Báo phú yên tuyển dụng

*

Say lòng với Phong cảnh dọc bờ biển Phú YênNhững điểm check-in tết ở Tuy HòaThông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc xử lý một số sai phạm, tồn tại
Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh năm 2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh năm 2021 như sau:

1- Chỉ tiêu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 76 chỉ tiêu, trong đó:

- Công chức: 63 chỉ tiêu (17 vị trí việc làm).

Bạn đang xem: Báo phú yên tuyển dụng

- Viên chức: 13 chỉ tiêu (4 vị trí việc làm).

2- Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1- Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ; chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2.2- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định.

- Các trường hợp dự tuyển vào các vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu (nghiệp vụ chuyên ngành) trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh ngoài điều kiện nêu trên phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.3- Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học:

Đối với các trường hợp dự tuyển vào các vị trí việc làm kiểm tra viên, kế toán, viên chức Trường Chính trị tỉnh, Tòa soạn Báo Phú Yên, Trung tâm Chính trị cấp huyện:

2.4- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không đảm bảo một trong các điều kiện nêu trên.

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2.5- Ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

3- Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo kế hoạch này) và 6 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Lưu ý:

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển ở 1 vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương được nêu trong kế hoạch này và chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp người dự tuyển đăng ký từ 2 vị trí trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

- Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, các cơ quan, đơn vị kiểm tra, nếu không đủ điều kiện dự tuyển theo quy định hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định thì không tiếp nhận; không phân biệt loại hình đào tạo trong quá trình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Xem thêm: Lời Bài Hát Xuân Này Con Biết Xuân Này Mẹ Chờ Tin Con Không Về

- Đối với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng nhưng không khai rõ trong Phiếu đăng ký dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng không xem xét giải quyết sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển được tiếp nhận trong giờ hành chính tại các địa điểm sau đây:

- Ở cấp tỉnh: Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

- Ở cấp huyện và tương đương: Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại ban tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

c- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4- Hình thức, nội dung tuyển dụng

4.1- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

4.2- Nội dung: Thi tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính; nội dung thi gồm 2 phần:

- Đối với thi tuyển công chức:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

- Đối với thi tuyển viên chức:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

b- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

- Hình thức thi: Thi viết. Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép, phát đề). Thang điểm: 100 điểm.

- Nội dung thi:

+ Đối với thi tuyển công chức: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Đối với thi tuyển viên chức: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.