Bài tập về axit sunfuric

Axit sunfuric H2SO4 với một số trong những axit khác ví như axit nitrric HNO3 axit Clohidric HCl là gần như axit có rất nhiều dạng bài xích tập tương đối "cạnh tranh nhằn" ngay cả với phần lớn các bạn thương mến môn hóa sinh hoạt bậc THPT.

Bạn đang xem: Bài tập về axit sunfuric


Đặc biệt so với axit sunfuric Khi phản ứng với những sắt kẽm kim loại sẽ khởi tạo ra những sản phẩm khử khác nhau, ví dụ, cùng 1 kim loại Khi tính năng với axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng) mang lại thành phầm là chất khử khác cùng với axit sunfuric sệt rét (H2SO4 quánh nóng).

Vì vậy, vào bài viết này bọn chúng ta thuộc khối hệ thống lại một số dạng bài xích tập về hỗn hợp axit sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) với giải pháp giải.

Sơ lược về axit sunfuric cùng với những đặc điểm hóa học đặc trưng, biện pháp điều chế vào áp dụng ví như không nắm rõ kiến thức và kỹ năng những em rất có thể tham khảo sinh hoạt bài viết sau:

- Nội dung bài tập axit sunfuric quanh đó câu hỏi lưu giữ tính chất hoá học của axit sunfuric nghỉ ngơi những trạng thái loãng, quánh lạnh hoặc nguội những em cũng cần được ghi nhớ câu chữ những định phương tiện bảo toàn cân nặng, bảo toàn nguyên tố cùng bảo toàn electron,...

I. Dung dịch Axit Sunfuric loãng (H2SO4 loãng) tính năng với kyên ổn loại

1. Pmùi hương pháp

- PTPƯ tổng quát: xM + yH2SO4 → Mx(SO4)y + yH2↑

- Theo PTPƯ ta có:

*
 (1)

- Trường đúng theo cho m gam tất cả hổn hợp các sắt kẽm kim loại tính năng với dung dịch Axit Sunfuric loãng thu được V lít khí H2 (tốt nhất làm việc ĐKTC) thu được a gam cân nặng muối thì áp dụng định hình thức bảo toàn nguim tố ta có: 

*
(2)

2. Những bài tập vận dụng sắt kẽm kim loại công dụng với dung dịch Axit Sunfuric loãng

những bài tập 1: Hoà tung không còn 11,1 gam các thành phần hỗn hợp 3 kim loại trong dung dịch H2SO4 loãng dư nhận được hỗn hợp A cùng 8,96 lkhông nhiều khí làm việc đktc. Cô cạn hỗn hợp A thu được m gam muối bột khan. tính m?

* Lời giải:

- Theo bài xích ra, nH2 = 8,96/22,4 = 0,4(mol).

- Áp dụng phương pháp (2) ta có: mmuối =

*

⇒ mmuối = 11,1 + 96.0,4 = 11,1 + 38,4 = 49,5(g).

Bài tập 2: Cho 2,81 gam các thành phần hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3 , MgO , ZnO rã trọn vẹn trong 300ml dung dịch H2SO4 0,1M thì chiếm được m gam muối sunfat khan tạo thành thành, tính m?

* Lời giải:

- Theo bài bác ra, nH2SO4 = CM.V = 0,1.0,3 = 0,03(mol)

- Áp dụng phương pháp (2): mmuối = mKL + mSO42- - mO

⇒ mmuối = 2,81 + (96-16).0,03 = 2,81 + 2,4 = 5,21(g).

II. Axit Sunfuric quánh lạnh (H2SO4 quánh nóng) công dụng với sắt kẽm kim loại hoặc các thành phần hỗn hợp oxit kim loại

1. Phương thơm pháp:

- PTPƯ tổng quát: M + H2SO4 → Mx(SO4)y + SO2 , H2S , S + yH2O

- Các sản phẩm khử có thể tất cả của làm phản ứng: SO2 , H2S , S

- Lưu ý: Al, sắt, Cr thụ động (không phản bội ứng) với H2SO4 đặc nguội

* do đó, ta có:

+ Số mol H2SO4 (môi trường ≡ tđắm đuối gia sinh sản muối) = số mol cội SO42- trong muối bột Mx(SO4)y = ½(số electron dàn xếp x số mol thành phầm khử)

+ Số mol H2SO4 (vào vai trò hóa học oxi hoá ≡ tđê mê gia tạo nên thành phầm khử ) = số mol nguyên ổn tử S trong thành phầm khử

+ Tổng số mol H2SO4 (tđắm đuối gia pư) = số mol H2SO4 (môi trường) + số mol H2SO4 (đóng vai trò hóa học oxi hoá)

* Cụ thể:

*

*

*

a) Tính trọng lượng của muối:

 mmuối = mKL pư + mSO42- trong muối 

 mSO42- vào muối = ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

 mmuối = mKL pư + ½(6ns + 2nSO2 + 8nH2S).96

- Lưu ý: sản phầm khử nào không có vào phản nghịch ứng thì số mol=0

b) Tính số mol axit phản bội ứng

 nH2SO4 = 4nS + 2nSO2 + 5nH2S

- Lưu ý: sản phầm khử nào không có vào phản ứng thì số mol=0

c) Tìm sản phẩm khử

 A + H2SOa đặc → A2(SO4)a + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 B + H2SOa đặc → B2(SO)b + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

 C + H2SOa đặc → C2(SO4)c + sp khử Sx (SO2 , S, H2S)

- Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn electron ta tất cả (cùng với a,b,c là số electron kim loại nhường):

 a.nA + b.nB + c.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

- Với iKL = số thoái hóa cao nhất của kim loại, thì

 iA.nA + iB.nB + iC.nC = (6-x).nspk

 (ispk = (6-x) ⇐ iSO2 = 2; iS = 6; iH2S = 8)

2. bài tập vận dụng sắt kẽm kim loại (oxit klặng loại) chức năng axit sunfuric đặc nóng

những bài tập 1: Cho 15,82 gam các thành phần hỗn hợp Al, Fe, Cu tính năng hết với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng nhận được dung dịch A và 9,632 lkhông nhiều khí SO2 sinh hoạt đktc. Cô cạn dung dịch A đang thu được số m gam muối bột khan, search m?

* Lời giải:

- Theo bài bác ra, nSO2 = 9,632/22,4 = 0,43(mol).

- Áp dụng cách làm bên trên ta có: mmuối = mKL pư + ½(2nSO2).96

⇒ mmuối = 15,82 + (½)2.0,43.96 = 15,82 + 41,28 = 57,1(g).

Những bài tập 2: Cho 13,428 gam một kim loại M công dụng với dung dịch H2SO4 quánh nóng dư thu được V lkhông nhiều khí H2S làm việc đktc cùng hỗn hợp A. Cô cạn dung dịch A nhận được 66,24 gam muối bột khan. Tìm V?

* Lời giải:

- Áp dụng công thức: nH2S = ¼.nSO42- trong muối

*

⇒ VH2S = 0,1375.22,4 = 3,0807 (lít).

Xem thêm: Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp, Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng

các bài tập luyện 3: Cho 18 gam kim loại M chức năng với hỗn hợp H2SO4 đặc rét dư nhận được 3,36 lkhông nhiều khí SO2 (sống đktc) 6,4 gam S với hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X chiếm được số m gam muối hạt khan, tính m?

* Lời giải:

- Theo bài ra: nSO2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol); nS = 6,4/32 = 0,2(mol).

- Ta có: nSO42- trong muối = ½(6ns + 2nSO2) = nSO2 + 3nS = 0,15 + 3.0,2 = 0,75(mol).

- Áp dụng công thức: mmuối = mKL pư + mSO42- vào muối = 18 + 0,75.96 =90(g).

các bài luyện tập 4: Hoà chảy trọn vẹn 12,9 gam hỗn hợp A tất cả Zn và một kim loại M hoá trị II vào dung dịch H2SO4 quánh nhận được 4,144 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp tất cả SO2 và H2S có tỉ khối so với hiđro bởi 31,595. Tìm số mol axit H2SO4 sệt sẽ bội phản ứng.

* Lời giải:

- Gọi x, y lần lượt là số mol SO2 cùng H2S

- Theo bài ra, ta có: x + y = 4,144/22,4 = 0,185(mol). (*)

- Tỉ kân hận đối với H2 = 31,595, ta có: 64x + 34y = 2(x+y).31,595 = 63,19(x+y)

⇒ 64x - 63,19x + 34y - 63,19y = 0

⇒ 0,81x - 29,19y = 0 (**)

- Giải hệ (*) cùng (**) ta được: x = 0,18(mol); y = 0,005(mol)

- Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 + 5nH2S = 2.0,18 + 5.0,005 = 0,385(mol).

Bài tập 5: Cho 45 gam các thành phần hỗn hợp Zn và Cu công dụng toàn vẹn với dung dịch H2SO4 quánh nóng 98% thu được 15,68 lít khí SO2 (đktc). Tính khối lượng hỗn hợp H2SO4 vẫn dùng?

* Lời giải:

- Theo bài ra, ta có: nSO2 = 15,68/22,4 = 0,7(mol).

- Áp dụng công thức: nH2SO4 = 2nSO2 = 2.0,7 = 1,4(mol).

- Từ phương pháp tính C% H2SO4 ta có: 

*

Bài tập 6: Cho 2,52 gam tất cả hổn hợp có Al và Mg trộng theo tỉ lệ thành phần mol là 2:3 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc thì chiếm được muối sunfat và 0,03 mol một chất khử độc nhất vô nhị đựng sulfur. Xác định thành phầm khử?

* Lời giải:

- gọi x cùng y là số mol của Al cùng Mg vào 2,52g tất cả hổn hợp, ta có: 27x + 24y = 2,52 (1)

- Tỉ lệ mol là 2:3 bắt buộc ta có: x/y = 2/3 ⇒ 3x = 2y (2)

- Giải hệ pt (1) và (2) ta được: x = 0,04(mol); y = 0,06(mol).

⇒ nAl = 0,04 và nMg = 0,06(mol)

- Gọi a là số oxi hoá của sulfur S vào chất khử chiếm được, vận dụng công thức:

iA.nA + iB.nB + iC.nC = 6ns + 2nSO2 + 8nH2S

⇔ 3.0,04 + 2.0,06 = 0,03(6-a)

⇔ a = -2 ⇒ Vậy hóa học khử là H2S

những bài tập 7: Cho 9,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 quánh thấy có 49 gam axit bội phản ứng thu được muối, sản phẩm khử X với nước. Xác định X?

* Lời giải:

- Theo bài bác ra, ta có: nMg = 9,6/24 = 0,4(mol), nH2SO4 = 49/98 = 0,5(mol).

Xem thêm: Contactor, Khởi Động Từ Ls, Bảng Giá Thiết Bị Điện Ls 2021 Mới Cập Nhật

⇒ nSO42- muối = nMg = 0,4(mol) ⇒ nS (sp khử) = 0,5 - 0,4 = 0,1(mol).

- hotline a là số oxi hoá của lưu huỳnh S trong hóa học khử nhận được, vận dụng công thức:

 2.nMg = nS(6-a) ⇔ 2.0,4 = 0,1(6-a) ⇔ a = -2

⇒ Vậy thành phầm khử là: H2S

III. Một số bài bác tập rèn luyện về Axit sunfuric

Câu 1: (Đề tuyển sinc ĐH- khối A-2007) Hoà rã trọn vẹn 2,81 gam các thành phần hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO vào 500 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M đầy đủ. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thì chiếm được số gam muối hạt khan là:

A.6,81 gam B. 4,81 gam C. 3,81 gam D. 5,81 gam

Câu 2: Hoà rã hết 1,72 gam láo kim loại tổng hợp các loại có Mg, Al, Zn, sắt bởi hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được V lít khí làm việc đktc và 7,84 gam muối hạt sunfat khan. Giá trị của V là:

A. 1,344 lkhông nhiều B. 1,008 lít C. 1,12 lít D. 3,36 lít

Câu 3: Hoà rã hết hỗn hợp X tất cả Fe cùng 0,24 mol sắt kẽm kim loại M vào dung dịch H2SO4 loãng dư chiếm được dung dịch A và 10,752 lít khí H ngơi nghỉ đktc. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được 59,28 gam muối hạt khan. M là :

A. Mg B. Ca C. Al D. Na

Câu 4: Cho 21 gam hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại Fe, Zn, Al tan hoàn toàn vào hỗn hợp H2SO4 0,5M chiếm được 6,72 lkhông nhiều khí H2 (đo ngơi nghỉ 00C và 2atm). Khối lượng muối bột khan nhận được sau khi cô cạn dung dịch và thể tích dung dịch axit buổi tối tđọc cần cần sử dụng là:

A. 78,6gam và 1,2 lít B. 46,4gam cùng 2,24lít

C. 46,4gam và nửa lít D. 78,6gam với 1,12 lít 

Câu 5: Hoà chảy hỗn hợp A có 16,8 gam sắt, 2,7 gam Al, 5,4 gam Ag tính năng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng chỉ bay ra khí SO2. Số mol H2SO4 tác dụng là :

A. 0,95 mol B. 0,9 mol C. 1,25 mol D. 0,85 mol

Câu 6: Hỗn vừa lòng X gồm 2 sắt kẽm kim loại Cu cùng Ag. Hoà rã hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X trong hỗn hợp đựng 2 axit HNO3, H2SO4 thu được hỗn hợp Y cất 7,06 gam muối bột và các thành phần hỗn hợp khí Z cất 0,05 mol NO2 với 0,01 mol SO2. Giá trị của m là :

A. 2,85 gam B. 3,32 gam C. 3,00 gam D. 0,85 gam

Câu 7: Cho M là kim loại hoá trị II. Cho m gam M tính năng cùng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư thu được 0,672 lkhông nhiều khí bao gồm tỷ khối so với amoniac là 2 với dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 14,4 gam muối hạt khan . M là :

A. Ca B. Mg C. Zn D. Ba

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp tất cả 2 kim loại tính năng với H2SO4 sệt nóng dư nhận được 3,36 lkhông nhiều khí SO2 (đktc); 2,88 gam S cùng dung dịch X. Cô cạn dung dịch X nhận được 52,8 gam muối hạt khan. Mặt không giống ví như hoà chảy hết m gam láo kim loại tổng hợp các loại ban đầu cùng với hỗn hợp HCl dư thu được 8,064 lkhông nhiều khí H sống đktc. Hỗn thích hợp 2 sắt kẽm kim loại đầu là:

A. Be với Mg B. Mg với Fe C. Zn với sắt D. Zn và Ba

Câu 9: Hoà tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), hình thành V lkhông nhiều khí SO2 (thành phầm khử duy nhất, làm việc đktc). Tính V?

A. 2,24 lkhông nhiều B. 1,12 lít C. 4,48 lít D. 2,56 lít

Câu 10: Cho m gam Fe tác dụng trọn vẹn với dung dịch H2SO4 quánh, lạnh (dư) chiếm được 72 lkhông nhiều khí SO2 (nghỉ ngơi đktc). Tính m?

A. 11,2 gam B. 2,24 gam C. 5,6 gam D.1,12 gam

* Đáp án:

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 A

 A

 C

 A

 C

 C

 B

 B

 A

 A

Hy vọng với phần khối hệ thống một vài bài tập Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, quánh nóng) tất cả giải mã cùng đáp án ngơi nghỉ bên trên hữu dụng cho các em. Mọi góp ý cùng thắc mắc những em vui mừng để lại bình luận bên dưới nội dung bài viết nhằm eshopdaroana.com ghi dấn với cung ứng, chúc những em học hành tốt!


Chuyên mục: Blogs