Chiều Mưa Qua Sông Tuấn Vũ

<00:00.00>Bài Hát: Chiều Mưa Qua Sông <00:04.00>Ca Sĩ: Giao Linch , Tuấn Vũ<00:08.00><00:08.08><00:38.87>Chiều năm xưa <00:41.00>Qua đò <00:42.19>Sang sông vắng<00:44.18><00:45.50>Nghiêng nhẵn dừa <00:47.25>Bờ Trắng cỏ.. vệ sinh thưa<00:50.50><00:51.34>Áo.. bà ba <00:53.15>Em khua chèo quá.. sóng<00:56.73><00:57.30>Má em hồng <00:59.23>Soi láng <01:00.55>Nước Cửu... Long....

Bạn đang xem: Chiều mưa qua sông tuấn vũ

<01:02.61><01:03.86>Chiều qua sông <01:05.48>Cho lòng yêu thương tha thiết<01:08.36><01:09.92>Cô lái đò <01:11.42>Buồn tiễn khách lịch sự sông<01:14.92><01:15.55>Giữa chiều mưa <01:17.48>Đong đưa <01:18.74>Nngốc nỗi nhớ<01:21.23><01:21.98>Nhớ nhỏ đò <01:23.73>Thương ai kia hóng.. hy vọng....<01:27.67><01:29.30>Gió... <01:30.55>Cuốn mây trôi <01:33.30>Thuyền xuôi về trăm ngã<01:36.30><01:37.02>Hoa.. 6 bình <01:39.08>Tím cả chiếc sông<01:41.70><01:42.27>Mênh mang bé nước <01:44.20>Lớn ròng<01:45.08><01:45.64>Qua sông đứng đợi<01:48.58>Trời chiều đổ mưa...

Xem thêm: Khái Niệm Năng Lực Tiếng Anh Là Gì ? Vietgle Tra Từ

<01:51.45><01:53.27><01:55.02>Chiều qua sông <01:56.89>Không còn ai đưa rước<02:00.38><02:01.69>Cô lái đò <02:03.13>Ngày trước <02:04.32>Cách lịch sự ngang<02:06.60><02:07.31>Nước.. Cửu Long <02:09.29>Mênh mông <02:10.60>Cuồn cuộn sóng<02:12.54><02:13.60>Sóng thân ttránh <02:15.31>Hay sóng của lòng ai<02:19.10><02:19.48><02:45.85><02:56.11>Chiều năm xưa <02:58.17>Qua đò <02:59.29>Sang sông vắng<03:01.42><03:02.35>Nghiêng trơn dừa <03:04.17>Bờ trắng cỏ.. lau thưa<03:07.48><03:08.35>Áo bà cha <03:09.98>Em khua chèo vượt sóng<03:13.42><03:14.60>Má em hồng <03:16.17>Soi bóng <03:17.60>Nước Cửu... Long....<03:19.42><03:20.85>Chiều qua sông <03:22.29>Cho lòng yêu tha thiết<03:25.60><03:26.85>Cô lái đò <03:28.42>Buồn tiễn khách sang sông<03:31.85><03:32.42>Giữa chiều mưa <03:34.54>Đong đưa <03:35.98>Nngốc nỗi nhớ<03:37.85><03:39.10>Nhớ nhỏ đò <03:40.67>Thương ai kia hóng.. ước ao....<03:44.10><03:46.35>Gió... <03:47.60>Cuốn mây trôi <03:50.14>Thuyền xuôi về trăm ngã<03:52.95><03:53.89>Hoa.. lục bình <03:56.42>Tím cả dòng sông<03:58.79><03:59.35>Mênh có nhỏ nước <04:00.92>Lớn ròng<04:01.85><04:02.85>Qua sông đứng đợi<04:05.54>Ttránh chiều đổ mưa...<04:08.48><04:12.04>Chiều qua sông <04:14.10>Không còn ai đưa rước<04:17.23><04:18.41>Cô lái đò <04:20.29>Ngày trước <04:21.35>Cách sang trọng ngang<04:23.42><04:24.41>Nước.. Cửu Long <04:26.04>Mênh mông <04:27.35>Cuồn cuộn sóng<04:29.48><04:30.48>Sóng giữa trời <04:32.35>Hay sóng của lòng ai<04:36.48><04:36.67><04:42.75>Nước.. Cửu Long <04:44.43>Mênh mông <04:45.75>Cuồn cuộn sóng<04:47.81><04:48.87>Sóng giữa ttách <04:50.87>Hay sóng của lòng ai<04:54.93><04:55.19><05:00.61>Nước.. Cửu Long <05:02.86>Mênh mông <05:04.11>Cuồn cuộn sóng<05:05.99><05:07.42>Sóng thân ttránh <05:08.86>Hay sóng của lòng ai<05:11.30><05:11.43>
*

Chiều Mưa Qua Sông

Năm phân phát hành: 2002
Đóng góp: mrlichking
Lời bài bác hát Chiều Mưa Qua Sông
Chiều năm xưa qua đò quý phái sông vắngNghiêng bóng dừa bờ trắng cỏ lau thưaÁo bà ba em khua chèo thừa sóngMá em hồng soi nhẵn nước Cửu Long.Chiều qua sông mang lại lòng yêu tha thiếtCô lái đò bi thiết tiễn khách sang trọng sôngGiữa chiều mưa đong chuyển ngàn nỗi nhớNhớ bé đò thương thơm ai đó hóng mong.Gió cuốn mây trôiThuyền xuôi về trăm ngảHoa lục bình tím cả mẫu sôngMênh với bé nước mập dòngQua sông đứng ngóng ttránh chiều đổ mưa.Chiều qua sông không thể ai chuyển rướcCô lái đò những năm trước bước sang ngangNước Cửu Long bạt ngàn cuồn cuộn sóngSóng thân ttránh tuyệt sóng của lòng tôi.