Các bài thuyết trình hay bằng powerpoint

Nói đến áp dụng PowerPoint thì chúng ta hay suy nghĩ tức thì mang đến những bài xích biểu diễn đúng không? Chuẩn cơm trắng người mẹ mấy rồi