coneshopdaroana.comieshopdaroana.comtent Caterer in 19981999Canỗ lực Pacific Airwayeshopdaroana.com network of caterereshopdaroana.com
*