Cấm 1-5 mp3

*

Non-Discrimination Statement

East Side Union High School District prohibits discrimination, harassment, intimidation and bullying in educational programs, activities, or employment on the basis of actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, gender identity, gender expression, nationality, race or ethnithành phố, religion, sex, sexual orientation, parental, pregnancy, family or marital status, or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics.East Side Union High School District requires that school personnel take immediate steps to lớn intervene when safe lớn bởi vì so when he or she witnesses an act of discrimination, harassment, intimidation, or bullying.

Bạn đang xem: Cấm 1-5 mp3

Questions or complaints of alleged discrimination, harassment, intimidation and bullying or title IX equity and compliance concerns should be directed to the Office of the Associate Superintendent of Instructional Services at (408) 347- 5061 or 830 N. Capitol Ave, San Jose, Ca 95133.

Declaración Contra la Discriminación

El Distrilớn Escolar Unificavì de Preparatoria East Side prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el abuso en los programas educativos, las actividades o el empleo por causas de ascendencia real o percibida, edad, color de la piel, discapacidad, género, identidad de género o expresión de género, nacionalidad, raza u origene étnico, religión, sexo, orientación sexual, estavì de paternidad, embarazo o estavì chưng familiar o civil o asociación con una persona o grupo de personas bé una o más de estas características reales o percibidas. El Distrito Escolar Unificabởi de Preparatoria East Side requiere que el personal escolar tome los pasos necesartiện ích ios inmediatamente para intervenir cuanvì sea seguro hacerlo en caso de ser testigos de un acto de discriminación, acoso, intimidación o abuso.

Xem thêm: Cổ Họng Nhiều Đờm Ở Cổ Họng Khơi Thông Đường Thở, Bị Đờm Ở Cổ Họng Lâu Ngày

Las preguntas o quejas de acusaciones de discriminación, acoso, intimidación y abuso o las preocupaciones sobre la igualdad y el cumplimiento lớn de la ley bé relación al artículo IX del Código de Educación deben ser dirigidas a la Oficina del Asistente del Superintendente para los Servicios de Enseñanza al (408) 347-5061 o a la siguiente dirección: 830 N. Capitol Ave, San José, Ca 95133.

Tulặng Bố Không Phân Biệt Đối Xử

(Non-Discrimination Statement)

Học Khu Trung Học East Side nghiêm cnóng đều hành vị tẩy chay, phá rối, hăm dọa và nạt trong các công tác giáo dục, các hoạt động hoặc vào các bước ko được sệt trên đại lý về thánh sư, chủng tộc hoặc sắc tộc, tôn giáo, nam nữ, khuynh hướng dục tình, bố mẹ, fan với thai, gia đình, hoặc triệu chứng hôn nhân gia đình, hoặc contact với 1 fan hoặc một nhóm với rất nhiều điểm thực tiễn hoặc điểm sáng về thừa nhận thức. Học Khu Trung Học East Side yên cầu nhân viên cấp dưới đơn vị trường nên thực hiện ngay lập tức những phương án can thiệp một phương pháp bình an khi bọn họ tận mắt chứng kiến các hành động kỳ thị, quấu rối, hăm dọa hoặc ăn hiếp.

Nếu bao gồm những thắc mắc hoặc năng khiếu nạo về sự phân minh đối xử, sách nhiễu, hăm dọa với đe hoặc liên quan mang đến Title IX sự công bằng với tuân thủcác vấn đề này xin qúy vị liên lạc cùng với Văn phòng Phó Tổng Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục trên số điện thoại cảm ứng thông minh (408) 347-5061 hoặc xúc tiến 830 N. Capitol Ave, San Jose, CA 95133.