Bài Tập Who Whom Which Có Đáp Án

Mệnh đề quan lại hệ là 1 trong những nhà điểm quan trọng đặc biệt, bắt buộc nắm vững vào tiếng Anh. Bài thi TOEIC thường xuyên ra đề trong một số nhà điểm sau: sáng tỏ biện pháp thực hiện giữa “that” với “which” tương tự như “that” cùng “what”. Hình như, dạng Mệnh đề quan hệ giới tính rút gọn gàng cũng là 1 trong công ty điểm thường được chú ý dịp luyện thi TOEIC. Hôm ni eshopdaroana.comđã thường xuyên sát cánh với chúng ta về nhà đềMệnh đề quan tiền hệ trong tiếng Anhnhé.

Bạn đang xem: Bài tập who whom which có đáp án


A. Định nghĩa mệnh đề quan hệ nam nữ vào giờ Anh.

I.Mệnh đề

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó hoàn toàn có thể bao hàm các trường đoản cú tuyệt bao gồm kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan hệ nam nữ dùng để phân tích và lý giải rõ hơn về danh từ đứng trước nó.

Ex: The womanwho is wearing the T-shirtis my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được Call là 1 trong những relative clause, nó đứng sau “the woman” với dùng để xác định danh từ bỏ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra chúng ta vẫn có một câu trả chỉnh:

Ex: The woman is my girlfrikết thúc.

II.Mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) ban đầu bằng những đại trường đoản cú quan hệ: who, who which, that, whose giỏi số đông trạng từ quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để làm vấp ngã nghĩa mang đến danh từ đứng trước nó.


*

3. WHEN

Thay thế từ bỏ chỉ thời hạn, thường thế mang đến từ bỏ then…. N (time) + WHEN + S + V … (WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex:

Do you still rethành viên the day? We first met on that day.Do you still remember the day when we first met?Do you still rethành viên the day on which we first met? I don’t know the time. She will come baông chồng then. →I don’t know the time when she will come bachồng.

III.Các các loại Mệnh đề quan hệ

Có nhì loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan hệ tình dục xác định cùng mệnh đề quan hệ ko xác định.

Mệnh đề dục tình xác minh (Defining relative sầu clauses):là mệnh đề được dùng để xác minh danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết đến ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng Khi danh từ là danh từ ko xác minh cùng không cần sử dụng lốt phẩy phân cách nó với mệnh đề chính.

Mệnh đề tình dục ko hạn định (Non-defining relative clauses):là mệnh đề cung ứng thêm thông báo về một tín đồ, một đồ vật hoặc một sự việc đã có được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề ko nhất thiết phải tất cả trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh từ xác minh với được phân làn với mệnh đề chủ yếu bởi một hoặc nhì vết phẩy (,) tuyệt lốt gạch men ngang (-).

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để tìm hiểu lúc nào cần sử dụng mệnh đề quan hệ không xác định, ta để ý các điểm sau:

lúc danh từ bỏ nhưng nó vấp ngã nghĩa là 1 trong danh tự riênglúc danh tự mà nó bửa nghĩa là 1 trong những tính trường đoản cú cài đặt (my, his, her, their)lúc danh từ bỏ nhưng nó vấp ngã nghĩa la một danh từ bỏ đi cùng với this, that, these, those

IV.Một số để ý vào mệnh đề quan hệ nam nữ

Nếu trong mệnh đề tình dục tất cả giới tự thì giới trường đoản cú rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ nam nữ (chỉ vận dụng với whom với which). Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên ổn last year. → Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher. → Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.Có thể sử dụng which cụ cho cả mệnh đề đứng trước. Ex: She can’t come to lớn my birthday tiệc nhỏ. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday buổi tiệc ngọt, which makes me sad.Tại vị trí túc tự, whom có thể được gắng bằng who. Ex: I’d like lớn talk to the man whom / who I met at your birthday tiệc nhỏ.Trong mệnh đề quan hệ tình dục khẳng định, bạn cũng có thể bỏ các đại từ quan hệ giới tính có tác dụng túc từ: whom, which. Ex: The girl you met yesterday is my cđại bại friover. The book you lent me was very interesting.Các nhiều trường đoản cú chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … tất cả thể được dùng trước whom, which với whose. Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Nếu nhiều người đang chạm mặt trở ngại vào quá trình ôn luyện IELTS

Hãy tham khảo ngay lập tức 07 khóa huấn luyện IELTS đáng tin tưởng tại HCM

Tặng Kèm ngay Voucher 1.000.000 mang đến member eshopdaroana.com => TƯ VẤN NGAY


V.Cách rút ít gọn gàng mệnh đề quan hệ

1. Mệnh đề quan hệ giới tính được rút ít thành các phân từMệnh đề tình dục cất các đại trường đoản cú tình dục làm chủ từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút ít gọn gàng thành nhiều ngày nay phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khứ đọng phân từ bỏ (V3/ed).

a. Nếu mệnh đề dục tình là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút ít thành nhiều hiện thời phân trường đoản cú (V- ing).

Ví dụ:

The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father. The couple who live sầu next door lớn me are professors. → The couple living next door to lớn me are professors. b. Nếu mệnh đề tình dục là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm thừa khứ đọng phân trường đoản cú (V3/ed).

Ví dụ:

The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành cụm hễ trường đoản cú nguyên mẫu (To-infinitive) Khi trước đại tự quan hệ tình dục gồm những nhiều từ: the first, the second, the last, the only hoặc hình thức đối chiếu số 1.

Ví dụ:

John was the last person that got the news. → John was the last person to get the news. He was the best player that we admire. →He was the best player khổng lồ be admired. He was the second man who was killed in this way. →He was the second man khổng lồ be killed in this way.

VI. các bài luyện tập tập luyện mệnh đề quan lại hệ

Mệnh đề quan hệ giới tính bắt buộc được rèn luyện tiếp tục thì mới có thể dễ ợt vận dụng và tránh giảm đa số lỗi thường xuyên hay chạm chán. Vì thế, các bạn hãy cùng luyện tập mệnh đề dục tình ở bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

Exercise 1

1. Sunday is the day______ I go to lớn Water park with my kinds.

a. when

b. where

c. why

d. which

2. Do you know the reason______ 006 was killed?

a. when

b. where

c. why

d. which

3. That was the reason______ he didn’t marry her.

a. when

b. where

c. why

d. which

4. An architect is someone______ deigns buildings.

Xem thêm: Bị Sốt Xuất Huyết Bị Chảy Máu Chân Răng Có Nguy Hiểm Không? Sốt Xuất Huyết (Dengue)

a. who

b. whom

c. which

d. whose

5. The boy to______ I lent my money is poor.

a. that

b. whom

c. who

d. which

6. The l& và the people______ I have sầu met are nice.

a. who

b. whom

c. that

d. which

7. Did you ever find out______ penetrated in your house last month?

a. who

b. whom

c. that

d. which

8. The year______ the first man traveled in space will never be forgotten.

a. which

b. that

c. when

d. where

9. I cannot tell you all______ I heard.

a. Which

b. that

c. as

d. because

10. I can answer the question______ you day is very difficult.

a. which

b. whom

c. who

d. whose

11. We saw the girl______ you say is beautiful.

a. which

b. whom

c. who

d. whose

12. This is the place______ the battle took place ten years ago.

a. which

b. in where

c. where

d. from where

13. Sunday is the day______ which we usually go fishing.

a. during

b. at

c. in

d. on

14. The person______ you want to see is not her.

a. who

b. whom

c. whose

d. which

15. This is the last time______ I speak lớn you

a. of which

b. that

c. who

d. whose

16. He talked about the books & the authors______ interested hyên ổn.

a. who

b. that

c. which

d. whom

17. He talked about the books and the authors______ interested hlặng.

a. who

b. that

c. which

d. whom

18. You know your lesson______ surprises me.

a. who

b. which

c. that

d. no word is needed

19. Bondi is the beautiful beach______ I used lớn sunbathe.

a. when

b. where

c. which

d. why

đôi mươi. Dec 26th, 2005 was the day______ the terrible tsunamày happened

a. when

b. where

c. why

d. which

Exercise 2

1. The woman______ lives nest door is doctor.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

2. The boy ____ Mary likes is my son.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

3. The boy_____ eyes are brown is my son.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

4. The book ____ is on the table is interesting.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

5. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

6. The table____ legs are broken should be repaired.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

7. The book ____ you bought yesterday is interesting.

a. who

b. whom

c. which

d. of which

8. This is the room ____ 006 was killed.

a. when

b. where

c. why

d. which

9. The princess was happy during the years____ she lived with the fairy.

a. when

b. in which

c. where

d. that

10. The town____ we are living is noisy & crowded

a. in where

b. which

c. at which

d. where

11. The year____ we came khổng lồ live here was 1975.

a. when

b. which

c. that

d. in the time

12. The teacher____ house is next to lớn mine died this morning.

a. who

b. whom

c. which

d. whose

13. He was loyal to____ trusted hlặng.

a. whomever

b. whom

c. whoever

d. what

14. The knife____ we cut bread is very sharp.

a. with that

b. which

c. with which

d. that

15. Tonight I’ll do the assignment____ gave us last week.

a. the teacher

b. who the teacher

c. whom the teacher

d. of the teacher

16. The lady____ son went on a picnic with us last weekkết thúc is a teacher at our school.

a. who

b. whom

c. whose

d. that

17. He has just gone lớn his friend’s house____ there is a party today.

a. who

b. whom

c. whose

d. that

18. Take____ measures you consider best.

a. however

b. whenever

c. wherever

d. whatever

19. ____difficulties you may encounter, I’m sure you’ll succeed.

a. how

b. what ever

c. however

d. how greater

trăng tròn. He is the only friover ____ I like.

a. who

b. that

c. whom

d. whose

Đáp án bài xích tập mệnh đề quan lại hệExercise 1
1a2a3c4a5b6c7a8c9b10a
11c12c13d14b15c16a17b18d19b20a
Exercise 2
1a2b3d4c5c6d7d8b9a10d
11a12d13c14c15a16c17d18d19b20b

Các bạn thiết lập bài xích tập mệnh đề dục tình sau đây để rèn luyện thêm nhé!

Tải tài liệu trên đây: Download 100 câu trắc nghiệm Mệnh đề quan lại hệBản xem trước: