Giải Bài Tập Trang 81 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3

Toán thù lớp 4 chia mang đến số tất cả 2 chữ số học sinh liên tiếp được gia công thân quen cùng với phép tính chia và các bài bác tập áp dụng của phép phân chia.Bài học này eshopdaroana.com liên tục hỗ trợ những kiến thức trung tâm, bài bác tập áp dụng của toán thù lớp 4 phân chia mang lại số tất cả 2 chữ số. Phú huynh vàhọc viên thuộc tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Giải bài tập trang 81 sgk toán 4 bài 1, 2, 3

1. Ôn tập bí quyết phân tách cho số có 1 chữ số

*

Thực hiện phép phân chia theo sản phẩm từ bỏ tự trái qua đề xuất.

Áp dụng 3 bước: phnghiền chia - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không chia được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được một, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia mang đến số gồm 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phnghiền phân tách bao gồm số dư

*

Thực hiện phxay chia theo lắp thêm từ bỏ từ trái qua nên.

Áp dụng 3 bước: phnghiền chia - nhân - trừ.

trăng tròn chia 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phnghiền phân tách này là phxay phân chia hết.

Xem thêm: Bùa Máu Kinh Nguyệt, Bùa Dơ & Cách Bỏ Bùa Đàn Ông Bị Bỏ Bùa Yêu Như Thế Nào?

2.2. Ví dụ 2. Phxay phân chia có số dư

*

Thực hiện phxay phân tách theo đồ vật từ bỏ từ trái qua đề xuất.

Áp dụng 3 bước: phxay phân chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép phân chia đến số có 2 chữ số

Những lưu ý Khi triển khai phnghiền phân chia số gồm hai chữ số

Phxay chia không còn là phép phân chia tất cả số dư bằng 0

Phnghiền phân chia bao gồm dư là phnghiền phân chia bao gồm số dư không giống 0

Phxay phân chia bao gồm dư thì số dư luôn nhỏ rộng số chia

3. Ôn tập mặt hàng với lớp trong số từ nhiên

*

Hàng đối kháng trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng phù hợp thành lớp 1-1 vịHàng trăm ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn phù hợp thành lớp nghìn

4. Những bài tập áp dụng toán thù lớp 4 chia mang lại số bao gồm 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205đôi mươi : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại con gà mỗi ngày kê đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 trái. Hỏi gồm từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được một, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phxay phân chia hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 chia 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

168 phân tách 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân tách không còn.

Bài 2:

*

56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phnghiền chia có số dư

*

205 chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép phân tách có số dư

*

228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phnghiền phân tách tất cả số dư

*

459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không chia không còn viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép phân tách tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ gồm phép nhân, phân chia thì thực hiện máy từ từ trái qua bắt buộc.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Từng Ngày nông trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày kê đẻ được 250 tá trứng

5. các bài luyện tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn uống quả bên Bác Tư có 800 cây ăn trái những nhiều loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng mặt hàng tất cả bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số, học sinh cần phải chuyên cần làm bài bác tập để thành thạo các bước tính phép phân tách. Tiếp tục theo dõi eshopdaroana.com sẽ được cung cấp thêm những kiến thức có lợi nhé.