CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Tiêu chuẩn chỉnh áp dụng ngoại ngữ so với cô giáo phổ thông

Nội dung này được vẻ ngoài tại Thông tứ 20/2018/TT-BGDĐT phép tắc về chuẩn nghề nghiệp thầy giáo đại lý dạy dỗ rộng lớn bởi vì Sở Giáo dục đào tạo & Đào sản xuất ban hành.

Bạn đang xem: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 20/2018/TT-BGDĐT

TP Hà Nội, ngày 22 mon 8 năm 2018

THÔNG TƯ

BANHÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆPhường GIÁO VIÊN CƠ STại GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Căn uống cđọng Nghị định số 69/2017/NĐ-CPhường ngày 25 tháng5 năm 2017 của Chính phủ phương pháp chức năng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức tổchức của Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo;

Căn uống cđọng Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng8 năm 2006 của nhà nước hình thức chi tiết và khuyên bảo thực hiện một trong những điều củaLuật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP.. ngày 11/5 năm 2011 của Chính phủsửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02 mon 8 năm2006 của Chính phủ cơ chế chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của LuậtGiáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CPhường ngày 09 tháng 01 năm 2013 của nhà nước sửathay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CPhường ngày 11 tháng 5 năm 2011của nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày02 tháng 8 năm 2006 của nhà nước nguyên lý chi tiết cùng giải đáp thực hành một sốđiều của Luật Giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cáncỗ làm chủ giáo dục;

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo nên ban hành Thôngtư ban hành luật pháp chuẩn nghề nghiệp thầy giáo đại lý giáo dục phổ biến.

Điều 1. Ban hành hẳn nhiên Thông bốn này luật pháp chuẩn nghề nghiệpthầy giáo đại lý dạy dỗ đa dạng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thực hành Tính từ lúc ngày 10 tháng 10 năm2018.

Thông tư này thay thế Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 mon 5 trong năm 2007 của Bộ trưởng Sở Giáo dục cùng Đào tạophát hành phương pháp chuẩn nghề nghiệp thầy giáo đái học với Thông bốn số30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạoban hành điều khoản chuẩn nghề nghiệp và công việc cô giáo trung học tập các đại lý, giáo viên trunghọc diện tích lớn.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo cùng Cán cỗ cai quản lýdạy dỗ, thủ trưởng các đơn vị chức năng có liên quan ở trong Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành, giámđốc sngơi nghỉ giáo dục với đào tạo, thủ trưởng những đơn vị chức năng cùng cá thể gồm liên quan chịutrách rưới nhiệm triển khai Thông bốn này.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng chống Trung ương cùng những Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Bộ trưởng; - Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Sở Tư pháp); - Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục với đào tạo; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục đào tạo với Phát triển nhân lực; - Các Sở, cơ sở ngang Bộ, ban ngành trực thuộc Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những thức giấc, thành thị trực nằm trong TƯ; - Nlỗi Điều 3 (nhằm thực hiện); - Công báo; - Website của Chính phủ; - Website của Sở giáo dục và đào tạo với Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

QUY ĐỊNH

CHUẨNNGHỀ NGHIỆPhường GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành đương nhiên Thông bốn số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 củaSở trưởng Sở Giáo dục với Đào tạo)

Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh vàđối tượng áp dụng

1. Quy định chuẩn nghề nghiệp thầy giáo cơ sở giáodục ít nhiều gồm những: chuẩn nghề nghiệp gia sư cửa hàng dạy dỗ phổ thông(sau đây Hotline là chuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên), chỉ dẫn sử dụng chuẩn nghề nghiệpcô giáo.

2. Quy định này vận dụng so với gia sư ngôi trường tiểuhọc, ngôi trường trung học các đại lý, trường trung học tập phổ quát, ngôi trường đa dạng cónhững cung cấp học tập, trường chăm, ngôi trường ít nhiều dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổthông dân tộc bản địa phân phối trú (dưới đây hotline thông thường là các đại lý giáo dục phổ thông) và những tổchức, cá nhân có tương quan.

Điều 2. Mục đích phát hành quyđịnh chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc giáo viên

1. Làm địa thế căn cứ nhằm giáo viên cửa hàng giáo dục phổ thôngtừ bỏ nhận xét phđộ ẩm chất, năng lực; thiết kế và tiến hành chiến lược tập luyện phẩmhóa học, bồi dưỡng nâng cấp năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng kinh nghiệm thay đổi mớigiáo dục.

2. Làm căn cứ nhằm đại lý giáo dục phổ biến tiến công giáphẩm chất, năng lượng trình độ, nghiệp vụ của giáo viên; kiến tạo cùng triển khaichiến lược tu dưỡng phát triển năng lực công việc và nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mụctiêu giáo dục ở trong phòng trường, địa phương thơm cùng của ngành giáo dục và đào tạo.

3. Làm căn cứ để cơ sở cai quản công ty nước nghiên cứu,xây dừng với triển khai chính sách, chính sách phát triển lực lượng gia sư cơ sởgiáo dục phổ thông; lựa chọn, thực hiện đội hình thầy giáo cơ sở dạy dỗ phổthông nòng cốt.

4. Làm căn cứ để những cửa hàng đào tạo, bồi dưỡng giáoviên thiết kế, cách tân và phát triển chương trình với tổ chức triển khai đào tạo, tu dưỡng phạt triểnphẩm hóa học, năng lượng trình độ, nhiệm vụ của thầy giáo các đại lý dạy dỗ nhiều.

Điều 3. Giải say mê từ bỏ ngữ

Trong Quy định này, những từ ngữ sau đây được hiểunlỗi sau:

1. Phđộ ẩm chất là tứ tưởng, đạo đức nghề nghiệp, lối sốngcủa giáo viên vào tiến hành các bước, trọng trách.

2. Năng lực là khả năng triển khai quá trình,trách nhiệm của giáo viên.

3. Chuẩn nghề nghiệp gia sư cửa hàng giáo dục phổthông là khối hệ thống phẩm hóa học, năng lượng nhưng mà cô giáo đề nghị đã có được nhằm thực hiệnnhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh trong số cửa hàng dạy dỗ ít nhiều.

4. Tiêu chuẩn chỉnh là thử khám phá về phẩm chất, nănglực nghỉ ngơi từng nghành của chuẩn công việc và nghề nghiệp thầy giáo.

5. Tiêu chí là từng trải về phẩm chất, năng lựcyếu tắc của tiêu chuẩn chỉnh.

6. Mức của tiêu chí là Lever đã đạt được trongcải cách và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực của mỗi tiêu chuẩn. Có ba nấc so với từng tiêu chítheo cấp độ tăng dần: nút đạt, nút hơi, mức tốt; nấc cao hơn nữa đang bao gồm các yêucầu ở tại mức phải chăng hơn ngay cạnh.

a) Mức đạt: Có phđộ ẩm chất, năng lượng tổ chức triển khai thực hiệntrọng trách được giao trong dạy học với giáo dục học sinh theo quy định;

b) Mức khá: Có phẩm chất, năng lực từ bỏ học, từ rènluyện, dữ thế chủ động đổi mới vào tiến hành nhiệm vụ được giao;

c) Mức tốt: Có tác động lành mạnh và tích cực mang đến học sinh, đồngnghiệp, phụ huynh hoặc fan giám hộ của học viên vào vấn đề triển khai mục tiêugiáo dục của đại lý dạy dỗ thêm cùng cách tân và phát triển dạy dỗ địa pmùi hương.

7. Minh triệu chứng là các vật chứng (tài liệu,tứ liệu, sự đồ dùng, hiện tượng kỳ lạ, nhân chứng) được chỉ ra để xác thực một phương pháp kháchquan liêu cường độ đã đạt được của tiêu chí.

8. Đánh giá chỉ theo chuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viênlà Việc khẳng định mức độ đã đạt được về phđộ ẩm chất, năng lực của thầy giáo theo quyđịnh của chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc gia sư.

9. Giáo viên cửa hàng giáo dục đa dạng cốt cánlà gia sư cửa hàng giáo dục phổ thông bao gồm phẩm hóa học đạo đức tốt; gọi biết vềtình hình giáo dục; bao gồm năng lượng trình độ, nhiệm vụ tốt; có đáng tin tưởng vào tậpthể bên trường; gồm năng lực tđam mê mưu, support, cung cấp, dẫn dắt, share đồngnghiệp trong hoạt động trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cùng trong hoạt động bồi dưỡng pháttriển năng lượng nghề nghiệp.

10. Học liệu số là những tư liệu, dữ liệuđọc tin, tài nguim được số hóa, lưu trữ Ship hàng mang đến Việc dạy dỗ với học tập.

Cmùi hương II

CHUẨN NGHỀ NGHIỆPhường GIÁOVIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chấtcông ty giáo

Tuân thủ những phép tắc và tập luyện về đạo đức nghề nghiệp nhàgiáo; chia sẻ tay nghề, hỗ trợ đồng nghiệp trong tập luyện đạo đức và sản xuất dựngphong thái bên giáo.

1. Tiêu chí 1. Đạo đức đơn vị giáo

a) Mức đạt: Thực hiện nay nghiêm túc những luật pháp về đạođức nhà giáo;

b) Mức khá: Có ý thức từ học, từ bỏ tập luyện cùng phấnđấu nâng cấp phđộ ẩm hóa học đạo đức bên giáo;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mã mực về đạo đức nghề nghiệp nhàgiáo; share kinh nghiệm tay nghề, hỗ trợ đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức nhà giáo.

2. Tiêu chí 2. Phong giải pháp nhà giáo

a) Mức đạt: Có tác phong cùng phương pháp thao tác phùphù hợp với công việc của gia sư cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

b) Mức khá: Có ý thức tự tập luyện chế tác phong cáchnhà giáo chủng loại mực; tác động giỏi đến học tập sinh;

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong cách nhàgiáo; tác động giỏi với cung cấp đồng nghiệp hiện ra phong cách nhà giáo.

Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 2. Phát triểntrình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Nắm vững vàng chuyên môn cùng thành thạo nghiệp vụ; thườngxuyên cập nhật, nâng cao năng lực trình độ với nghiệp vụ đáp ứng đòi hỏi đổi mớidạy dỗ.

1. Tiêu chí 3. Phát triển trình độ chuyên môn bạn dạng thân

a) Mức đạt: Đạt chuẩn chỉnh trình độ đào tạo và huấn luyện với hoànthành không thiếu thốn các khóa huấn luyện, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ theo quy định; cóplaner tiếp tục học tập, bồi dưỡng phát triển trình độ chuyên môn bạn dạng thân;

b) Mức khá: Chủ cồn nghiên cứu, update kịp thờitừng trải thay đổi về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, cân xứng các vẻ ngoài,cách thức cùng chọn lọc câu chữ tiếp thu kiến thức, tu dưỡng, cải thiện năng lượng chuyênmôn của bản thân;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, cung cấp người cùng cơ quan cùng phân tách sẻkinh nghiệm về cách tân và phát triển chuyên môn của bạn dạng thân nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu đề xuất thay đổi mớidạy dỗ.

2. Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học tập với giáo dụctheo phía cách tân và phát triển phẩm chất, năng lực học tập sinh

a) Mức đạt: Xây dựng được planer dạy dỗ học cùng giáodục;

b) Mức khá: Chủ rượu cồn kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy học vàgiáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn của phòng trường với địa phương;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, cung cấp người cùng cơ quan trong việcdesgin planer dạy học tập và dạy dỗ.

Xem thêm: " Thế Bất Khả Đáng Phim Thịnh Thế, Thế Bất Khả Đáng Tập 2 3

3. Tiêu chí 5. Sử dụng phương thức dạy học tập cùng giáodục theo phía cách tân và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng học tập sinh

a) Mức đạt: Áp dụng được các phương pháp dạy dỗ học tập vàgiáo dục cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng cho học sinh;

b) Mức khá: Chủ rượu cồn cập nhật, vận dụng linh hoạtvới công dụng những phương thức dạy dỗ học với dạy dỗ thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ thay đổi, phù hợpvới ĐK thực tế;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, cung cấp người cùng cơ quan về kiếnthức, kỹ năng với kinh nghiệm vận dụng hầu như phương pháp dạy dỗ học cùng giáo dụctheo phía trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng học sinh.

4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, Đánh Giá theo phía pháttriển phđộ ẩm hóa học, năng lực học sinh

a) Mức đạt: Sử dụng những cách thức soát sổ đánhgiá tác dụng tiếp thu kiến thức và sự văn minh của học sinh;

b) Mức khá: Chủ cồn update, vận dụng sáng sủa tạonhững vẻ ngoài, phương thức, pháp luật kiểm soát review theo hướng cải tiến và phát triển phẩmchất, năng lực học tập sinh;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp tởm nghiệmtriển khai tác dụng việc khám nghiệm nhận xét hiệu quả học tập cùng sự tân tiến của họcsinc.

5. Tiêu chí 7. Tư vấn với cung cấp học sinh

a) Mức đạt: Hiểu các đối tượng người sử dụng học sinh cùng vắt vữngcông cụ về công tác làm việc hỗ trợ tư vấn với cung cấp học tập sinh; triển khai lồng ghnghiền hoạt độngtư vấn, cung cấp học viên trong hoạt động dạy học tập cùng giáo dục;

b) Mức khá: Thực hiện tác dụng những giải pháp tứ vấnvà cung cấp tương xứng với từng đối tượng người dùng học viên vào hoạt động dạy học tập với giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp gớm nghiệmxúc tiến tác dụng vận động hỗ trợ tư vấn cùng cung cấp học sinh trong hoạt động dạy họccùng dạy dỗ.

Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh 3. Xây dựngmôi trường xung quanh giáo dục

Thực hiện tại kiến tạo môi trường thiên nhiên giáo dục bình an,an lành dân nhà, chống, chống đấm đá bạo lực học đường

1. Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa đơn vị trường

a) Mức đạt: Thực hiện tại vừa đủ nội quy, phép tắc vănhóa xử sự ở trong phòng ngôi trường theo quy định;

b) Mức khá: Đề xuất phương án triển khai công dụng nộiquy, nguyên tắc văn hóa truyền thống xử sự của phòng ngôi trường theo quy định; có giải pháp cách xử trí kịpthời, tác dụng các vi phạm nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống xử sự trong lớp học và nhàtrường vào phạm vi phụ trách rưới (ví như có);

c) Mức tốt: Là tấm gương mẫu mực, chia sẻ kinh nghiệmvào câu hỏi desgin môi trường văn hóa truyền thống an lành trong đơn vị trường.

2. Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhàtrường

a) Mức đạt: Thực hiện không thiếu các luật về quyềndân chủ vào đơn vị ngôi trường, tổ chức triển khai học viên tiến hành quyền dân nhà trong nhàtrường;

b) Mức khá: Đề xuất giải pháp đẩy mạnh quyền dân chủcủa học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ cùng đồng nghiệptrong nhà trường; phân phát hiện tại, đề đạt, ngăn ngừa, cách xử lý kịp lúc các ngôi trường hợpvi phạm luật quy định dân nhà của học viên (trường hợp có);

c) Mức tốt: Hướng dẫn, cung ứng đồng nghiệp trong việcthực hiện với phát huy quyền dân chủ của học sinh, của phiên bản thân, phụ huynh học tập sinhhoặc tín đồ giám hộ cùng người cùng cơ quan.

3. Tiêu chí 10. Thực hiện nay và thi công ngôi trường học tập antoàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường

a) Mức đạt: Thực hiện tại rất đầy đủ các nguyên lý của nhàtrường về trường học tập an toàn, chống phòng bạo lực học đường;

b) Mức khá: Đề xuất phương án sản xuất trường họcan ninh, phòng kháng bạo lực học đường; vạc hiện nay, phản chiếu, ngăn ngừa, up load kịpthời những ngôi trường phù hợp phạm luật hình thức về trường học bình an, phòng chống bạo lựchọc đường (nếu có);

c) Mức tốt: Là điển hình tiên tiến và phát triển về triển khai vàkiến tạo trường học bình an, phòng phòng bạo lực học đường; chia sẻ tởm nghiệmkiến thiết và thực hiện trường học tập an ninh, chống chống đấm đá bạo lực học đường.

Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Phát triểnquan hệ giữa nhà ngôi trường, mái ấm gia đình với thôn hội

Tmê man gia tổ chức triển khai với triển khai những vận động pháttriển mối quan hệ thân bên ngôi trường, mái ấm gia đình, buôn bản hội vào dạy học tập, giáo dục đạođức, lối sống, Cống hiến và làm việc cho học tập sinh

1. Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ bắt tay hợp tác vớibố mẹ hoặc fan giám hộ của học viên và các mặt liên quan

a) Mức đạt: Thực hiện nay đầy đủ các luật hiện tại hànhđối với bố mẹ hoặc bạn giám hộ của học viên cùng những mặt liên quan;

b) Mức khá: Tạo dựng quan hệ mạnh khỏe, tin tưởngcùng với cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và những bên liên quan;

c) Mức tốt: Đề xuất cùng với nhà trường những biện phápbức tốc sự phối kết hợp ngặt nghèo cùng với bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên vàcác bên liên quan.

2. Tiêu chí 12. Pân hận hòa hợp thân bên ngôi trường, gia đình,làng mạc hội để thực hiện chuyển động dạy dỗ học đến học sinh

a) Mức đạt: Cung cấp cho rất đầy đủ, kịp thời báo cáo vềtình hình học hành, tập luyện của học sinh nghỉ ngơi trên lớp; công bố về chươngtrình, planer dạy học tập môn học và chuyển động giáo dục mang lại cha mẹ hoặc ngườigiám hộ của học sinh với các mặt bao gồm liên quan; mừng đón thông báo từ bỏ phụ huynh hoặctín đồ giám hộ của học viên với các bên tất cả tương quan về tình hình học tập, rènluyện của học sinh;

b) Mức khá: Chủ rượu cồn phối phù hợp với đồng nghiệp, chabà mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và các mặt liên quan vào câu hỏi thực hiệnnhững giải pháp trả lời, hỗ trợ với động viên học sinh học hành, thực hiện chươngtrình, chiến lược dạy dỗ học môn học và chuyển động giáo dục;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp lúc những công bố phảnhồi tự bố mẹ hoặc người giám hộ của học sinh cùng những mặt tương quan về quá trìnhtiếp thu kiến thức, rèn luyện với thực hiện lịch trình, chiến lược dạy học môn học cùng hoạthễ dạy dỗ của học sinh.

3. Tiêu chí 13. Pân hận hợp thân bên ngôi trường, mái ấm gia đình,làng mạc hội để thực hiện giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống và làm việc cho học sinh

a) Mức đạt: Tmê mẩn gia tổ chức, đưa thông tin vềnội quy, quy tắc văn hóa ứng xử ở trong nhà trường cho bố mẹ hoặc tín đồ giám hộ củahọc viên với các mặt liên quan; chào đón thông báo tự cha mẹ hoặc fan giám hộcủa học viên và những mặt liên quan về đạo đức, lối sinh sống của học tập sinh;

b) Mức khá: Chủ hễ phối phù hợp với người cùng cơ quan, chachị em hoặc fan giám hộ của học sinh cùng những bên tương quan trong thực hiện giáo dụcđạo đức nghề nghiệp, lối sống cho học sinh;

c) Mức tốt: Giải quyết kịp thời các báo cáo phảnhồi trường đoản cú phụ huynh hoặc fan giám hộ của học viên và những bên liên quan về giáo dụcđạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống, Cống hiến và làm việc cho học sinh.

Điều 8. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoạingữ hoặc giờ dân tộc, vận dụng technology lên tiếng, khai thác cùng thực hiện thiếtbị công nghệ vào dạy học tập, giáo dục

Sử dụng được nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc, ứng dụngcông nghệ ban bố, khai thác với áp dụng những đồ vật technology vào dạy học tập,giáo dục.

1. Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc

a) Mức đạt: Có thể thực hiện được những tự ngữ giao tiếpdễ dàng và đơn giản bằng nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ đồng hồ Anh) hoặc nước ngoài ngữ sản phẩm công nghệ nhì (đối vớithầy giáo dạy dỗ nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộc so với đều vị trí việc làm yêu thương cầuthực hiện giờ dân tộc;

b) Mức khá: cũng có thể thương lượng đọc tin về những chủđề đơn giản dễ dàng, không còn xa lạ mỗi ngày hoặc chủ đề dễ dàng, thân quen tương quan đếnhoạt động dạy học tập, dạy dỗ (ưu tiên giờ đồng hồ Anh) hoặc biết ngoại ngữ thiết bị hai (đốivới thầy giáo dạy nước ngoài ngữ) hoặc tiếng dân tộc bản địa so với hầu hết địa chỉ vấn đề làmđề nghị sử dụng giờ đồng hồ dân tộc;

c) Mức tốt: Có thể viết cùng trình bày đoạn văn đơngiản về các chủ thể thân quen trong vận động dạy học, dạy dỗ (ưu tiên tiếngAnh) hoặc nước ngoài ngữ sản phẩm nhì (so với giáo viên dạy dỗ nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộcso với phần đa vị trí câu hỏi làm từng trải sử dụng tiếng dân tộc bản địa.

2. Tiêu chí 15. Ứng dụng technology thông báo, khaithác với áp dụng máy công nghệ vào dạy dỗ học, giáo dục

a) Mức đạt: Sử dụng được những phần mềm áp dụng cơ bạn dạng,lắp thêm technology trong dạy dỗ học tập, giáo dục cùng làm chủ học viên theo quy định;dứt các khóa giảng dạy, tu dưỡng, khai quật và vận dụng công nghệ thôngtin cùng những thứ công nghệ vào dạy học, dạy dỗ theo quy định;

b) Mức khá: Ứng dụng technology công bố với học liệusố vào chuyển động dạy dỗ học, giáo dục; update với áp dụng hiệu quả những phần mềm;khai thác với sử dụng lắp thêm công nghệ vào chuyển động dạy dỗ học, giáo dục;

c) Mức tốt: Hướng dẫn, cung cấp người cùng cơ quan nâng caonăng lực vận dụng công nghệ thông tin; khai thác với thực hiện máy công nghệvào hoạt động dạy học, dạy dỗ tộc;

Chương III

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨNNGHỀ NGHIỆPhường GIÁO VIÊN

Điều 9. Yêu cầu review theochuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên

1. Khách quan, toàn diện, công bằng và dân nhà.

2. Dựa bên trên phđộ ẩm chất, năng lực và quy trình làm việccủa thầy giáo vào điều kiện cụ thể ở trong nhà ngôi trường và địa phương thơm.

3. Căn uống cứ vào khoảng của từng tiêu chuẩn đã đạt được tạiChương thơm II Quy định này và tất cả những vật chứng bảo đảm, cân xứng.

Điều 10. Quy trình reviews vàxếp nhiều loại kết quả review theo chuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viên

1. Quy trình tấn công giá

a) Giáo viên từ review theo chuẩn chỉnh nghề nghiệpgiáo viên;

b) Thương hiệu giáo dục phổ biến tổ chức đem ý kiến củađồng nghiệp vào tổ chuyên môn so với cô giáo được review theo chuẩn nghềnghiệp giáo viên;

c) Người đứng đầu tư mạnh sở giáo dục càng nhiều thực hiệnreviews với thông báo công dụng reviews gia sư trên các đại lý công dụng tự đánh giácủa cô giáo, ý kiến của đồng nghiệp và trong thực tế triển khai nhiệm vụ của giáoviên thông qua dẫn chứng đúng đắn, phù hợp.

2. Xếp loại tác dụng tiến công giá

a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại mức tốt: Có tấtcả những tiêu chuẩn đạt tự mức tương đối trnghỉ ngơi lên, về tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt,trong các số ấy tất cả những tiêu chuẩn trên Điều 5 Quy định này đạt tới mức tốt;

b) Đạt chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp thầy giáo ở tại mức khá: Có tấtcả các tiêu chuẩn đạt tự mức đạt trsinh sống lên, về tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt từ nấc khátrlàm việc lên, trong những số ấy những tiêu chuẩn trên Điều 5 Quy định này đạt tới khá trở lên;

c) Đạt chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp gia sư ở tại mức đạt: Có tấtcả các tiêu chí đạt tự mức đạt trở lên;

d) Chưa đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên: Có tiêuchí được review không đạt (tiêu chuẩn được đánh giá không đạt lúc không đáp ứngtận hưởng mức đạt của tiêu chí đó).

Điều 11. Chu kỳ Reviews theochuẩn nghề nghiệp giáo viên

1. Giáo viên tự reviews theo chu kỳ một năm một lầnvào cuối năm học.

2. Người đứng đầu cơ sngơi nghỉ giáo dục càng nhiều tổ chứcđánh giá gia sư theo chu kỳ hai năm một đợt vào cuối năm học.

3. Trong trường hòa hợp quan trọng đặc biệt, được sự đồng ý của cơquan quản lý cung cấp trên, đơn vị ngôi trường rút ngắn chu kỳ luân hồi đánh giá gia sư.

Điều 12. Giáo viên cửa hàng giáodục đa dạng nòng cốt.

1. Tiêu chuẩn chỉnh sàng lọc cô giáo các đại lý dạy dỗ phổthông cốt cán

a) Là thầy giáo đại lý giáo dục phổ biến tất cả không nhiều nhất05 năm kinh nghiệm tay nghề đào tạo và huấn luyện trực tiếp ngơi nghỉ cùng cấp cho học cho tới thời khắc xét chọn;

b) Được xếp loại Đánh Giá theo chuẩn nghề nghiệpcô giáo đạt tới mức tương đối trsinh hoạt lên, trong những số ấy những tiêu chuẩn trên Điều 5 Quy định này phảiđạt tới tốt;

c) Có kĩ năng kiến tạo, xúc tiến những giờ dạy chủng loại,tổ chức những tọa đàm, hội thảo chiến lược, bồi dưỡng về phương thức, chuyên môn dạy học tập, giáodục, nội dung đổi mới tương quan mang đến hoạt động chuyên môn, nhiệm vụ và bồi dưỡngmang đến người cùng cơ quan trong ngôi trường hoặc những ngôi trường bên trên địa phận tham khảo và học tập;

d) Có kỹ năng áp dụng nước ngoài ngữ, ứng dụng công nghệđọc tin, khai thác áp dụng thiết bị công nghệ vào dạy học tập với dạy dỗ, xâydựng với trở nên tân tiến học tập liệu số, bồi dưỡng giáo viên;

e) Có hoài vọng thay đổi giáo viên các đại lý giáo dụcphổ thông cốt cán.

Trong trường vừa lòng cửa hàng giáo dục phổ quát có số lượngthầy giáo đáp ứng nhu cầu các ĐK được cách thức tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điềunày nhiều hơn thế nữa theo hưởng thụ của ban ngành thống trị cấp trên thì ưu tiên lựa chọnthầy giáo cơ sở giáo dục nhiều nòng cốt dựa vào những tiêu chuẩn sau: cótrình độ trên chuẩn chỉnh trình độ đào tạo; được xếp một số loại Đánh Giá theo chuẩn nghềnghiệp gia sư tại mức tốt; được công nhận là cô giáo dạy dỗ tốt cấp cho tỉnh giấc hoặcbao gồm các kết quả đặc biệt xuất sắc vào dạy học, giáo dục; tất cả sản phẩm nghiên cứukỹ thuật nghệ thuật, giải pháp đổi mới vào dạy học và dạy dỗ được công nhậnvới thực hiện rộng rãi trong bên ngôi trường, trên địa phương thơm.

2. Quy trình tuyển lựa giáo viên các đại lý dạy dỗ phổthông cốt cán

a) Thương hiệu giáo dục thêm chọn lọc cùng đề xuấtcô giáo cửa hàng giáo dục thêm cốt cán cùng report phòng ban cai quản cấp cho trên;

b) Trưởng chống giáo dục với huấn luyện và giảng dạy chọn lọc cùng phêcẩn thận thầy giáo cơ sở giáo dục rộng lớn cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo ssinh hoạt giáodục và đào tạo;

c) Giám đốc slàm việc dạy dỗ với đào tạo và huấn luyện chọn lựa và phêduyệt y list gia sư các đại lý dạy dỗ phổ thông nòng cốt theo thẩm quyền; báocáo Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên theo đề xuất.

3. Nhiệm vụ của cô giáo các đại lý dạy dỗ phổ thôngcốt cán

a) Hỗ trợ, support mang lại đồng nghiệp vào trường hoặcnhững ngôi trường bên trên địa bàn cách tân và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụtheo chuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên, phù hợp với điều kiện đơn vị trường, địa phương;

b) Hỗ trợ, support cho đồng nghiệp trong ngôi trường hoặcnhững trường trên địa phận các sự việc tương quan cho đảm bảo với cải thiện chất lượngdạy dỗ học tập, dạy dỗ mang đến học sinh; tmê say gia biên soạn tài liệu siêng đề môn học,tư liệu gợi ý (cho cô giáo, học sinh); tổ chức giải đáp các đề tàinghiên cứu công nghệ mang lại học viên theo thưởng thức của fan đứng đầu cơ ssinh sống giáo dụccàng nhiều và cơ quan cai quản lý;

c) Hướng dẫn, cung cấp người cùng cơ quan trong ngôi trường hoặcnhững trường bên trên địa phận về những vận động xây cất với tiến hành chiến lược giáo dụcđơn vị trường, kế hoạch đào tạo và huấn luyện môn học; về việc tiến hành những khóa huấn luyện, bồichăm sóc thầy giáo qua mạng internet; về bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lựctrình độ đến lực lượng cô giáo trong trường hoặc những ngôi trường trên địa bàn;tmê mệt gia hướng dẫn, tu dưỡng giáo viên theo đề nghị thường niên của ngành (cấpchống, slàm việc, Bộ);

d) Tsi mưu, support mang đến cấp cai quản lí trực tiếp vềcông tác kiến thiết planer dạy dỗ nhà ngôi trường cân xứng với điều kiện rõ ràng củađịa phương thơm nhằm mục đích bảo đảm mục tiêu, unique dạy dỗ học, dạy dỗ và cải thiện nănglực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên; tđắm say gia tổ chức, báo cáotrình độ, nhiệm vụ tại các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt chăm môncủa ngôi trường hoặc những ngôi trường trên địa bàn;

e) Thực hiện nay kết nối, hợp tác với các đại lý giảng dạy,bồi dưỡng thầy giáo, các đơn vị chức năng nghiên cứu và phân tích, áp dụng cùng chuyển giao khoa họcdạy dỗ (đặc biệt là khoa học sư phạm ứng dụng).

Chương thơm IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của Bộgiáo dục và đào tạo cùng Đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chỉ huy, hướngdẫn, khám nghiệm Việc thực hiện các chế độ của văn phiên bản này; tạo ra kế hoạchđào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng, cải tiến và phát triển lực lượng cô giáo cơ sở giáo dục phổ quát đáp ứngtrải đời về phđộ ẩm chất, năng lượng theo chuẩn công việc và nghề nghiệp cô giáo.

Điều 14. Trách rưới nhiệm của sởdạy dỗ và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiệnQuy định này theo thđộ ẩm quyền; cập nhật, report Sở Giáo dục và Đào chế tạo kết quảreviews giáo viên theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp thầy giáo trước thời gian ngày 30 tháng 6 hằngnăm.

2. Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo, bồi dưỡng,cải cách và phát triển đội hình gia sư cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trênkết quả Đánh Giá thầy giáo theo chuẩn công việc và nghề nghiệp thầy giáo.

Điều 15. Trách nhiệm của phòngdạy dỗ và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức tiến hành Quy định này theo thẩmquyền; update, báo cáo ssinh sống giáo dục cùng đào tạo và giảng dạy hiệu quả Đánh Giá giáo viên theochuẩn nghề nghiệp và công việc gia sư.

2. Xây dựng và tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,phát triển đội hình thầy giáo cửa hàng dạy dỗ đa dạng theo thẩm quyền dựa trênhiệu quả Review giáo viên theo chuẩn công việc và nghề nghiệp giáo viên.

Điều 16. Trách nhiệm của cơ sởgiáo dục phổ thông

1. Người đứng đầu cơ ssống dạy dỗ rộng lớn lãnh đạo,tổ chức triển khai đánh giá cô giáo theo chuẩn chỉnh công việc và nghề nghiệp giáo viên; update, báo cáoban ngành làm chủ cung cấp trên tác dụng Đánh Giá thầy giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáoviên.

2. Xây dựng với tiến hành planer huấn luyện và giảng dạy, tu dưỡng,phát triển đội hình thầy giáo các đại lý dạy dỗ đa dạng theo thđộ ẩm quyền dựa trêntác dụng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

3. Tsi mê mưu cùng với ban ngành thống trị cấp trên, thiết yếu quyềnđịa phương về công tác làm việc quản lý, tu dưỡng cải thiện phẩm hóa học, năng lực chuyênmôn, nhiệm vụ đến lực lượng cô giáo các đại lý dạy dỗ càng nhiều dựa trên kết quảnhận xét theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp và công việc cô giáo.