Các liên từ trong tiếng anh Top stories, Video

Liên từ góp lời văn thêm uyển chuyển, góp những ý được kết nối, logic. Trong bài xích thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh, liên từ là một chăm đề quan lại trọng các em cần nắm vững để hiểu mạch những bài đọc và để tự tin chinh phục dạng bài bác viết lại/nối câu (chọn câu nghĩa tương đương hoặc chọn phương pháp kết hợp nhị câu đã cho). eshopdaroana.com tổng hợp lại dưới đây những kiến thức cơ bản cần biết về liên từ.

Bạn đang xem: Các liên từ trong tiếng anh Top stories, Video

Liên từ (conjunction) là gì?

*

Liên từ là những từ sử dụng để nối các từ, những cụm từ, các mệnh đề, các câu với nhau. Nếu không tồn tại liên từ, ta ko thể kết nối các từ, những ý để biểu đạt nội dung choliền mạch cùng ăn khớp.

Có những loại liên từ nào?

Liên từ trong tiếng Anh được phân thành 3 loại sau:

Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions): sử dụng để nối các phần (từ/cụm từ/mệnh đề) trong câu có cấu trúc tương đương nhau.Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions): cũngdùng để nối các phần (từ/cụm từ/mệnh đề) vào câu có cấu trúc tương đương nhau như liên từ kết hợp, nhưng là những liên từ đithành đôivới ko thể tách bóc rời được.Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions):dùng để kết nối giữa mệnh đề bao gồm cùng mệnh đề phụ vào câu, có đến sự phụ thuộc về ngữ nghĩa, tạo bắt buộc những kiểu mệnh đề trạng ngữ vào Tiếng Anh.

Các loại liên từ kết hợp

Như đã biết, liên từkết hợp được dùng (ở giữa) để nối những các từ loại hoặc cụm từ/ đội từ thuộc một loại(tính từ với tính từ, danh từ với danh từ ...), hoặc những mệnh đề ngang hàng, không phụ thuộc lẫn nhau (những mệnh đề này Khi đứng một mình vẫn tạo thành một câu có nghĩa).

Có 7 liên từ kết hợp cùng bạn sẽ thấy rất nhớ bằng từ gợi nhớ FANBOYS:

*

For (vì): giải ưng ý lý do hoặc mục đích (dùng giốngbecause)E.g:He will surely succeed,for(because) he works hard.Lưu ý: khi sử dụng như liên từ, for chỉ đứng ở giữa câu, sau for là một mệnh đề và trước for là dấu phẩy.And (và): để bổ sung thêmE.g:Use your credit cards frequentlyandyou"ll soon find yourself deep in debt.She is a goodandloyal wife.

Nor (cũng ko phải): sử dụng để bổ sung một ý phủ định vào một ý phủ định trước đó

E.g:That is not what I meant to lớn say,norshould you interpret my statement as an admission of guilt.We can"t be there Mondaynor Tuesday.Ghi chú: họ ít thấy nor được cần sử dụng mộtlbản thân, mà lại hay thấy nor trong liên từ tương quan tiền neither ... nor ...But (nhưng): để diễn tả sự trái ngược, đối lậpE.g:He is intelligentbutvery lazy.

Or (hoặc): để bổ sung thêm một lựa chọn

E.g:We have to lớn work hard,orwe will fail the exam.

Yet (nhưng): tương tự như but, sử dụng để nối một mệnh đề mang ý ngược lại với mệnh đề trước đó.

E.g: She says she does not love sầu me,yetI still love sầu her.

Các loại liên từ tương quan liêu (tốt còn gọi là tương liên từ)

Liên từ tương quan tất cả thể được coi như là cặp liên từ kết hợp. Đó là cặp liên từđi với nhau, được sử dụng để liên kết những cụm từ hoặc mệnh đề gồm chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp.

Gồm có:

both . . . and… --> (vừa….vừa…)

not only . . . but also… --> (ko chỉ…nhưng còn…)

either . . . or --> (hoặc ..hoặc..)

neither . . . nor --> (không….cũng không…)

whether . . . or --> (vừa mới….thì…)

as . . . as --> (vừa mới….thì…)

no sooner…. than… --> (vừa mới….thì…)

Ví dụ:

They learnbothEnglishandFrench.

He drinksneitherwinenorbeer.

I like playingnot onlytennisbut alsofootball.

I don"t haveeitherbooksornotebooks.

I can"t Cosplay my mindwhetherlớn buy some new summer clothes noworwait until the prices go down.

Các loại liên từ phụ thuộc

Loại liên từ phụ thuộc nối kết một mệnh đề phụ với một mệnh đề chính, nhằm bổ sung ngữ nghĩa (về thời gian, phương pháp thức, nguyên ổn nhân, điều kiện) cho mệnh đề thiết yếu.

Những liên từ phụ thuộc sau rất hay được dùng:

*

As

Bởi vì:

Ashe is my friover, I will help hyên.

Khi:

We watchedasthe plane took off.

After: sau khi

Afterthe train left, we went home page.

Although/ though: mặc dù

Althoughit was after midnight, we did not feel tired.

Before: trước khi

I arrivedbeforethe stores were open.

Because: bởi vì

We had to waitbecausewe arrived early.

Xem thêm: Xem Phim Bộ Ba Vệ Sĩ Thuyết Minh, Phim Bộ Ba Vệ Sĩ Thuyết Minh

If: nếu, giá chỉ như

Ifshe is here, we will see her.

Lest: sợ rằng

I watched closely,lesthe make a mistake.

Crúc ý: sử dụng động từ nguyên thể trong mệnh đề “lest”

Providing/ provided that: miễn là

All will be well,providingyou are careful.

Since

Từ khi:

I have sầu been heresincethe sun rose.

Bởi vì:

Sinceyou are here, you can help me.

So/ so that

Bởi vậy:

It was raining,sowe did not go out.

Để (= in order that):

I am saving moneysoI can buy a bicycle.

Than: so với

He is tallerthanyou are.

Unless: trừ khi

Unlesshe helps us, we cannot succeed.

Until/ till: đến đến khi

I will waituntiIhear from you.

Whereas

Bởi vì:

Whereasthis is a public building, it is open to everyone.

Trong khi (ngược lại):

He is short,whereasyou are tall.

Whether: tuyệt không

I vì chưng not knowwhethershe was invited.

While

Khi:

Whileit was snowing, we played cards.

Trong Lúc (ngược lại):

He is rich,whilehis friend is poor.

Mặc dù:

WhileI am not an expert, I will bởi vì my best.

As if = in a similar way

She talksas ifshe knows everything.

As long as

Nếu:

As long aswe cooperate, we can finish the work easily.

Khi:

He has lived thereas long asI have sầu known hlặng.

As soon as: ngay khi

Write to lớn meas soon asyou can.

As though = in a similar way

It looksas thoughthere will be a storm.

In case: Trong trường hợp...

Take a sweaterin caseit gets cold.

Or else = otherwise: nếu ko thì

Please be careful,or elseyou may have sầu an accident.

So as lớn = in order to: để

I hurriedso as tobe on time.

Liên từlà một phần những bạn cần đi qua trongLộ trình tự ôn ngữ pháp tiếng Anh, thật đơn giản phải không nào?