Công ty cổ phần tập đoàn trường thịnh

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ cần thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui mừng liên hệ cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần tập đoàn trường thịnh

*

*

*
*
2847

CÔNG TY CPhường. TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THỊNH

*

Xem thêm: Phim Của Địch Lệ Nhiệt Ba Sitelinks, Top Stories, Video, Ghim Trên C

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI trên vốn công ty sở hữu

Chỉ vào hai năm, Bất cồn sản Phát Đạt chấm dứt nghĩa vụ nộp ngay gần 1.000 tỷ đồng tiền Thuế mang lại Chi phí Nhà nước


*

Tên Doanh nghiệp: Shop chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá chỉ VN (Vietnam Report JSC)