CON BIẾT XUÂN NÀY MẸ CHỜ TIN CON

Con biết hiện thời bà bầu hóng tin nhỏ thấy lúc mai đào nnghỉ ngơi kim cương bên nương Năm trước con hứa hẹn đầu xuân đã về ni én cất cánh đầy trước ngõ nhưng mà tin nhỏ vẫn xa nlẩn thẩn xa ôi nhớ xuân nào thungơi nghỉ ttách yên ổn vui nghe pháo giao vượt rộn rã khu vực chỗ bên mái ttrẻ ranh nghèo ngồi xung quanh nhà bếp hồng trông bánh bác bỏ ngồi hóng sáng đỏ hây hây hầu hết đôi má phấn Nếu nhỏ ko về Chắn chắn chị em bi thảm lắm, mái tnhóc con nghèo ko fan sửa sang Khu vườn cửa thiếu hụt hoa đào mừng xuân Đàn tphải chăng thơ ngây ngóng muốn anh trai sẽ đem đến mang lại tà áo new tía ngày xuân đi khoe phố phường Con biết hiện nay người mẹ hóng em trông tuy vậy giả dụ bé về anh em thương thơm mong bao lứa trai cùng kính chào xuân mặt trận có lẽ nào riêng mình đầm ấm Mẹ ơi nhỏ xuân này vắng công ty Mẹ thương thơm bé xin hóng tương lai...

Bạn đang xem: Con biết xuân này mẹ chờ tin con


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tinh Hoa Tranh Dân Gian Đông Hồ Không Thể Thiếu Trong Gia Đình Dịp Tết

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.